Obohacení Němci

A nepotřebovali k tomu ani centrifugy, stačí hloupá kancléřka, nečinný Bundestag a státní správa a zcela neschopná Evropská unie. Jedná se o toto:

Policejní prezidium v Kolíně nad Rýnem uveřejnilo statistiky trestných činů za rok 2015. Ve všech ukazatelích vykazují nárůst, u násilných trestných činů o 40 %. V drtivé většině jsou pachatelé mladí muži ve věku 20 až 30 let, pocházející ze severní Afriky, Sýrie, Balkánu atd. K přečtení ZDE, je tam i odkaz na článek Focusu, ze kterého Parlamentní listy čerpaly.

Mladí muži tvoří i zhruba 80 % z toho více než milionového množství lidí, kteří celý loňský rok pochodovali Balkánem od jihu k severu, tábořili na náměstích a nádražích, byli převáženi vlaky a autobusy ze země do země. Přehazovaly si je jako horký brambor, ty země, přes které se migranti valili. Sluníčkáři však chtějí vědět, odkud to já (a prezident český a maďarský) vím, že jich bylo osmdesát procent, a vytahují statistiku UNHCR, která dokládá, že složení uprchlíků zcela odpovídá normálnímu rozložení obyvatelstva. Už však zamlčují, že průzkum UNHCR byl prováděn v táborech okolo zemí válečným konfliktem postižených, tedy na tzv. první štaci na pouti uprchlíků za sociálními dávkami. Na pochod Balkánem (a dějinami) se vydala muslimská mládež.

To číslo, osmdesát procent, je pouhý odhad, vytvořený na základě snímků, videí a reportáží z tohoto novodobého stěhování národů, obrazových informací, které dokazují, že mladých mužů je drtivá většina. Proboha, když nevíme, kdo se ve skutečnosti všechno do Evropy dostal, když hraniční kontroly naprosto selhaly a na hranicích Schengenského prostoru i na hranicích mezi jednotlivými státy panovalo korzo (Husák 1969), když běženci nemají doklady žádné nebo zfalšované, když se jich tři sta tisíc toulá Evropou bez jakékoliv registrace, jak může někdo chtít doložit statistikami procento mladých mužů? Samozřejmě může, když je svatouškovsky zdeformovaný, jak už sluníčkáři bývají

Léta se zamlčovala tzv. tvrdá data o zločinnosti, kriminalitě muslimské páté kolony, o jejím přisátí ke státnímu cecku sociálních dávek, o vytváření muslimské subkultury v evropské kulturní společnosti, o nepřizpůsobivosti ba i nenávisti k ruce, která ji živí, o postupném zavádění práva šaríja v tzv. no-go zónách, o patologickém procentu nezaměstnaných v této komunitě, o podhoubí terorismu, které tvoří.

Pokud by se podařilo na migrantské krizi najít něco dobrého, tak je to pravděpodobný konec se lhaním státních orgánů a médií o multikulturním obohacení, o prospěšnosti převážně muslimské imigrace, o demografické výhodnosti přistěhovalectví. Zdůrazňuji, že konec lhaní politiků a úředníků je skutečně jenom pravděpodobný; poté, co Evropská unie selhala způsobem, který prokázal její neschopnost a zbytečnost její existence, jim v podstatě nic jiného, než pokračovat ve lhaní ani nezbývá.

Jde jenom o to, jak dlouho jim to budou občané trpět.

A to je velká neznámá.

Reklamy
Můžete si uložit odkaz příspěvku mezi své oblíbené záložky.

201 thoughts on “Obohacení Němci

 1. Omlouvám se, že nebudu reagovat na hloupost zjištění, že kriminalitu páchají mladí muži. Ono je totiž ve VŠÍ kompletní statistice více než LOGICKÉ, že přepadat banky, okrádat lidi a páchat násilnou trestnou činnost, kde potřebuji svaly, mrštnost a rychlost nebude páchat kmet jako je Taras nebo slabá byť i mladá ženská. Bude i jasné, že agresivní samčí podstata muže je sama o sobě předurčenost mít více předpokladů páchat kriminalitu než ženská fyzická slabost a více citů a empatie než jen chladný a bezcitný kalkul muže. Takže až někdo přijde s nějakým zjištěním, že třeba vyššího kariérního postavení dosáhnou ženy z harmonických manželství, kde otcové vedli dcery k píli a samostatnosti, než muži naopak z rozvrácených manželství, kde kluci byli vychování opuštěnými matkami samoživitelkami jako jediný smysl života co jim na prahu klimakteria zbyl, poté co byly muži vyměněny na novou „mladou“ . Pak odpovím to samé – o jaká sociologická jasnozřivost a znalosti psychologie! Takže se omluvím, že se budu věnovat něčemu jinému. Nejen vyvracení nesmyslů místních mystifikátorů a konspirátorů pjakinovského střihu, co nemají zásadní znalostní background v ekonomice, politologii a sociologii, nezbytných to vědomostí krom právních věd pro to, abychom byli schopni pochopit dnešní globální svět.

  Narazil jsem na zajímavý článek v prestižním americkém think-tanku, Foreign Affairs, založeným r. 1922 jako projekt několika universit v době, kdy USA byly vůdčí autoritou pro nový poválečný vývoj v Evropě a které stály při vzniku nových států jako výsledek rozpadu c.a k. mocnářství v I. světové válce a v reakci na nově vznikající sílu totalitní (vel)moci SSSR negativně ovlivňující dění v poválečné střední a východní Evropě.

  Článek reflektuje americké primárky a sílu dvou nově se vyrojivších kandidátů, kteří přitahují protestní hlasy. Zatímco první, republikán, Donald Trump, sází na hlasy nevzdělaných, dělnických profesí a prekariátu ze sektoru nekvalifikovaných služeb, druhý signifikantní zjev pro politickou scénu USA, na sílu vzdělaného univerzitního elektorátu především humanitních věd, lékařů či učitelů – stěžující si naopak na to, že ekonomizace země přestává získávat zpětnou vazbu nutnou pro zdravý vývoj pro ekonomiky a vědeckého rozvoje z humanitních studií, která ztrácejí postavení backgroundu v rozborech sociálního, vzdělávacího a pracovněprávního postavení lidí na trhu práce z hlediska praktického využití nových trendů ve vzdělávání, specializaci, mobility a tím jak přispívají k afiliaci profesních a technologických požadavků současného globálního trhu.

  Článek se sugestivním názvem „Is America Great?“ –se píše následující. Je skutečně namístě přesvědčovat Američany o jejich úpadku, navíc tak demagogickým způsobem, promlouvajícím k lidem, kteří bez ohledu na vládu a její zaměření, STEJNĚ ZTRATILI schopnost pro současné globální ekonomické procesy najít nějaké kvalifikační předpoklady se do jejích základních sektorů, které jsou určujícími pro ekonomický a technologický rozvoj, začlenit?

  Než si na to autoři článku, Edward Alden a Rebecca Strauss odpoví, zaměřme se na to, co je REALITOU a co jen buď neznalostí pana Trumpa, protože nedisponuje analytickou schopností rozklíčovat ekonomické evaluátory které indikují trendy, které lze simplifikovat oním klasickým „semaforovým“ hodnocením – zelená(Dobrá), oranžová (pozor zhoršující se stav), červená (neuspokojivý, špatný výsledek).

  Podle The Global Competitiveness Report 2015-2016, tedy pořadí konkurenceschopnosti zemí, které svými ekonomickými podmínkami a.) přitahují investory, b.) generují ekonomický růst v přepočtu na hlavu, c.) představují finanční stabilitu a měnové posílení jako indikátor důvěry v univerzalitu měnové a fiskální stability a za d.) představují zásadní ekonomický indikátor „hodnoty assetů“. Tou nejsou jen akcie, citlivé na bubliny a netržní zásahy státní autority pro trh křivící a celkovou hodnotu ekonomiky devalvující zásahy, ale přededvším HODNOTA celých firem, jejich technologického a především OBCHODBÍHO postavení na trhu. Na toto nepochopení evaluace SKUTEČNÉ hodnoty EKONOMICKÝCH zdrojů, na což např. fatálně doplatila Čína, pro kterou právě platí, že její „ekonomickou moc“ dokáže za tři týdny až měsíc, rozhoupat nesplněné státní, antitržní snahy o subvencování nikoli EKONOMICKÝCH ale POLITICKÝCH cílů ekonomiky. Prostě přestává-li být zisk zásadním cílem, pak prostě světový hráči přestávají takovou hru hrát. Začne výprodej aktiv ekonomiky.

  Takže jak světový ranking konkurenceschopnosti dopadl? Pro USA nebývale dobře.

  http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/GCR_Flyer_2015-16.pdf

  1.Švýcarsko, 2. Singapur, 3. USA, 4. Německo (jak to s těmi uprchlíky sakra dělá, když už mělo dávno pod náporem negramotných násilníků zkrachovat?), 5. Nizozemsko (říká se o něm že je daňový ráj, ale není to úplně pravda, ono jen neříká, že by mělo danit kapitálové výnosy, protože jestli pán co investuje, sedí na zadku u svého notebooku v Rotterdamu nebo Utrechtu, nikterak neovlivňuje jeho potenciální úspěch, tedy město v nizozemském království jeho případný zisk NIKTERAK neovlivňuje, na rozdíl od výroby, obchodu a logistiky. Vše toto stát ovlivňuje a jestli pozitivně, pak se to dostaví na výsledku firmy, která používá místní pracovní sílu, jejíž obyvatelstvo má dobré životní podmínky pro zdravý a ekologicky udržitelný rozvoj, dobrou infrastrukturu a místní vzdělání). 6. Japonsko, 7. HongKong, 8. Finsko, 9. Švédsko. 10. Dánsko. Opět země, které nejenže nejednají ekonomicky asociálně, ale které ze svých národních daňových výnosů financují pomoc pro ty, kteří prchají před válkou anebo diktaturou (obojí představuje dnešní Sýrie). Pro informaci Česko je 31. (velmi dobrý výsledek ve srovnání s konkurenceschopností zemí, které stojí na ropě jako Katar, Bahrajn nebo Saudská Arábie a které jsou před námi zabírající místa v druhé desítce. Poslední zajímavost je 47. Místo Ruska mezi Mauritiem a Filipínami. :-)))

  Samozřejmě je nutné se ptát, co je zdrojem síly ekonomické konkurenceschopnosti. Fungování institucí, úroveň vzdělávacího systému, nezávislost tržního prostředí, infrastruktura, právní vymahatelnost. Tady je zajímavé se opět podívat na zásadní statistiku a tou je pořadí kvality universit, podle metrik vědeckých inovací spojených přímo s nimi resp. jejími absolventy, publikování v odborných časopisech, získání počtu patentu a cen za vědecký a inovativní rozvoj.

  Co tedy vidíme QS World University Rankings® 2015/16 v TOP 15 univerzitách? 8 z nich je v USA, 4 v Británii, 2 v Singapore, kontinentální Evropu zachraňuje ETH v Zürichu. Až na 19. místě je mezi hegemonií angloamerických univerzit, Australian National Univerzity a Ecole Normále Superiére v Paříži. Detailní hodnocení najdete na topuniversities.com.

  Znamená to tedy, že v případě amerických primárek se jedná jen o„sugesci“ resp. strašení nekonkurenceschopností pro většinového občana, který není aktivistický, jako většinový městský vzdělaný liberálně orientovaný volič, na rozdíl právě od hnutí „dělnického proletaritátu“ a zemědělských konzervativních „rudých krků“ které oslovuje Trump, a na straně druhé, postkeynesiánských etatistických levicových intelektuálů z líhně Bernieho Sanderse. Je jasné, že do hry mezi ještě neméně nebezpečného Teda Cruze hájící zájmy amerického finančního a zbrojařského kapitálu, musí vstoupit ten, kdo bude reprezentovat městskou intelektuální střední třídu, Michael Bloomberg jako korektiv extrémů.

  USA vždy stály na nutnosti stability pro zdárný ekonomický a technologický rozvoj. Je evidentní, že dnes rétorika těch, kteří směřují k autoritářství korporátního či „lumpenproletářského“ ražení za asistence ideologických postulátů připomínající evropský státněsocialistický korporátní syndikalismus dirigující „duce/führer“ a velkokapitalisté pracující na povel vůdců pro „zájem lidu“ výhradně na státem dirigovaných projektech, je nebezpečím které ovládá především postkomunistickou Evropu. Rusko, Ukrajina, ale i Česko (Babiš) a Slovensko (Fico) je ukázkou státně kapitalistického syndikalismu s „národněsocialistickým“ resentimentem sociálního přerozdělování státem řízené ekonomiky prostřednictvím oligarchů a to z velké části za peníze evropských (převážně anglosaských) daňových poplatníků. Bohužel ti, co chtějí rozvrátit hegemonii Spojených států, se nemají kde jinde inspirovat než v Evropě, která neshodí-li nacinalisticko-oligarchický balvan příjemců sociálních dávek západní Evropy z kohezních fondů, postkomunistickými národními „lumpenkapitalisty“, bude mít vážné problémy se světovou konkurenceschopností. Za prvé s USA, pakliže tam nevyhraje stejně destruktivní ideologie jako je ta dnes dominující ve východní postkomunistické Evropě.

  • Proč si nezaložíte blog, jak vám už podesátý radím? Znovu vám slibuju, že tam budu chodit a komentovat vaše články, které dnes schováváte do komentářů. A určitě nebudu sám. Jsem jenom zvědavej, jestli povolíte komentáře.

   A pořád opakujete ty své esenciální a těžko pochopitelné chyby. Jestliže napíšete (do komentáře k žebříčku konkurenceschopnosti), že „… 4. Německo (jak to s těmi uprchlíky sakra dělá, když už mělo dávno pod náporem negramotných násilníků zkrachovat?), … 8. Finsko, 9. Švédsko. 10. Dánsko. Opět země, které nejenže nejednají ekonomicky asociálně, ale které ze svých národních daňových výnosů financují pomoc pro ty, kteří prchají před válkou anebo diktaturou“, pak uvádíte do neexistujícího vztahu dvě skutečnosti, vydáváte fakt, že migranti si vybírají země s vysokou životní a tím i hospodářskou úrovní, za důkaz toho, že přijímání migrantů zajišťuje onu vysokou úroveň. Neboli klasicky zaměňujete příčinu a následek.

   Stejně tak nesmyslné (a hloupé) je vaše tvrzení „Omlouvám se, že nebudu reagovat na hloupost zjištění, že kriminalitu páchají mladí muži.“. Samozřejmě, že kriminalitu páchají mladí muži, podstatné však je že v nich mají velkou převahu muslimští migranti, ačkoliv jinak v evropské populaci tvoří jenom zlomek v počtu mladých mužů.

 2. Mě osobně už všechny ty moudré debaty moc nebaví a ztrácím sílu i motivaci se na nich podílet. Zkušenost mi vzhledem k věku napovídá (jistota to není na sto procent), že se blíží dramatické rozuzlení, které nebude hezké. Vnitřně jsem s tím smířen a připraven, byť se mi to nelíbí a netěším se na to.
  Jen si vzpomenu na časy před pár lety, kdy jsem se (naivně a v dobré víře) aktivně zapojoval do diskusí na aktuálně.cz pod nickem „holubář“. Varoval jsem tehdy ve smyslu „ženete nás k té multikulturalitě a evropské jednolitosti jak stádo dobytka“, „uberte na tom tlaku, to nemůže dobře dopadnout“, „neničte rozumnou myšlenku evropské integrace svou zběsilou rychlostí a tlakem za každou cenu“.
  Výsledek? Skvost! Evropa před občanskou válkou! Proč? Protože ti kreténi tlačí na pilu tak, až se kousne – to ví každý přiblblý chalupář jako jsem já.
  Přikláním se už k radikálnímu řešení, ale vlastně je to jedno, kam se přikláním. Vývoj tam stejně vede, ať se přikláním tam či onam.

  P.S.:
  Ondřeji, vaše „klády“ jsou k neučtení, marníte snahou.

  • Ano, ale evropská myšlenka je v základu dobrá, prospěšná, výhodná skoro pro všechny, je škoda, že se to díky bruselským byrokratům a politikům bez formátu tak zvrhlo. Kdybych však měl tipovat, jestli řešení současné krize bude radikální, násilné revoluční, nebo naopak se problémy řešit i nadále nebudou a nastoupí vyhnívací taktika, tak bych to odhadoval na 35 ku 65 ve prospěch hnilobného procesu.

   • Zatím to skutečně vypadá spíše podle vaší predikce, ale…však víte sám. Co se má posrat, to se nakonec posere. Růžové brýle nejsou dobrým prostředkem ke sledování reality, myslím.
    EVO S1 a velká zásoba munice. A odhodlání pro situaci „dál už ne“. Jako ze špatné knihy, já vím.

 3. Dalsi faganismus:-)
  (si Taras pochvaluje a Astr mazat pozaduje)
  Jak jinak nez zas a znova ma Hesensky vzdelany chlapec vazne vyhrady a to az tak zasadni ze na „vychodni marce “ nezustala nit sucha jak to poplival „:-(

  Rusko, Ukrajina, ale i Česko (Babiš) a Slovensko (Fico) je ukázkou státně kapitalistického syndikalismu s „národněsocialistickým“ resentimentem sociálního přerozdělování státem řízené ekonomiky prostřednictvím oligarchů a to z velké části za peníze evropských (převážně anglosaských) daňových poplatníků.

  Pozor zaprdeny Cechacci, ne ze jste vykoristovani a ze vas maj Nemci za svoji kolonii,
  opak je pravdou, ONI vas zivi a dotuji !
  aber…
  Es kommt der Tag!

  • Nikdy bych nepodceňoval lidskou hloupost a neschopnost.
   Přijde mi to velmi sluníčkové. V Norsku je všechno možné.

 4. určitě Vám to neuniklo, zatímco vypadá, že v Merkelistánu propaganda opatrně připouští, že obohacení čmoudy nebrobíhá zrovna podle deklarovaných představ, tak u nás se opakuje osvědčený postup ze začátku normalizace. Vlastně, s jedním kosmetickým rozdílem, příslušníky STB nynčko nahradili „zaměstnancu“ BISu. Jak mnozí trefně poznamenali, „útok na Aeroflot 2016“:
  http://literarky.cz/politika/domaci/21463-vyjadeni-kolektivu-kliniky-k-napadeni-autonomniho-socialni-centra

  A žumpa, celkem vtipně označovaná jako „thin-tank“ současné sociální demogracie (a hlavně jejího předsedyB.S.) si odtržena od reality mele dál svou:

  http://denikreferendum.cz/rubrika/vikend
  za pozornost stojí „reportáž“ Saši Uhlové. Jak je to s tím jabkem co padá a stromem?

  • no je to určitě divný..
   – z vyjádření kolektivu Kliniky:
   „Zarážející je také, že policie nebyla schopná zadržet skupinu násilníků, která útočila již na demonstraci, nebyla poté zajištěna a volně se pohybovala po městě.“

   a k tomu kousek od Sašy Uhlové-
   „Přemýšlím o tom, co se právě stalo. Proč právě v tuto chvíli policie zasáhla proti neonacistům. Jaký byl důvod toho, že je zadrželi. Z krátké scénky, kdy se skupina asi pěti lidí, které jsem považovala za neonacisty, zastavila na Palachově náměstí a jeden z nich ukázal těžkooděncům, kam neonacisté utekli, jsem vyrozuměla, že s námi celou cestu běželi také policejní agenti.“

   a tohle je na Aktuálně, včera- čas 20:25 a dál(výš)
   „Žižkovské sociální centrum Klinika, kam se po demonstracích stáhla asi dvacítka antifašistů, napadla podobně velká skupina neznámých útočníků. Ti poté utekli, policisté nyní na místě vyslýchají svědky,“ hlásí reportérka Adéla Skoupá.
   20:27
   Jeden ze svědků Aktuálně.cz popsal, že do oken začaly létat kameny, načež se napadení snažili zabarikádovat deskami.

   „Přiletěla i zápalná lahev, museli jsme hasit oheň v přízemí. Nevíme, kdo útočil, kvůli tmě a kouři jsme nic neviděli,“ uvedl. Na místě byl údajně i jeden zraněný s rozbitou hlavou, záchranáři jej ošetřili.
   http://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/online-demonstrace-v-praze/r~b7c60592cc1d11e5807d0025900fea04/?utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_content=A&utm_term=position-0

   ————-
   na idnesu je oproti tomu titulek „Maskovaní násilníci podpálili centrum Klinika, které pomáhá běžencům“
   http://zpravy.idnes.cz/utok-na-centrum-klinika-0sf-/krimi.aspx?c=A160206_195931_krimi_ane

 5. no ještě doplním, praktická ukázka, jak se vyrábí agresivní náckovský dav, samozřejmě jen pro účely televizního vysílání:

  • no jo.. tak ke komu patřil ten muž v hnědé bundě, co je vidět i tady na tom zastaveným obrázku videa výše úplně vpravo, to je jasné z téhle fotky
   http://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/12670313_10207188560385692_7345977814868901701_n.jpg?e518c2

   jinak na těch PL v odkazu od pepana dal kdosi odkaz na aeronet, tam je toho víc a líp vidět, je to fakt ale teda..
   http://aeronet.cz/news/video-dustojnik-ministerstva-vnitra-koordinoval-provokacni-akci-skupiny-maskovanych-muzu-behem-sobotni-demonstrace-proti-islamu-v-praze-neuveritelna-inscenace-rezimu/

   • To je hustý, jak říkají frikulíni. A neuvěřitelně amatérský. Jsem zvědavej na vysvětlení, bude-li jaké.

    • Já byl jak na Václaváku (cca 1500-2000 lidí) tak na Hradčanském náměstí (podle mě tak 7-8000).
     Václavák byl od 14,00 a HN od 15,00 takže se nedaly stíhat obě demonstrace, což svědčí o rozštěpenosti Okamury a Konvíčky.
     Na Václaváku běžní občané, nácka jsem hledal marně, kus vedle (mimo demonstraci) stálo zcela bez zájmu asi 7 holohlavců středního věku, tak 35-40 let.
     Poldové jen v uniformách, bez zájmu o dění, viděl jsem jich tak 10.
     Na HN rušno, běžní občané, o něco více mladých, ale též starší.
     Nahoře byly takové skupiny mladíků, tak možná 20-30, ale ne holohlaví, bez jakýchkoliv znaků, kecali mezi sebou a byli blízko policajtů-tam byli těžkoděnci, vidět bylo asi 20, nikoho si nevšímali a nikdo si nevšímal jich.
     Směr dolů z náměstí byl uzavřen fízláckými auty a těžkooděnci, tak 20, průchody mezi auty byly malé, víc jich vidět nebylo.
     Dav musel z demonstrace horem, ale tam žádní poldové nebyli, kolem jeleního příkopu.
     Pak tam je nějaký park-ale už dost daleko od HN. tak 1-1,5 km, dav se rozděloval postupně, žádné problémy.
     Pod tím parkem směrem na Smíchov- někde u Vltavy (já to tam neznám, asi to píšu dost nejasně) stál najednou kordon těžkooděnců vč. 4 na koních, není mi jasné proč, naprosto nikdo tam nebyl.
     Byl jsem v takové skupiné asi 200 lidí co šla tím směrem-jako do centra-k Národnímu divadlu, šli jsme…jakoby se to rozcházelo, jen prostě šli ti lidé stejným směrem, no, já byl mezi prvními, u těch fízlovských hovad nás stálo asi 6, ostatní byli ještě dost daleko a asi 2 kluci tam šli k nim, něco se ptali, ten jeden že přeleze takové zábradlí a vysere se na ně, chtěl domů, ale hned se na něj dva vrhli, koně popojeli dopředu a jeden z těch dvou měl nějaký slzný spray, ale velký jak hasičák, a ten druhý pušku na nějaké gumové koule, nebo možná na slzák a hned spustily tlampače, že bude použito donucovacích prostředků, z čehož si těch poldů všímali jen dva a to nijak aktivně.
     Měl jsem dojem, že je to provokace. ale spustili to moc brzo, protože ti kluci, co šli vpředu- asi tak 10-15 tam šli chcát, což nebylo ale od těch fízlů vidět, a ti občané, mnohdy ženské středního věku, když viděli, že tam chčijou, tak se zastavili a tak vznikla taková mezera a možná hrálo roli i to, že ti fízlové byli na hony vidět, šli jste dost prudkým kopcem dolu takovou klikatou pěší cestou, ale asfaltovou.
     Bylo to směšné a trapné zároveň.
     Šel jsem pěšky až na Anděl, všude sirény a na nějakém mostě fízlové v uniformách, ale ti si nikoho nevšímali, ani mě, a to jsem šel těsně vedle nich.
     Praha byla tou dobou narvaná lidma, hodně mladých cizinců,i čmoudů, asi měli prázdiny, nebo co, mluvili italsky a též nějakými jinými jazyky, kterým jsem nerozuměl.
     Ale byli střízliví.
     Sluníčka jsem viděl z tramvaje,(nevím ale kde) asi 5-6 blbečků, budilo to dojem, že to zabalili a měli vlajky s nápisem „jsme za tebou, Sobotko“ a takové oranžové, ale to nevím, co tam bylo, protože už to bylo zbalené na ráhnu.
     Jak va Václaváku, tak na HN chodili nějací negři kolem, ale nezdálo se, že by nějak provokovali, nikoho si nevšímali, a nikdo si nevšímal jich, ti na HN byli takoví hodně tmaví asiaté, ti se museli proplétat tím davem, jestli to byli turisté, těžko říci, protože já tam dorazil až v 16,00 a to už to hodinu běželo, tak nevím….ale fakt je ten, že nemohli jít kolem hradu dolů, tam to bylo zavřené…..

    • že je to hustý a neuvěřitelně amatérský.. no hustý to je, a amatérský z našeho pohledu samozřejmě taky, jenomže je jim to asi jedno, podstatné je, co se odvysílá do TV..
     A nějaký to vysvětlení už dodali – „Policejní mluvčí Jan Daněk vše dementoval a uvedl na serveru tydenikpolicie: „Kategoricky odmítáme, že by maskovaní muži byli policisté, jednalo se o radikální extrémisty.“

     ještě mě napadá, jestli to ale třeba míníš s tím amatérismem jako pepan níže, že třeba oproti STB v Jakešově době jsou tohle trapní, politováníhodní amatéři, tak tady si myslím, že se snad neliší, asi i tehdejší estébáci by nám dnes přišli stejně amatérští- dnes mají lidi i sami možnost všechno vyfotit- natočit – zdokumentovat a rozšířit po netu, nejsme odkázáni na hlásné kanály čt nebo teda televize vůbec. A proto pak je ten amatérismus teda dobře viditelný.
     Jo a na ten aeronet přidali ještě další minutové video, nějakým slovenským klukům to všechno taky přišlo divný, a tak se ptali ..

     • Tak vida, dokonce flaše a kameňe…
      Co by mě zajímalo, kam se vlastně ti „náckové“ poděli.
      Tam byli v té uličce jak na podnose, dali se bez větších potíží všichni pozatýkat…..
      Prostě neměli kam zdrhnout!

  • Koukal jsem k Janice a ta tam neviděla nic zvláštního, že by to jako mohla být provokace.
   Ani jí nepřišlo divné, že chce 20 „nácků“ napadnout asi 80 sluníček,(dost neuměle) čemuž zabrání asi 7 uniformovaných policajtů.
   Jenom na sebe házejí nějaký hadr a nějakou bílou tyčku, která se v jednom momentě odrazí od země a skáče jak hopsakoule……
   Dokonce si ti superextremisté nevšímají ani toho Audi….

   • Měl si namále, vždyť jsem ti to říkal. V neděli by byla v Praze podezřelá i babička Panklů, Barunku nevyjímaje.

    • To jsem čuměl….
     Ale dneska čumím ještě víc, když si tak čtu hodnocení těch demonstrací od různých tolerantních sluníček.
     Naopak třeba Zbořil nebo….ještě někdo, teď si nevzpomenu-došli ke stejnému poznání jako já.
     Já tam byl, a tak VÍM jednu věc.
     Ti, co tam viděli všude nácky prostě obyčejně lžou.
     Nemohli je tam vidět, protože tam nebyli-alespoň ne na těch demonstracích, a pokud tam někde byli a unikli mé pozornosti (čemuž bych se dost divil) pak byli neaktivní.
     Obyčejně lžou za peníze, svině jedny „tolerantní“!

     • To, že jste tam byl, kdybyste četl jakoukoli sociologickou analýzu, pak zjistíte, že tímto faktem je naopak vaše schopnost reálně hodnotit daný stav věci více omezena než kdybyste čerpal jen toliko materiály ze zápisů policie nebo nějaké pozorovatelské mise OBSE či studoval nějaké záběry z kamer z několika perimetrů.:-)

      Neřku-li, že zásadní problém není v tom, kdo co viděl, ale jak Vy vnímáte nacistu a jak ten „sluníčkář“. Tady bych se dokonce vsadil, že třeba soudit podle vzhledu musí být pro některé lidi dosti obtížné, když víme, že za svůj „vzhled“ přeci nikdo „nemůže“ a neměli bychom je druhým předhazovat:-)))

      Na druhou stranu, já bych zase tak na vzhled nedal, ale na to, co si myslí ti tzv. „slušní lidé“. Nacista se tedy pozná především tak, že nezná osobně ani nežil s komunitou, jíž přisuzuje nepotvrzené, lživé a vyfabulované vlastnosti podřadné lidské vlastnosti které byť by byly pozorovány u některých příslušníků tohoto etnika, jsou automaticky přenášeny na celé etnikum a každého jejího jedince.

      Kolektivní vina Němců coby nácků jaksi z podstaty resp. negerská vražedná, znásilňovací maniakální potřeba, nevzdělatelná a geneticky méněcenná rasa, jsou toho smutným příkladem. Přitom, když už bychom měli uvažovat o „genetické méněcennosti“ tedy v tom FAKTU, jak kdo jsme biologicky disponován díky svým předkům, pak bychom opět na základě klasické sociologické analýzy dospěli k závěru. že např. v polovině 30.let na světě jimi byli např. Žídé. více než křesťané. Prostě jsme to byli my, kdo jsme byli hloupější, méně schopnější, méně vzdělaní méně vynalézaví.

      V Německu bylo na počátku 30.let asi jen 1% obyvatel židovského původu (ne podle hitlerových zcestných eugenických pravidel jít až do 5.kolene, ale toliko jen po přímých rodičích), ti však podle advokátní komory zastávali pozice 18% všech právníků v zemi.

      Tedy nebudeme-li brát zrovna to vzdělání, milý vitto, za věc vrozené disability…..a tím i nějaké predestinace někoho být úspěšným a druhého ne. Moderní sociologie (už od doby Augusta Comte, otce moderní sociologie) jsou na vině naší (ne)vzdělanosti z 75% sociální poměry ve kterých vyrůstáme než vrozené dispozice.

      Tedy dělnický synek z předměstí Birminghamu v 18. století by si pak byl co se týče IQ roven s křovákem ze Svazijska, takže oba ve finále byli stejně nevzdělaní jen proto, že nedostali příležitost studovat. Ve vašem případě to jistě správně pochopíte tak, že není nutné, kdo jaký má titul, ale jaký má selský rozum, že…:-)

      • Podívejme, tak to, že jsem tam byl, je pro mě nevýhoda….
       Tak to jste pak na to o hodně lépe, když si o tom přečtete, to se pak nedivím, že jste tak chytrej.
       Co se norimberských zákonů týká, pak za Žida byl prohlášen každý, kdo měl 4, resp. 3 prarodiče Židy.
       U dvou to byl míšenec 1. stupně a u jednoho míšenec 2. stupně, ti mohli-alespoň z počátku, sloužit i v armádě.
       Co ve vašem úžasném rozboru dělá dělnický synek z Birmihghamu v 18 století mi není moc jasné.
       Jak se pozná nacista—máte na to dost podivný názor, a takto ho poznáte možná vy.
       Podle mě je nacista ten, kdo je především Němec (nikdo jiný být nacistou nemůže) a vyznává nacistickou ideologii se vším všudy, jak jste se jistě dočetl v Hitlerově stěžejní práci Mein Kampf.
       Hitler trval na tom, že je lepší přijmout chybný výklad, než hnutí jakkoliv novelizovat.
       Problém sluníček je pak klasický, jako s přípravami na válku.
       Ta teze zní tak, že se každý stát připravuje na tu minulou válku.
       Tedy obavy sluníček před nacismem spočívají v obavě před nacismem, jaký byl ve 30 letech, ale ve skutečnosti bude ekvivalent nacismu-tedy jinými slovy, nějakého nebezepčí pro demokratickou společnost-úplně jiný.
       Podle mě samotná definice sluníčkáře má k nacismu daleko blíže, jak jakýkoliv občan, který odmítá migranty, takový občan totiž nikterak nemusí odmítat demokracii jako takovou, naopak se na ní spoléhá a dovolává se jí.
       Tedy pokud ve volbách zvítězí sluníčkové strany, podřídí se.
       Sluníčka jsou ale agresivní, netolerantní a šovinističtí, což jsou základní kameny nacismu.
       Nepřítelem sluníčkáře pak je jakýkoliv náznak demokracie.
       Proto také prosazují nedodržování až pohrdání zákony, které má vymoci plně závislá justice za pomoci ozbrojené moci.
       K nacismu máte daleko blíže vy, Tribun,Janika, Dientsbier, Šabatová či Kocáb, byť čistými nacisty být z principu nemůžete, to hnutí je opravdu o něčem jiném.
       Ale metody máte podobné.

       • „Podle mě je nacista ten, kdo je především Němec (nikdo jiný být nacistou nemůže)“

        Gratuluji Tarasi, tohle kdybych si chtěl někde najít, třeba na inzerát, pak kdybych přišel do nějaké Annonce – pak by mi řekli….“pane, to spíše najdete králíka s plovacíma blánama než člověka odmítající vyšší vzdělání s tak bystrým úsudkem“…Vy jste to „štěští“ měl…:-)

        Neřku-li že demokracie není to, že se menšina podřizuje většině, to je omyl. To je tyranie většiny, diktatura. Liberální demokracie je taková, že i kdyby si 99% ´přálo koncentráky pro bohaté, rozvedené, nudisty či cyklisty – tak nejenže že žádné stát nezřídí, ale pošle 99% národa do basy, i kdyby si na jejich ostrahu měl najmout vojska OSN či nějakou okupační správu cizí velmoci.:-)

        • A-ha, takže demokracie je pravý opak liberální demokracie.
         No vidíte, to jsem nevěděl.
         Tak na ty liberální demokraty si dám pozor.
         I když tedy-zřejmě z nedostatku vzdělání- nemohu pochopit, jakým mandátem by to 1% poslalo těch 99% do koncentráků a jakým mandátem by na to pozvalo ty cizí vojáky.
         Nepsal jsem já něco o znacích nacismu?
         Netoleranci a tak?
         A vidíte, liberální demokracie se nacismu dost podobá,vč. těch kriminálů, i když nacisté měli v Německu podporu 46%.
         Co se nacismu týká, už jsem vám jednou radil, abyste si doplnil vzdělání, co to ten nacismus je, pokud o něm nemáte ani elementární znalosti, samozřejmě nemůžete pochopit, proč může být nacistou toliko Němec.
         Toto hnutí vycházelo z předpokladu vyvolené rasy, kterou reprezentoval právě německý národ.
         To byla samotná podstata nacismu, byl přísně nacionální a šovinistický-bez kompromisu.
         Bez prokázání alespoň německého původu bylo nemožné, stát se nacistou.
         Samozřejmě, kdo nedokáže argumentovat, má trapné narážky, ale-bohužel, Ondřeji, prokázal jste, že to s vaším vzděláním nebude tak slavné.
         Kdo víc, co jste vlastně vyštudoval, protože ve virtuálnu je každý tím, čím chce být, ne čím v pravdě skutečně je.
         Tedy pokud se jedná o dostatečně egoistického jedince!

       • Asi máte své zdroje.:-). Jakou zkratku máte – STASI, KGB, nebo snad něco méně známého?

        • Jednou jsem se ptal, jestli neberete drogy, Ondřeji, a zapměl jste mi odpovědět.
         Ve světle několika posledních příspevků jsem nucem zeptat se znovu.
         Pokud máte osobní problém s touto odpovědí, odpovídat nemusíte.

        • To preci najdete kdekoliv na netu, i na wiki: recidivista, drogovy dealer, odsouzen jak za drzeni drog, tak mnohocetne kradeze, pred nastoupenim posledniho trestu uprchnul a zil dva roky pod krytim v Jizni Africe.
         Po vydani z JAR ho nezavreli (!), nybrz jen 7 mesicu pobyval ve vychovnem stredisku (puvodni trest ktery neodsedel znel na 3 roky). Pak byl propusten a osobne vyznamenan starostou Drazdan jako cestny pomocnik pri povodnich, kde se staral o financni sbirku :o) To vse pul roku prez vznikem Pegidy.
         Tohle myslim Putinovi na krk nepovesite :o)

         • No jo to by pak celé hnutí Ku-klux-klanu s jeho místními vudci muselo být dosazeno CIA. To taky nebyli zadní absolventi nedelni skoly:-)

  • Tak odboráři by měli vědět, kde jim běhají členové. Jestli s takovou bombou vylez jejich předseda, doufejme, že ví co dělá a že to nezapadne (jako že jo).

 6. Otázka je, jak se to vyvine až skončí zima a moře bude zase příhodnější pro všechny natěšené pašeráky migrantů. Podle střízlivých odhadů připlují 3 miliony, podle maximalistických 6 milionů. To prověří „willkommenskultur“ až na dřeň.

  Záleží na stavu zabijačky v Sýrii. A nesmí se zapomínat ani na Ukrajinu, protože je klidně možné, že americký nácek po debaklu v Sýrii bude chtít odpoutat pozornost a rozjede další kolo ruinování Ruiny. Pak se dá čekat i několik milionů Ukrajinců.

  V Sýrii to vypadá čím dál rozhodnutěji. Pochybuji, že současné tanečky kolem usilovného hledání nějaké vhodné proxy síly, kterou by to Amíci zvrátili, nějak uspějí.
  Na jedné straně ponoukali Turecko, na druhou stranu se snaží sestavovat kozomrdné koalice ze Saudské Arábie, Kataru, Kuvajtu, … prostě ze všech těch správných lidskoprávních demokratů. Jeví se jednodušší postavit v pekle sněhuláka.

  Legrační je zpětný odraz syrského debaklu v samotných USA, zatím jen v otázce ozbrojených sil. Hlavně v reakci na ruské letecké působení nad Sýrií. Ukázalo se, že Amíci nemají proti tomu co postavit, a na veřejnost pronikají dlouho umlčované hlasy o zoufale špatné koncepci amerického leteckého vyzbrojování. „Král je nahý“, začínají volat. Začíná to dostávat točky, budou padat hlavy, i když zatím se to ještě daří udržet pod pokličkou. Ale jednou to vybuchne silou vulkánu, protože do korupce je namočených mnoho politiků.

  Pokud by to někoho zajímalo, tak pár vět. Amíci vsadili na stealth, což se ukázalo jako fatální pitomost – experti to říkali dávno, no ale kdo by poslouchal experty.
  Vývoj detekce „neviditelných“ letadel byl rychlejší a kromě toho mnohem levnější. Amíci nemají nic proti ruským PVO systémům dalekého dosahu, v těch jsou pozadu o 20 let. Zaostali i v otázce leteckých raket, dnešní ruské RVV-SD/MD/BD jsou minimálně srovnatelné s AMRAAMy posledních verzí, čímž padla hlavní americká výhoda. Americká koncepce letecké války je opřená o tankery a AWACSy, což s objevením se dalekodosahových raket, jak PVO, tak leteckých, je operační katastrofa. Stealth letadla neuvezou tolik paliva, výhodu mají velké ruské Suchoje, které se obejdou bez tankerů. Problém je i v munici, Amíci se po „Pouštní bouři“ zbláznili do „inteligentní“ munice a jinou skoro nepoužívají, což vyjde 20-100x dráž, Rusové dokáží dostatečně přesně bombardovat i s „hloupými“ bombami, protože pokračovali ve vývoji klasických bombových zaměřovačů, který Amíci ukončili v 80. letech ve prospěch naváděné munice. Americká letadla jsou velmi přetechnizovaná a komplikovaná, díky korupci předražená a cena letové hodiny se vyšplhala do nebes. Jednoduché útočné typy dávají mimo službu, což je pro cenu války osudové rozhodnutí, přitom proti jedcům na velbloudech či pickupech není nic sofistikovaného potřeba. Celkově vzato, Rusáky letecká válka v Sýrii stojí zlomek nákladů, kolik by stála Amíky, už jen pro využívání starých „hloupých“ bomb, které by stejně museli nákladně delaborovat a rušit, a létat by museli stejně, kvůli výcviku. Jelikož mají dalekodosahové PVO, nemusí kolem celého bojiště stále hlídkovat stíhačkami, provoz PVO vyjde neskonale levněji než vzdušná nadvláda, zajištěná letadly. Rusové mohou tím pádem v letecké kampani pokračovat bez vyčerpání zdrojů, alespoň olétají stará letadla, která stejně budou brzy vyřazovat. A ve skutečném nasazení otestují novou techniku, provedou bojový výcvik.

  Souhrnně řečeno, i nepřímé srovnání s ruskými postupy a leteckou technikou vede Amíky k tomu, že jejich řešení je špatné, nefunkční, předražené a celkově povede během několika let k totální ztrátě vzdušné nadvlády. Nejen v připravované válce proti Rusku – tam vzdušnou nadvládu neměli nikdy, díky ruskému PVO, ale i všeobecně. Je to zkrátka koncepční katastrofa nevídaného rozsahu. Způsobená především hegemonistickými sny po pádu Sojůzu a technologickou namyšleností, korupcí a korporátní prohnilostí. Ukončit projekt F-35 teď po 20-ti letech, zhruba 5-6 let před dokončením – některé typy mají „počáteční operační způsobilost“ již teď, ale plnou až v roce 2022, až bude dodělaný software a integrace zbraní – je katastrofa sama o sobě, ke které nikdo nemá odvahu. Ale provozovat špatně navržený systém dalších 30+ let bude katastrofa ještě mnohem větší.

  V amerických pozemních silách to vypadá obdobně, možná ještě hůře než v letectvu. Námořnictvo je na tom podobně, i když ne tak hrozně, obdobný průser jako s F-35 mají s projektem LCS a novou třídou torpédoborců. Z amerických ozbrojených sil se nekoncepčnosti a nesmyslům vyhnula jen „marína“, tedy USMC.

 7. Asi nejzásadnější příčina porážky Američanů s Rusy v soupeření o jakékoli území by byla v tom, že Rusům houby sejde na životech statisíců nebo milionů nějakých domorodců a nasazují tudíž úplně jiné válečné systémy, než jsou nějaké americké sofistikovanosti.

  • tresen
   Rusum houby sejde na zivotech? Zato Americanum ano ?
   Zapomela jste rici ze s vyjimkami. Ze to neplati vzdy !
   . Na irak zautocili s takovou rasanci ze by se asi Rusove museli ucit
   . Mesto Faludja srovnali za pouziti „sofistikovaneho“ fosforu a napalmu..
   Takze vlastne mate pravdu, uplne jine sofistikovane valecne systemy
   Kdyz couvnete do historie, jakym zpusobem se predvedli na Filipinach, jak prevalcovali Panamu, a kamarada Bushe seniora gem.Noriegu si odvezli do Emerickeho kriminalu.
   Sofistikovaneho a take jeden maly ostrov v Karibiku s pismenem G. atd bylo by toho vice spise mene sofistikovaneho..

   Reaguji protoze se divim, proc na tuto notecku tresen ?
   To uz mate pocit ze je tu prilis chvaly smerem k Rusku a opacne moc spatne o Americe a tak jste vstoupila abyste valecne systemy noveho bratra pochvalila? Nebo proc

  • Obávám se, že na živiotech domorodců moc nesejde spíše Američanům.
   Jen se podívejte, jak byl připojen Krym, jak byly poraženy útočící gruzínské síly na ruské vojáky s mandátem OSN, to porovnejte …třeba Afgánistánem nebo Irákem a pak se můžeme bavit dál…..

  • Až na to, že to vůbec není pravda, je to vlastně naopak.

   V okupovaném Iráku po sunnitské vzpouře ve Falůdži zasypali Amíci celé město fosforovými minami, bombami a raketami, a to ještě předtím zabránili evakuaci civilistů. Odhady se různí, ale 10 000 mrtvých civilů je nejmenší číslo. Irácké i afghánské vzpoury bombardovali kobercově bez jakéhokoliv míření. Přesnými zbraněmi zasahují protivníky tak, že jim je úplně jedno, zda jejich cíl zrovna neleží v nemocnici – jako nedávno v Afghanistánu – nebo se účastní svatby. Případně když chtějí trefit banku v Mosulu, která je přímo v centru města – tam použili ty nejtěžší bomby a civilních obětí muselo být několik tisíc. Celkově jejich okupace Iráku stála přes milion životů Iráčanů oficiálně, neoficiálně až 2.5 milionu.

   Bláboléní mainstreamu z poslední doby o nepřesném ruském bombardování vyplývá právě z toho, že Rusové sice bombardují neřízenými bombami, ale díky zaměřovačům jsou schopni trefovat s kruhovou odchylkou 20 m, což je více než dostatečné, protože např. 250 kg letecká bomba zabíjí „nechráněné lehké cíle“ 50-100 m okolo – to jest nezakopané vojáky nebo vojáky v lehkých autech. Jelikož se boje odehrávají ve vylidněné krajině, případně jen na komunikacích a okrajích měst a vesnic, žádní civilové k úhoně nepřícházejí.

   Když se spočítá, kolik Amíci vyvraždili za posledních sto let v okupovaných zemích civilistů – všemi možnými způsoby – dojdete k číslu přes 20 milionů, některé zdroje uvádějí 30 mega. A k tomu se Rusové žádným způsobem nepřibližují, nejvíce „bodovali“ v Afghanistánu, asi 2-3 miliony celkem, ovšem včetně bojů samotných Afghánců mezi sebou.

   Co se týče bojů Rusů bez ohledu na ztráty vlastních vojáků, týkalo se to jen počátku druhé světové války. Velký počet padlých je dán především tím, že mezi padlé byli započítáni nacisty vyhlazení a vyvraždění civilisté v oblasti bojů, skutečný poměr frontových ztrát mezi Němci a sovětčíky byl za celou válku asi 1:3, číslo se měnilo, na začátku to bylo 1:12 a na konci se to otočilo až na 5:1, protože Rusové měli nesmírně silné dělostřelectvo (způsobuje 80% válečných bojových ztrát).

   Pokud jde o ohledy na civilisty, je dobré se podívat třeba na bombardování německých měst, jako příklad lze uvést Hamburk nebo Drážďany. Nebo v Japonsku Tokio, Hirošimu, Nagasaki – v podstatě všechna japonská města nad 100 000 obyvatel byla vybombardována a vypálena, cíle pro jaderné bomby musely být zvlášť rezervovány.

   Když mainstream křičí, že Rusáci válčí bez ohledu na civilisty, měl by se podívat především na Amíky a Brity.

   • Aby zabranili zasobovani Vietcongu, vymlaskli cele pohranici Kambodzy (99%) pouze civilove…na Kambodzu nahazeli dokonce vic bomb, nezli na samotny Vietnam.
    Ale co, ze ano, to je preci „jina situace“:
    http://www.yale.edu/cgp/Walrus_CambodiaBombing_OCT06.pdf
    Na strane 2 je mapa….a vysledkem bylo co? No samozrejme Rudi Khmerove coby protiakce, zpocatku sebeobrana, posleze emancipovane hnuti, to maji nasi pratele take na krku, bez bombingu Kambodzy by zadna „Killing Fields“ nevznikla.

    • Přesně tak, na Kambodžu a na Laos padla větší tonáž bomb než na celý Vietnam. Vyvraždili tam několik milionů lidí, kteří s konfliktem neměli nic společného. A následně mají velkou zásluhu na vzniku Rudých Khmerů a celé kambodžské zabijačce.

     CIA dlouhá léta potom vraždila na plné koule v onom drogovém trojúhelníku, protože jeden z jejich hlavních planetárních kšeftů je obchod s drogami, z Asie především s heroinem, ten mají téměř monopolizovaný. CIA drogová chobotnice, stejně se angažují v Jižní a Střední Americe, „demokrati“.

     Dnes herák normálně létá americkými vojenskými letadly, samozřejmě pod krytím různých „kontraktorů“, z Afghanistánu do Kosova, kde jsou zpracovatelské továrny.
     Což je jeden z důvodů, proč se naše policie – ani německá, rakouská, … – nemůže zbavit albánské drogové a pasácké mafie, protože se vždy ukáže, že šéfové mají nějakou průkazku případně „zpravodajské“ krytí. Boj s terorismem nebo boj s drogami. Když nějakého vysoko postaveného zločince lapnou, vyklube se z něj „infiltrovaný americký agent“. Moc pěkný trik, samozřejmě velmi starý. Všechny tyhle věci splývají – mezinárodní obchod s drogami, se zbraněmi, s lidmi, … se „zpravodajskými“ službami.

     Není to samozřejmě jednostranné, od 90. let se Rusáci poučili od Amíků a začali to dělat zrovna tak. Každý ruský gang je nějak svázaný – nepřímo nebo dokonce i přímo – s ruskými zpravodajskými službami.

     Ale s touhle totální špinavostí začali Amíci, praktikují to od založení CIA, osvědčilo se jim to za druhé světové války při obsazení Sicilie a Itálie, na které angažovali do svých služeb celou Cosa Nostru.

     Když se vrátím k – podle žumpy – „nepřesnému ruskému bombardování, zasahujícímu civilisty“, každý se může podívat na videa z Hmejminu, toho syrského letiště, odkud Rusové operují. Bombardéry startují jen se 4-6 bombami, ačkoliv jich unesou na sdružených závěsních přes 30. Během každého letu zasahují 2-3 cíle, takže každý ničí průměrně dvěma bombami. To vypovídá o zcela přesných zásazích asi nejvíce.

     Podle zveřejněných odborných údajů jsou jejich nové bombové zaměřovače pro bombardování „hloupými“ bombami asi 8x přesnější než ty staré, což odpovídá naložení bombardérů – místo 4 bomb jich nemusí pro projektovaný účinek nosit 32.

     Mimoto mají bombardování téměř vždy pokryté pozorovacími UAV letadélky, vždy zveřejňují seznamy cílů a přikládají k nim videa. Takže se každý může přesvědčit, že civilisty opravdu nebombardují a teroristy zasahují přesně. Umírněné samozřejmě pouze umírněnými bombami, ty se liší od obyčejných hlavně tím, že na sobě mají smajlíka.

     • ————— ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ —————
      ..a, co nove v Oregoonu. Bråcho

 8. Tak už to začalo. Fašistické násilí, nenávist, padají první návrhy na to jak střílet uprchlíky, redukce „nepotřebných“ obyvatel má být fabrikována, dokonce mají být započaty rozsáhlé procesy s liberálními proevropsky smýšlejícími občany, kteří trvají na dodržování Listiny základních práv a svobod, nadřazené našim zákonům z titulu ústavně zakotveného mezinárodněprávního dogmatu, na kterém stojí všechny mezinárodní organizace, jejímž jsme členy včetně samotné OSN.

  Ptám se proč, policie nekoná, proč státní zástupci denně nechrlí stohy žalob na porušení Ústavy a Lidských práv? Jak to, že není naplňován zákon § 355 – Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob?

  Jak to že nikdo nestíhá zločiny vyhrožování smrtí, jak se na internetu denodenně děje – § 353

  Nebezpečné vyhrožování

  (1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

  Každý den jsme tu svědky, jak tu někdo chce střílet kozomrdy, negry, uvažuje o genocidě „nepotřebných“ podle rasového klíče, víra je zde prohlašována za zločinnou a má být za zločince označeno 3.5 miliard obyvatel této planety. Nacisté se tedy v tomto drželi ještě při zemi.

  Jak to, že neonacisté v jejich Tříkralovém provedení, Vandas, Konvička, A.B. Bartoš, co veřejně zpochybňuje holocaust ve své knize „Přednášky o holocausu“, kde píše, že II.sv. válku rozpoutala světová židovská lobby, soustředěná na Wall Streetu v USA. V tomto a dobových karikaturách si notovali Stalin i Hitler v době konce 30.let úplně stejně. I ta použitá grafika byla stejná, stačí se podívat. Po válce pak Sověti jen „ustříhli“ onomu zlému pánovi sedícímu na pytlích s $ pejzy, oblékli jej do mundůru s americkými hvězdami a pruhy a daly podsadité vzezření továrníka sedícího v kožené rustikální klubovce a třímající v ruce sklenici s Bourbonem.

  Proč na demonstrace, kde je propagován nacismus chodí lidé? Proč takové demonstrace hned poté, kdy dojde na projevy rasismu, nejsou rozpuštěny a aktéři rasistických útoků okamžitě strčeni do vazby?

  Dnešní výzva k obraně demokracie Jakuba Patočky z Deníku Referendum „Zastrašit se nenecháme, ustupovat nebudeme“ – poté co redaktorka Saša Uhlová jasně zdokumentovala extremistický průběh sobotních demonstrací včetně bezprecedentní agrese neonacistů proti sociálnímu centru KLINIKA, kde podle nich „sluníčkáři“ chtějí pomáhat negrům a kozomrdům, vyznívá stejně jako bití na poplach Hannah Arendt v Německu poté co byla Gestapem v r. 1933 zadržena po publikování dokumentace o německém antisemitismu v americkém deníku American Globe Mirror – vydávaný židovskou diasporou. Je otázka kdy Saša Uhlová za tuto statečnou reportáž bude také napadena.

  http://denikreferendum.cz/clanek/22238-pevnost-cesko-aneb-kam-patri-arabsky-krestan-z-izraele

  • To je legrace…no to je extrémní revue!
   Ale Ondřeji, pokud se vám zdá, že jsou všude kolem vaši nepřátelé, je třeba především tolerance a jednání a také neházení do jednoho pytle a přísné odhalení slutečných vinníků, než učiníte nějaké závěry.
   Já vím, tohle dobře znáte, protože to hlásáte a je to vaše základní idea.
   Jen to připomínám…..já vím, že je to nepravděpodobné, ale připomínám to proto, abyste to jen nechtěli po ostatních, a sami…raději nemluvit, co ?

   • Mě se náramně líbí, jak sluníčkoví lumpové vystřelují připravenou mediální munici, i když sobotní policejní – a jiné – provokace ztroskotaly a obrátily se ve trapnost, na kterou si stěžují i vnitrácké odbory. Evidentně měli připravené články a další mediální hnůj, ale expozice selhala.

    Budu se moc smát, až kamerové záznamy z pouličních kamer ukáží, že „Kliniku“ si rozbili sami sluníčkáři nebo na to angažovali své kámoše, případně v tom jede nějaká státní struktura – což si myslím, že to tak podle všech dosavadních indicií dopadne. Na přístupech k Jeseniovce je jenom v nejbližším okolí minimálně 18 kamer se stálým nahráváním, takže bude brzy jasno, kde se „náckové“ vzali. Dělal jsem na tom ještě v roce 2010, dnes tam kamer jistě bude ještě více a budou mít UHD rozlišení, minimálně FHD, takže půjde i rozpoznat obličeje. Ukáže se, kdopak nám tady prefabrikuje onen „nacistický extrémismus“.

    Lidskoprávníka v nejmenším nezajímá, že islám porušuje zákon o „propagaci hnutí, směřujících k potlačení práv a svobod“, takže by měl být zakázán, stejně jako je zakázán německý nacismus, italský fašismus a další. Také nevyhovuje definici náboženství, protože z náboženství musí být možno svobodně bez nějaké újmy odejít, což od islámu nejde, za to je v islámu trest smrti, zcela veřejně vyhlašovaný.

    Jak jsem psal několikrát, sluníčkáři zdá se nechápou, jaký strašný osud uprchlíkům – i těm skutečným před válkou, hladem, smrtí – chystají. Díky invazní migraci se azylový systém péče o uprchlíky ve všech zemích – kromě V4 – zhroutil, po EU se volně pohybuje přes 300, možná 500 tisíc migrantů bez dokladů. Minimálně 60% z nich nechodilo nikdy do žádné vyšší než základní školy, umí jen arabsky a nic se nehodlají učit, dokonce díky množství ani nedostanou tu možnost – i kdyby studovat chtěli, nejsou na to síly.

    Ti ubozí lidé skončí jako podřadná pracovní síla, nová ultrachudina, totální „underclass“. Vykořisťováni těmi největšími darebáky. Už dnes se v Holandsku, kdysi tak mírném a svobodném, pohřešuje asi 20 tisíc dětí a adolescentů mezi imigranty, občas se najdou někde zdrogovaní při vpádu do bordelů, na tajné kliniky pro odebírání orgánů nebo testování léků. V Německu se rozmáhá – čím dál více – černý pracovní trh, který ani náhodou nedává povinných 8.5 eura na hodinu, stěží 1 euro, někdy i méně. Přibývá případů zotročování, nucené prostituce, množí se gangy, i dětské. I ve Francii si člověk může na trhu koupit patnáctiletou otrokyni.

    A to je jenom začátek, protože přes mohutnou protibílou masáž se původní obyvatelstvo jednou začne plošně bránit, a pak už nebude rozhodovat nic jiného než kolektivní vina, přesněji řečeno vizáž, hlavně barva kůže. Jediný jakž takž civilizovaný mezistav bude „studená rasová válka“, držená na uzdě drakonickými policejními a vojenskými opatřeními a diktaturou. Už teď je na Západě brutálně omezena svoboda a shromažďovací právo, ve Francii je výjimečný stav, stále prodlužovaný. Chystá se EU obdoba amerického zločineckého „Patriot Act“. Ve většině západních zemí je zakázáno nejen nošení legálních střelných zbraní, ale dokonce i nožů a pepřových sprejů. Co lidé udělají tváří v tvář ohrožení ? Pořídí si ilegální zbraně.

    Jenže to stejně nepomůže, jednoho dne to vyvře naplno. A nebudou to kozomrdi, kteří prohrají. Bohužel se s nimi svezou všichni dnes bez problému integrovaní, celá multi-color společnost. To ti idioti nechtějí vidět.

    Takže v delší perspektivě jsou to právě sluníčkáři, zodpovědní za temnou budoucnost, kteří jsou na vině. Protože jsou to fanatici a neposlouchají žádné racionální argumenty, z každého oponenta dělají okamžitě xenofoba, rasistu a nacistu.

   • Kolem mně naopak žádní nejsou, obvykle se zdržují ve svých ghettech, ale okupují veřejný prostor násilím a vyvoláváním nenávisti. Zaútočit na přenosový vůz Českého rozhlasu se naposledy stalo v Jemenu štábu Michala Kubala. Vypalovaly se synagogy v 30.letech. Krom jednoho žhářského útoky na romský dům, kde bylo popáleno miminko, malá Natálka, dodneška popáleninami zohavená, zde tyto běsy neexistovaly.

    Viníky musí odhalovat policie ČR, nežijeme v Georgii v 19.století kdy viníkem znásilnění bílé dívky byl údajně shledán někdo s velkým pyjem. Takže černoch, ty je velké prý mají, bílí nééé, ti mají jen samé pindíky:-).

    Takže proto by měla policie ČR konat. Jistě mají u neonacistických kruhů své informátory či tajné agenty. Možné by jejich stopa mohla vést i k jinak „slušným lidem“ s politickým či podnikatelským krytím, či snad ještě někam dál. Otázka je když je Chovanec Zemanův člověk, jestli to sám neorganizuje anebo „jen“ nekryje.

    • On někdo útočil na přenosový vůz?
     Prosimvás-a kdo?
     Policie se tím odmítla zabývat a jelikož byla u toho, dá se předpokládat, že se nic nestalo, jen si to zpravodajové vymysleli.
     Nebo….doufám že nechcete naznačit, že nemáte důvěru v demokratickou policii?
     Nu, nechci předjímat, všude bylo plno kamer a natáčejících, jistě se pravda ukáže, a pak nechme rozhodnutí na nezávislém soudu.
     Pokud jsem napsal něco špatně, opravte mě, Ondřeji.

    • Tedy, nerad bych byl hnidopich, ale on někdy Michal Kubal pracoval v Českém rozhlase? A v Jemenu? A Český rozhlas měl v Jemenu přenosový vůz?
     To jsou pro mě úplně nové informace, můžete je nějak doplnit?
     Děkuji.

 9. Koukám, že Britové vyrazili včera do Jordánska s 300 tanky, „na plánované cvičení“.
  Možná to ti idioti s tureckým vpádem do Sýrie a kozomrdnou aliancí SA+K+Q+SAE myslí vážně.

  Rusové kontrovali, od 5 ráno místního času (tj. 2h GMT) začalo všeobecné náhlé cvičení jižního vojenského okruhu, především výsadkových sil a dopravního letectva.
  Od rána – podle vyslaných NOTAMů pro civilní lety – probíhá námořní cvičení ruských sil ve Středozemním moři u břehů Sýrie. A v ranních hodinách se přidala cvičení kaspického a černomořského námořnictva včetně Krymu. Do toho ruské letectvo v jižních a jihozápadních oblastech Ruska.

  Rusko tím dalo najevo, že pokud Amíci pošlou do Sýrie pozemní síly, hned tam vlítnou také.

  • Že by tohle riskli?
   Kolik tak těch tanků tam mohou každý den dopravit Britové (a Amíci) a kolik Rusové?
   Rusko Sýrii nepustí, to by byl-když trochu nadsadím- jeho konec, a USA a jejich anální lízači jí zase tak nutně nepotřebují, aby tím riskovali nějaký jaderný požár.
   Ale u těch kreténů nikdo neví….

   • Přesně tak. Pro Rusko je to zásadní otázka obrany z jižního směru, pokud bude Západ dál blbnout, půjdou do toho natvrdo. Jak jsem kolikrát psal, logistika je na jejich straně, díky geografii, tohle nemůže Západ nikdy vyhrát. Z Ruska je to do Sýrie ani ne hodina letu, když přeletí – a to by bylo porušení mezinárodního práva – přes Gruzii. Jinak 4h, přes Írán, Irák.

    Ruské PVO v Sýrii se dá jistě překonat, ale bude to protivníka stát minimálně stovku zničených letadel, což jsou neakceptovatelné ztráty. Pokud k napadení ruského PVO dojde, Rusové zničí všechna okolní letiště, odkud útočná letadla startovala – a na jejich straně bude mezinárodní právo, takže podle všech smluv se do toho NATO nedá zatáhnout. Ke znemožnění vojenských akcí, hlavně leteckých útoků, nepotřebují ani taktické jaderné zbraně – na vynulování vojenského potenciálu Turecka, zneschopnění letišť a zničení velení a řízení jim stačí asi 400 střel s plochou drahou letu s konvenční hlavicí – nebo 20 jaderných. Stejně tak letadlové lodě – to jsou dnes ve věku raketových zbraní plovoucí rakve, sice urputně bráněné, ale stejně jako s bodovým PVO Rusáků v Sýrii, lze to překonat – z 30-ti protilodních raket jedna proletí, a to stačí.

    Vojensky je to zkrátka úplně nesmyslné. Politicky to pokrýt také nejde, přes RB OSN to díky Rusku a Číně nemá šanci projít. Nejsou už 90. léta ani rok 2001-2003, kdy svět uznával jakési právo Amíků na pomstu za 9/11, a doufal, že se Amíci s islámským džihádismem – kterému sami pomohli na svět – nějak vyrovnají a zničí ho.

    Pokud Turecko zaútočí, je to konec Turecka v současných hranicích, protože po jeho porážce padne celá Erdoganova mafie, dá se čekat vojenský převrat a následné oddělení kurdské části.

    Podobně dopadnou středověké sunnitské diktatury SA, Q, K, SAE. Už teď je to tam všude na hraně a prohraná válka, spolu s návratem poražených kozomrdů ze Sýrie bude znamenat konec těchto režimů. Co by taková věc způsobila v americké prezidentské kampani, ani nemluvě.

    I kdyby se toho přímo nezúčastnily západní síly, nechali to jen na svých proxy loutkách, bude to znamenat kromě jiného také konec umělého mýtu o neporazitelnosti západních zbraní, protože letadla budou padat jako hrušky.

    Takže zvývá doufat, že je to jen typická „hra na kuře“, pro odpoutání pozornosti a vycouvání se zachováním tváře, ale „skutek utek“. Protože s medvědem hrát „chicken game“ jaksi nejde. Přesto to pořád zkouší, idioti.

    • „Přesto to pořád zkouší, idioti.“

     Zkousi to velmi chytre a logicky, respektive nejde o zkousku, ale o strategii v ramci sirsi hry Na Titanic:
     http://www.novarepublika.cz/2015/07/hraje-se-hra-titanic.html
     Jinak receno: hraji Na kure, ale druhy diky tomu nema vedet ze se hraje Titanic.
     Podstatou Titanicu je, ze vyhraje ta skupina, ktere se dele podari zatajit, ze se potapime. Podle meho je tedy soucasna serie Kurat jen zakladni americka strategie uvnir Titanicu (proto je jich take vice- zacne Ukrajina a kdyz prohraji, presunou se do Syrie a mezi tim vytvari dalsi „kureci“ ohniska.
     Na Titanic je siroce rozebrano take u Valencika:
     http://valencik.cz/marathon/15/Mar1505.htm#_Toc428710167

     • Valenčík je jako vždy zábavný a přemýšlející.

      Jistě má pravdu, hlavně v tom, že záleží na tom, jak moc se zablokuje pro méně bohaté (čím tedy myslím hlavně inteligencí a informovaností, s penězi to má koincidenci jen nekauzální) možnost podílet se na rozvoji – například možnost podílu na startupech, crowdfundingu, sdíleném mikroakciovém vlastnictví, obchodování na burzách atd.

      Když se člověk podívá na legislativu, zjistí, že za 25+ let kapitalismu v ČR se obchodní právo ani o kousek nepřiblížilo kalifornskému nebo holandskému, takže pokud chcete založit firmu, je rozumné minimálně zajet do Holandska, optimálně zaletět do Kalifornie. I v Německu si „stará buržoazie“ uchovala svá privilegia a zákony nejsou přívětivé pro nově vznikající firmy, právě naopak. Všude jsou zavedena omezení, např. bez předchozích referencí nelze dostat zakázku, i kdyby nová firma vymyslela výrobu zlata z hoven. A také je celý obchodní prostor pro vznikající a malé blokován požadovanými předraženými certifikacemi, ISO9* počínaje a předraženým testováním jakéhokoliv výrobku konče. Startupy a crowdfundingové firmy prostě v kontinentální EU zakládat nelze, tečka, tím méně „na východě“.

      Pročpak asi ? Protože třetí třída Titaniku, jistě.

      Brzy se průchod do vyššího patra zamkne úplně, například nepůjde cestovat. Bez milionů na účtech, bez záruk od „vysoce postavených osob“, atd. Nepůjde založit firma v cizině člověku s pasem „z třetí třídy“. K tomu všemu jistě časem dojde.

      Aby jim lidé z „ráje“ neprchali, hranice budou oploceny a hlídány – samozřejmě jen směrem zevnitř ven, každý třeťotříďák bude povinně svázán s hypotékami a leasingy, s dluhy za vysokou školu, aby se nemohl ani hnout.

      Jediná klika je, že jim to stejně bude prd platné, jako vždy.

 10. Mirne odboceni a to proto ze cemusi pokud jde o bezpecnost nerozumim.
  Pro obcana s pasem cim dal hure, kontroly na letistich neustale prisnejsi, USA zprisnuji bezvizovy styk i s nejlepsimi prateli, ale
  a to je ten podiv, pres hranice preslo million lidi z nichz mnoho ano mnoho ale nevi se kolik bez dokladu bez povoleni ke vstupu veslo do Evropy a NIC !
  Jak je to mozne, ze stale hure a vetsi prisnost, zakony, narizeni prikazani pro mistni obyvatelstvo, ale nove prichozi jen
  HERZLICHE WILLKOMMEN?
  Nekolik set tisic neregistrovanych prichozich a budou dalsi a kdyz lide varuji kritizuji, vlady nereaguji.
  Nereaguji na prichozi zato masmedia podobne jako Fagan zde reaguji na hlasy odporu !
  Kdo nevita je xenofob, rasista, !
  Taci jako on predstiraji ze nevidi kdy to opravdu zacalo a ze se to prave posralo..
  Kdyz se zacne masmedialne hlasat ze uprchliky vitat a kdo nevita a ma vyhrady toho na zaklade zakona o rasove nesnasenlivosti stihat, kam to asi povede ?
  Slovicko kognitivni mel drive v kazdem komentari zdejsi dobroduch: z Hessenska -(

 11. Takže jak dopadla Pegida v Německu? Většina médií se shodne, že to byl propadák.

  Groß angelegter Pegida-Aktionstag endet als Flop

  Deutlich weniger Anhänger von Pegida und anderen islamfeindlichen Bündnissen als erwartet haben in Dresden und weiteren europäischen Städten gegen die Aufnahme von Flüchtlingen demonstriert. Beim gemeinsamen Aktionstag wurde in Dresden und anderen Städten, darunter Prag, Warschau, Tallin, Bratislava, Amsterdam, Birmingham und sogar Canberra in Australien demonstriert.

  Dresden: Der Pegida-Gründer ist nicht dabei

  In Dresden kamen tausende Demonstranten zusammen. Allerdings war Pegida-Gründer Lutz Bachmann nicht vor Ort, er liege krank im Bett, wurde den Teilnehmern zu Beginn der Kundgebung mitgeteilt. Während der Veranstaltung waren immer wieder „Merkel muss weg“-Rufe zu hören.

  6000 bis 8000 Teilnehmer demonstrierten vor Ort – weniger als vom Veranstalter und Polizei erwartet. In den Vorankündigungen war noch von 15.000 Teilnehmern die Rede. Auch die geplanten Liveschaltungen in die anderen europäischen Städte klappten nicht. Zudem verhinderte die Polizei mit einem Großaufgebot Zusammenstöße mit den Gegendemonstranten.

  Co o tom píší naše novinky.cz?

  Demonstrace Pegidy v Německu? Propadák, píší tamní média a všímají si Prahy
  Demonstrace hnutí Vlastenečtí Evropané proti islamizaci Západu (Pegida), která se konala v saské metropoli Drážďanech a dalších evropských městech včetně Prahy, označují německá média za propadák. V kolébce Pegidy – v Drážďanech byla účast protestujících podstatně nižší, než se očekávalo. Nedorazil zakladatel hnutí Lutz Bachmann, který onemocněl. Německý tisk si ovšem všímá relativně vysoké účasti a násilných projevů během demonstrací v Praze.

  Ano, západ nás bere stále více jako předpolí nepřátelského východu, který se ZÁPADNÍMI hodnotami rozhodně nemá cokoli společného.

  • To si německý tisk všímá pouze divadla.
   Koneckonců, sám ho také hraje!

 12. Nedokáži to relevantně ověřit, tak to uvádím, jak to píší:
  Podle http://www.theblaze.com/stories/2016/02/02/hillary-clinton-has-the-most-statistically-improbable-coin-toss-luck-ever/

  Hitlary vyhrála primárky v Iowe 28:21 na delegáty, ačkoliv rozdíl v počtu hlasů byl minimální, poměrně „zázračně“. 6 delegátů získala hodem mincí, v dalším případě prokazatelně došlo k podivnému počítání hlasů. Mimoto nebyly volby ve všech okresech.

  Pravidla jsou taková, když dojde k plichtě, a nějaký delegát je neurčený, tak se o něj mezi oběma stranami hází mince. Došlo k tomu v šesti případech a ve všech vyhrála Hitlary. Šance na takový výsledek je 1:64 (dvě na šestou).

  Tak buď má Hitlary ten „virus štěstí“ z Red Dwarfa nebo nevím. 🙂

 13. Tohle by u nás neprošlo. „Slušní lidé“ by si stěžovali na rituální sabbathy při kterých podléhají volání nejnižších zvířecích pudů a že určitě pracují s nějakou nečistou silou a sexuální hypnózou:-)

  Proč jen nemáme takové médium jako BBC?

  Beyonce’s Super Bowl performance: Why was it so significant?

  As one of the world’s leading entertainers, Beyonce would have been justified in seeking the weekend off.

  Formation is Beyonce’s first new solo single in 14 months.

  In it, she refers to the Black Lives Matter movement, details what it is to be black in 2016 United States and sings: „I like my baby hair with baby hair and afros, I like my Negro nose with Jackson 5 nostrils.“

  In what mic.com described as „one of the most political music videos in recent memory“, she is seen lying on top of a New Orleans police car that sinks into water, a clear reference to Hurricane Katrina, which ravaged mainly black communities in 2005.

  New South Negress journal wrote that, in the video, Beyonce „becomes every black southern woman possible for her to reasonably inhabit, moving through time, class, and space“.

   • Sluníčkoví magoři jsou všude stejní.

    Kdyby si někdo založil v USA „White Lives Matters“ (nejlepší překlad asi „na bílých životech záleží“) a zpíval tak vyhraněně probělošsky – je to jen o rase, o ničem jiném, ta písnička, … skončil by velmi špatně, pravděpodobně v kriminále.

    Černých je v USA – jak kde samozřejmě – asi 12%, mnohem více je tam už latinos, takže zdaleka nejsou nejsilnější rasovou menšinou. Ale řvou, jako by jich byla skoro většina. Legrace je, že jelikož bílí se proti tomu ohradit nesmějí, žluťáci a vůbec asiaté se do ničeho nemíchají, tak se proti výrazně pročernošskému rasismu naruby nejvíce bouří latinos.

 14. Tohle je zajímavej komentář:
  http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/zpravy/jaroslav-basta-import-nadlidi/

  „Jak naznačily listopadové události v Paříži, bude-li ještě dva roky pokračovat masivní neřízená migrace, budoucí podobu Evropské unie neurčí volby, ale kalašnikov.“

  To je přesně to, co tady a jinde tvrdí Kchodl, a nejen on, i když já se spíš domnívám, že politici a úředníci nechají problém vyhnít do naprostého rozkladu státních a společenských struktur.

  Kdo to neví, tak Bašta se pohyboval okolo tajných služeb, pak velvyslanec v Rusku a na Ukrajině.

  • Nejhorší na tom všem je, že ani Bašta si nemůže dovolit všechno říci na plná ústa, přestože je to už starší pán a kariéru má za sebou. Mohou ho vydírat přes děti, majetek a mnoha dalšími způsoby. A takhle je to se všemi. Kdo by se vyjádřil expresivněji, protáhnou ho žumpou a znemožní. Pokud by to řekl natvrdo, vůbec by ho nepublikovali ani v PL, případně by měl hned na krku nějaké paragrafy. Pokud ne nějaká „rasové“, tak třeba za šíření poplašné zprávy. Něco by se jistě našlo. Nebo by se mu začali hrabat v 10 let starém účetnictví. Žijeme prostě ve fašismu, totalitě, která je mírná jen jakoby. Dokud jim nevadíte. A to všechno je u nás pořád ještě velmi svobodné a demokratické, jsme jednou z nejliberálnějších (ve starém smyslu toho slova) zemí světa s relativně velmi slušným a morálním státním aparátem – mimo ekonomiky, samozřejmě.

   Je nepochybné, že to skončí právě tak, jak jsem psal nejen já, tedy katastrofou. Máme velké štěstí, že jsme zde měli 40 let socialismus a byli jsme odděleni od imigrace a hlavně od propagandy. Chrání nás naše uměle snížená kupní síla, nízké sociální dávky a protičeská, obecně protislovanská propaganda, líčící nás jako vrahouny a chudáky. Západoevropané mají natolik propláchnuté hlavy, že nebezpečí dlouho nevnímali a když už ano, bojí se ozvat, protože jim ze všeho nejvíce záleží na jejich konzumu a nesmyslech, pro které se celý život honí – jsou tak vychovaní a částečně k tomuto způsobu života i inklinují. My máme kromě jiného další výhodu, že nejsme tak vázáni na konzum a tím jsme mnohem svobodnější.

   Díky tomu všemu – pokud se nám podaří zachovat hranice a nikoho nepouštět – můžeme sledovat katastrofu západní Evropy pěkně z první řady jako v kině.
   Musíme projevovat co největší odpor – vlastně neadekvátní tomu, co vidíme přímo ze svého okna – proti imigraci, islámu, lhaní v masmédiích a všem těmto jevům. Jako chytří lidé a kultura předběžně, ne až když bude pozdě. Tohle náš národ vždy uměl, předvídat a být proti ostatním zemím v předstihu, ale mnohokrát se nám to silně nevyplatilo, protože jsme – například za Karla IV. – byli ekonomicky velmi vyspělí a proto mnoho těch zlomů začínalo u nás, následně se na nás všichni vrhli. Tentokrát to začalo díky mnoha okolnostem jinde a my jsme trochu za větrem, máme čas se připravit a poučit z chyb jiných.

   Nepochybně to bude strašné a nesrovnatelné s čímkoliv, co kdokoliv pamatuje, kromě II. světové války. Němci dělají vše pro to, aby se to dotklo naprosto každého. Když rozdělují migranty po vesničkách, kde původní obyvatele přečíslí, je perspektiva jasná, na to člověk nemusí být zrovna Nostradamus. Stačí se podívat třeba do Sýrie.

   Kdo má více nemovitostí, začíná dostávat od magistrátů hnusné dopisy plné výhružek, že musí dát byty k pronájmu migrantům, jinak mu hrozí pokuta 50 000 euro a zabavení nemovitosti pro účely města.

   O násilí migrantů se nesmí psát, ale šeptandou a po internetu všechno mezi lidi pronikne. Lidi médiím vůbec nevěří, ale v rámci nějakého průzkumu to nikdo nahlas neřekne.

   Situace se bude v Německu a všude jinde na Západě vymykat čím dál více, to je jisté.
   Už teď to nezombifikovaní Němci vidí a snaží se nějak zabezpečit sebe, byty, domy, rodiny. V Mnichovských drahých činžácích – asi jako jsou městské byty na Vinohradech – stavějí bezpečnostní zábrany, lidé si pořizují za vchodové dveře ještě oddělovací žaluziové mříže, adaptují jednu nebo několik místností jako „bezpečné“ s pancéřovými dveřmi a mřížemi na oknech, nakupují velké psy a všemožné zbraně a bezpečnostní prostředky. Nebo se opevňují na chalupách a letních bytech. Nebo na horách, kdo má něco v Alpách – z toho si vždy dělám srandu, že konečně došlo na ten Hitlerův Alpský festung. I prodej neprůstřelných vest, helem, úpravci aut na neprůstřelná zažívají neuvěřitelný obchodní boom. Raketově stoupl maloobchodní prodej cementu a stavebního železa, každý si domů kupuje svářečku a pokud může, tak ještě vlastní elektrický agregát.

   Pokud letos dorazí ještě další 3-6 milionů migrantů – což velmi pravděpodobně dorazí – rozběhne se to naplno. Připočítat se musí i migranti z Východu, protože Ruina pravděpodobně letos imploduje.

   Co o Majdanu a zářivé demokratické budoucnosti psali před dvěma lety sluníčkáři ? Stačí se podívat. To samé platí o všech kolaborantech, pravdoláskařskou bandou počínaje, přes všechna masmédia až po posledního lidskoprávního idiota.

   • A víte, co děláme my?
    Berte to třeba jako „my“ tady, nebo u Pana Bavora…apod.
    Snažíme se udržet nad vodou bez neonacismu.
    A oni?
    Nás nálepkují jako nacisty.
    Nevím, co se musí stát s lidským mozkem, aby takto zdebilel.
    Já to nevím, ale organizátoři- jsou li jací- to zjevně vědí.
    A pokud organizátoři nejsou, pak budou dlouze a bolestivě procitat a co je hlavní, stejně neprocitnou.
    Pokud Evropě, nejvyspělejšímu kontinentu v dějinách,(USA je jen odnož Evropy a Evropa by měla pochopit i USA) nestačily dvě světové války, aby pochopili, (někdo říká, že to byla jedna ale na tom nezáleží) pak se obávám, že se dějiny budou opravdu opakovat tak dlouho, až se zničíme a jako druh vyhyneme.

    • Hlupáci a zrádci v západní Evropě neprocitnou – budou smeteni, až to opravdu začne. Pikantní je, že skuteční nacisté dnes označují za nacisty každého, kdo s nimi nesouhlasí. Celkově jejich plány vedou ke katastrofě, to vidí snad každý.

     Věřím v náš stát, v naší civilizaci, kulturu, že si s touto verbeží nakonec poradí. V celé Evropě a nakonec i v USA a dalších zemích. Když se na to podíváte střízlivě, oni prohrávají a jediné co umí, je „volume up“, nejsou absolutně schopní změnit taktiku ani strategii ani metody.

     Schválně se koukněte, co vypisuje dole Fagan, onen kolovrátek Guardianu. Je to nejhrubší válečná propaganda, naprosto prolhaná a ujetá. Zcela na straně islamistů a ISIS. Aleppo není osvobozováno, ale obklíčeno, v jejich podání. Bláboly o „barelových bombách“ – vědí vůbec ti idioti, o co jde ? Nebo ty kecy o „zakázané kazetové munici“. Že ji používá zcela běžně USA, Británie, Francie – že s tím roztřístali celou Lybii, to už nenapíší. Nebo že s tím jimi milovaní banderovští demokraté rozbíjeli Donbas. Prostě jenom melou blbosti. Je zbytečné s nimi diskutovat, jsou to idioti. Nebo to dělají za peníze, někdo je řídí a koordinuje. Trollí úderka.

     Situace v Německu je na hraně a pokud letos přijede další vlna, jako že ano, tak to vyhřezne, o tom není nejmenších pochyb. Stejně je na tom Švédsko, Holandsko, Dánsko, Rakousko a mnoho dalších zemí.

     Ono stačí se podívat, jak psali před dvěma třemi lety o Ukrajině. Už jen z toho je vidět, že jsou to placení idioti, zčásti dokonce pouze idioti. Dělají to z přesvědčení, chudáci.

     • To říká OSN. Guardian to jen přetiskuje. Jak jsem řekl již jinde, je načase se z OSN řízené CIA odhlásit. Jinak rozčilování Vám nikdy nebylo dobrým rádce, nepřátele neporazíte tak, že je budete chtít „důrazně naučit slušnému chování dle G. Jarkovského najatými maníky“-. A státy a jejich elity už vůbec ne.

      Cesta do izolace vede hned několika způsoby. Ztratím vlivné partnery. Kdo je v této době vlivný partner, z hlediska zásadní mocenské determinanty, ekonomické vyspělosti jsem vám už dával, dokonce jsem vám díval pořadí jednotlivých zemí. Kdo je na prvních místech tedy víte, že Rusko je 47. v konkurenceschopnosti také, a že mu kleslo HDP z úrovně Itálie na Španělsko, už také víte. Takže bububuubudeme se bát někoho koho máme za „maňanistu“ co zná nejlépe slovo bakšis které v Rusku už od dob Chlestakova má svůj vlastní „svéráz národního lovu“…?

      Nakonec ruská cesta jak zvýšit cenu ropy, si ale nějak spletli, to že na ni uvalí vyšší daň potrestají vlastní občany, ne západní překupníky na Wall Street, který se už ani neptaj po ceně, ale „kde můžu ten tanker tak na půl roku zaparkovat“?……:-)

      http://www.novinky.cz/ekonomika/394196-rusko-hleda-cesty-k-vylepseni-rozpoctu-chce-vic-zdanit-benzin-a-naftu.html

      Jj. Nečas s Topolánkem hadr. Je jasný, že Putin je jiný, on daní lid ve prospěch lidu.:-)

     • Svedsko se pomalu zacina dostavat do stadia „failed state“, alespon v jeho zakladnich ukazatelich (meteorologicka sluzba mozna jeste funguje):
      http://www.gatestoneinstitute.org/7363/sweden-death-by-immigration
      Tohle NGO, lze dohledat na wiki, jsou zide, takze se nam tu otevira jeste jedna fronta, to muze jeste zamichat kartami. Vlastne je podivne, ze do dnesni doby se o arabskem antisemitismu vubec nemluvi. Ovsem klidne za tim muze byt i zidovske slunickovani, ze i to se nejak podda…ale jak vidno ne uplne. V Duisburgu uz rabbi doporucil nenosit jarmulku (po uprchlickem utoku na jeho dceru a osobnim vyhrozovani), z Francie jich uz emigrovalo tusim nejakych 50 tisic. Ano, Nemci si tohle diky sve historicke sensitivite mohou ohlidat, ale ne uz okolni staty, pro ktere jsou zide beznymi obcany bez nejake vyznamne historicke viny (a tedy potreby specialni ochrany), treba Danove ci zminovani Svedove.

      • obcany bez nejake vyznamne historicke viny => obcany, vudci nimz by trpeli pocitem vyznamne historicke viny

      • Jelikož antisemitismus je oficiálně zakázaný, bazální západní nenávist k židům se transformovala do lásky k „palestincům“ a kdejaké islamistické verbeži – ti vraždí židy místo ušlechtilých zápaďanů.

       Jinak je legrační, jak žumpa vykládá o ruské ekonomice „na pokraji kolapsu“ a o tom, jak se „Putin“ chystá zdaňovat benzín a naftu, zrovna u nás v EU, kde je zdanění paliv jedno z nejvyšších na světě. BTW, pád cen ropy znamená také ekonomickou katastrofu biopaliv.

       BTW, Opice hodlá v nejbližší době zdanit každý vytěžený a dovezený barel ropy $10.
       Nejspíš je to ukázka blízkého krachu americké ekonomiky, podle těchto demagogů.

       • Kolik l bezinu (kvalitního žádné samohonky) si při našich daních můžeme koupit

        A.) my Evropané (berme průměrnou cenu u ÖMV))
        B. ) Američané
        C.) Rusové

        za svoji průměrnou výplatu? Takže tam kde si může každý kupovat auto s motorem 4-5l to asi ti občané nepocíťují tak úkorně a kvalita života tomu odpovídá….:-).

        Jinak jistě jsou i typicky ruské alternativy – Tumáš sáňky jako loďky, krásné sáňky samochodky, samochodky samovodky, samy řídí, samy jedou, od výdajů na benzin a od technický na Žigula ti pomohou…..: -) Chodit pěšky nebo jezdit na kole v zemi, kde včera znamená zítra, není zase tak jednoduché…

        Jinak ruská ekonomika rozhodně není v kolapsu, to jen špatní úředníci a „podpindosnici“ takový imidž záměrně vytvářejí

        „Ruské ministerstvo nemá na výplaty. Úředníci dostanou bezúročnou půjčku
        Pracovníci tří regionálních odboček ruského ministerstva pro mimořádné situace obdrželi informaci, že místo lednové výplaty mohou dostat bezúročnou půjčku v jedné z ruských bank. Ministerstvo neobvyklou formu odměny zdůvodnilo jednoduše: na výplaty prý nemá. Pocítí to ministerští úředníci ve Vladimirské, Kalužské a Kirovské oblasti, napsal ruský zpravodajský server LifeNews.

        Ministerstvo nemá peníze,” popsal ruskému serveru situaci jeden z pracovníků úřadu. „Aby ale o svátcích nezůstali naši lidé bez peněz, sjednali jsme jim bezúročnou půjčku. V lednu peníze určitě přijdou, kdy to ale bude a kolik jich bude, nikdo neví,” dodal.

        Ruské státní finance se potýkají s problémy vyvolanými spirálou sankcí, vysokou inflací, a hlavně pádem cen ropy, která je hlavním ruským vývozním artiklem. Podle ruských právníků je ale postup ministerstva pro mimořádné situace neobvyklý, pravděpodobně navíc i nezákonný. Nabízet půjčku místo platu odporuje pracovnímu zákonodárství, potvrdila serveru inspektorka práce Svetlana Grigorjevová.

        http://www.novinky.cz/ekonomika/390134-ruske-ministerstvo-nema-na-vyplaty-urednici-dostanou-bezurocnou-pujcku.html

        Nakonec není to nic vyjímečného, v USA zase bijí černochy a v EU kradou děti. 🙂

        Nakonec teď jsem četl na Business Insideru, že….The news comes a week after Russian finance minister Anton Siluanov asked parliament to approve spending 3.2 trillion rubles (£34 billion, $51 billion) from the Reserve Fund, one of Russia’s sovereign wealth funds, as part of his so-called anti-crisis plan. That figure is more than half of the value of the fund and well in excess of the 500 billion rubles that the government had initially planned to draw down.

        Takže jestli je všechno v pohodě, pak já říkám, slovy jednoho porevolučního českého filmu – „U mě dobrý“.

      • jojo, tohle NGO lze oprvdu dohledat na wiki, včetně těch, jejichž podporu má, a hlavně by si to měla dohledat píLauterhammer, když už se tím nechává vzdělávat a pak píše.
       No a s těmi židy v Německu jsme to taky někde viděla, synagogy jim hlídá police 24hodin, a kontroly tam mají jako na letišti, jenže tohle přece vůbec zase neřeší, co jinde, co mimo synagogu. Nějak ani těm Němcům ta senzitivita nejde nebo co. A když ani sám rabín nenosí jarmulku na ulici, to už je co říct. A ví co dělá, když ho zbili, a ne Turci, ale Arabové, resp. arabští muslimové.
       A přitom zas jiní Arabové jsou na tom asi ještě hůř, než ten rabín a místní židi. No ti dvojití uprchlíci, sice Syřani, jenže s „nesprávným“ náboženstvím, a kdo se obrátí na policii s tím, že mu nějak vyhrožují ho ohoržují radikální muslimové, ten má samozřejmě na policii záznam, a pak problém se získáním azylu- mají to němčtí politici fakt vychytaný, už dlouhodobě, samými frázemi, to jsem si právě říkala, jak je toto možný, te´d si říkám, co by na to Lauterhammrová, když třeba ta to zas bere přes rasu, a i jen o muslimy má obavy.
       A taky si říkám, jetsli oni ti Němci nejsou takhle právě na cestě do Švédska, a dotyčné paní Lauter zkrátka nedůvěřuju jaksi, tomu psaní. Na druhé straně ten článek na GI byl oprvdu příšerný, když si to člověk tak uvědomí, jenže bohužel, je to tak. Ony jsou to takový až neuvěřitelný věci, a přitom se to děje. To je to, že to není četba dystopického románu, ale realita. Třeba by se naši veřejnolevicoví filosofičtí teoretici, zelení bratři, novináři atd měli víc zajímat i o jiné lidi, a státy, mohli by si ušetřit povznesenost a patetické moralizování, a jistě i strach z vlastních spoluobčanů, které pak mají potřebu udávat- stíhat- trestat a vůbec tak stavět do latě, ač sborově hlásají, že právě z tohoto mají obavy. To už není ani jako v blázinci. Kdyby nešlo o tak vážné věci a i teda dobu, tak bych to blázincem nazvala.
       Chtěla jsem ještě něco k tomu Švédsku, ale dnes jsem tady nočně, tak už nic.

     • Já si to dobře pamatuji, co psali.
      Čulík ze začátku nepsal nic.
      Tak jsem mu hned napsal, že svět je na pokraji války, a on že píše o zahnutí okurek. (nevím přesně, jak jsem to tehdy pojal, nějaký klasická jízlivost)
      Jestli musí tak dlouho čekat na instrukce, aby náhodou nezafandil nehodnému.
      Někde bych to ještě vyhrabal, ale nestojí to za to.
      No a on mi odpověděl, že byl někde na cestách, že nemohl nic psát.
      Nějak z toho vyplývalo, že cestoval hodně vlakem nebo jak to bylo.
      Tohle mi napíše, blbec, dneska, když má každá vopice noťas s mobilním připojením.

 15. Pamatujete si onen klasický výrok Pepíka Hlinomaze z filmu Limonádový Joe – „mučeníčko, to je moje potešeníčko?“. Tenkrát byl Joe mučen že mu doutníkem propálil šátek a obličej pomaloval dehtem. Pravda soudruh Asad to dělá tak, že proti tomu čínská tortura kdy vám za pomocí tenké jehly zakončené háčkem vyndávají z těla nervová zakončení u tzv. „center bolesti“ (používané v čínských pracovních táborech za Maa a dnes proti členům náboženské skupiny Falun Gong), je zdá se přijemnou masáží zad.:-)

  Takže jestli můžeme očekávat nějaký další masavý exodus Syřanů, pak jen díky „lásce“ pana Asada a Rusů, kteří bombardují civilisty. Toto říká OSN, pravda, tu jistě také řídí CIA, ale přeci jen. Nikdo za poslední rok utíkající ze Sýrie vám neřekne, že utíká kvůli islamistům, USA nebo Saudům, ale jen kvůli Asadovi a Rusům.

  Syrská vláda provádí „masivní a systematizované násilí“ proti občanům své země a její zacházení s vězni se rovná jejich vyhlazování, konstatuje OSN ve své nové zprávě, datované 4. února 2016.

  Vyšetřovací komise OSN pro Sýrii, která sleduje děsivou situaci v oblasti lidských práv v této zemi, ve své zprávě obviňuje vládu prezidenta Asada, že usmrcuje své vězně „v oficiálních i provizorních vazebních střediscích“, která jsou „skryta daleko mimo bojiště“. Vězni bývají ubiti k smrti, mučeni a umírají také v důsledku nelidských životních podmínek. Jsou obětí „zločinů proti lidskosti“, včetně znásilňování a sexuálního násilí, věznění a nuceného mizení. Vězňům je také vyhrožováno, že jejich ženské příbuzné budou znásilněny.

  Vládní činitelé usmrcují i ženy, děti a starce. Mezi mrtvými je i sedmiletý chlapec. Zpráva obsahuje děsivé podrobnosti o mučení, včetně pálení vězňů cigaretami a zohavování jejich pohlavních orgánů.

  http://europe.newsweek.com/syria-government-extermination-detainees-424138?rm=eu

  Deník Guardian dnes přinesl šokující videozáběry bombardovaných měst kazetovou municí, přímo dopadající na obytné objekty. A detailní rozbor situace v Allepu v článku

  Arab states‘ military support needed to avoid defeat, says Syrian opposition

  Allepo volá o pomoc spojenou Arabskou koalici proti cílenému vyvražďování. USA se jí snaží zabránit, píše The Guardian. Ale podstatně zajímavější jsou autentické výpovědi uprchlíků. Lidí se jménem a zdokumentovaným osudem co se jim stal teď a namístě přímo v Sýrii. Ne jak tady tvrdí zastánci organizovaného exodu hochy v tmavých sakách stojí na poušti před černými SUV GMC rozdávající svazky dolarových bankovek a volající: „Go West!“. iPhone až po přeplutí na Kos nebo Lesbos jako „dobírku You’re Gonna Be OK, Baby…:-)

  „Rusové nás všechny zabijí,“ tvrdí civilisté, kteří byli donuceni uprchnout před leteckými údery v Aleppu, avšak na hranicích na ně turecké pohraniční stráže střílí.

  Um Yusef, 18, řekl: „Snažil jsem se přejít před čtyřmi dny se svým jednoročním synem poté, co ruské letecké údery zintenzivnily, ale nemohl jsem. Turci na nás začali střílet, jakmile jsme se přiblížili k hranici. Nikou se nepodařilo dostat se do Turecka. Jsou tu většinou ženy a děti. Budu se dál snažit do Turecka dostat. Nemám jinou volbu. Rusové nás všechny zabijí.“

  Pětadvacetiletý obyvatel města Azaz Abdul Quadir řekl: „Všechna malá města v severní Sýrii jsou nyní prázdná. Lidé se skrývají pod stromy anebo v noci spí v náklaďácích a další den se snaží překročit hranici. Není k dispozici mnoho potravin a ceny potravin a benzínu rychle stoupají. Lidé si dřív vozili potraviny z Turecka, ale to teď už není možné. Mešity jsou na hranicích plné a lidé se zoufale snaží přejít hranici. Některé nemocnice mají jen jednoho nebo dva lékaře. Všichni ostatní odešli. Nevím, jak přežijeme, jestliže bude bombardování pokračovat takto intenzivně.“

  Ahmed al Mohammed řekl: „Uprchl jsem ze svého města směrem k hranici před pěti dny v důsledku silného ruského bombardování. Asadova armáda je jen 3 kilometry od našeho města. Máme obrovský strach. Jestliže ho ovládnou, usmrtí všechny civilisty v Tal Rifaatu a na venkově u Aleppa. Situace je nesmírně děsivá. Spíme venku a naše děti mají hlad. Nemáme pro ně žádné potraviny. Mému synovi jsou tři měsíce a nemohu si dovolit mléko.“

  Abu Jamil uprchl z Tal Rifaatu minulou středu a od té doby uvízl na syrské straně hranice. „Můj syn byl zraněn, když Rusové shazovali tříštivé bomby. Odvezli jsme ho do nemocnice v Azazu, ale oni tam nemají kapacitu na to, aby ho ošetřili. Tak jsme ho odvezli zpět do mého domova v Tal Rifaatu, protože nemůže zůstat venku. Musí být u topení. Každý den jezdím zpět do Tal Rifaatu, abych mu byl nablízku. Spíme u zdi mešity a nemáme nic, čím bychom přikryli děti.“

  Takže jestli dělá někdo převaděčským gangům byznys, pak víme kdo. Islamisté to už dávno nejsou.

  • To je hecung jak na Chuchelském závodišti…
   Ale jen opravdový hlupák tomu může uvěřit.
   Vsadím se, že žádní tam jmenovaní neexistují, jsou to smyšlená jména a smyšlené báchorky.
   Stejně jako ty nálety kazetovými bombami a všechny tyhle žvásty a-la Dolejší s podobnými „důkazy „.
   A nakonec, vy, jako liberální demokrat byste měl vědět, kdo je v Sýrii legální prezident a vláda.
   Takže i kdyby si 99% Syřanů myslelo cokoliv, to 1% má povinnost udělat zákonu zadost- i kdyby měli těch 99% poslat do kriminálu, nebo ve válečném stavu postřílet.
   Sice mi to přijde jako klasickému demokratovi zbytečně tvrdé, ale liberální demokraté tento názor-vašimi ústy- sdílí!

   • Dovolím si Vám odcitovat tuto zprávu OSN. Chápu, že si to OSN vše vymyslela.

    Ale přesto.

    Syrské děti byly vystaveny „nevyslovitelnému“ utrpení v téměř třech letech občanské války, vláda a s ní spřízněné milice jsou odpovědné za bezpočet vražd, zmrzačení a mučení, a opozice zase za to, že využila pozůstalých obětí pro nábor mladých lidí k boji a pomocí teroristických činů se snaží bojovat s režimem Bašára Asada, vydala OSN první zprávu na toto téma.

    „Porušování zákazů provádět válečné zločiny a zločiny proti lidskosti musí okamžitě skončit,“ říká generální tajemník Ban Ki-moon ve zprávě, vydané včera a předložené Radě bezpečnosti. „I proto vyzýváme všechny strany konfliktu, aby přijaly neprodleně veškerá opatření k ochraně práv všech dětí v Sýrii.“

    Zpráva pokrývá období od 1. 03. 2011 do 15. 11. 2013, uvádí jaké hrůzy děti v Sýrii utrpěly.

    „Tato zpráva zdůrazňuje, že používání zbraní a vojenské taktiky v tomto konfliktu jsou nepřiměřené a bezohledné vůči civilistů milic mají za následek nesčetné zabíjení a zmrzačení dětí a dosud brání přístupu dětí ke vzdělání a zdravotní péči,“ Pan Ban píše.

    „Vládní síly tak jsou zodpovědné za zatýkání, svévolné zadržování, špatné zacházení a mučení dětí. Ozbrojené opoziční skupiny jsou zase odpovědné za nábor a využívání dětí v boji a při podpůrných akcích svých ozbrojených jednotek.

    Zpráva zachycuje zmizení mnoha dětí, konstatuje, že se všechny strany v konfliktu vážně brání pouštět dodávky humanitární pomoci v nejvíce postižených oblastech v důsledku bojů, a varuje že děti zažily vysokou míru úzkosti v důsledku toho, že jsou svědky zabíjení, jsou odděleny od svých rodin a / nebo deportovány jinam.

    Zpráva popisuje zadržování dětí již ve věku 11 let a za údajnou spolupráci s protiasadovskou opozicí jsou ozbrojenými vládními silami ve velkém měřítku zatýkány a mučeny. Za účelem vynucení doznání byly zjištěny tyto způsoby mučení:

    bití kovovými kabely, bičování, bití dřevěnými a kovovými obušky, úrazy elektrickým proudem, včetně genitálií; strhávání nehtů z rukou a nohou; sexuální násilí, včetně znásilnění nebo hrozby znásilnění; falešné popravy; cigaretové popáleniny; nedostatek spánku; samovazba a vystavování mučení příbuzných, „uvádí se ve zprávě.

    Zpráva naznačuje, že těmto druhům mučení byly děti vystaveny, když byly zavěšeny spoutané na zdi nebo stropu za zápěstí rukou nebo nohou, hlava a krk jim byly přitom utaženy smyčkou, zatímco byly takto svázány bity.

    Zpráva cituje 16-letého chlapce, který tvrdil že byl svědkem když jeho 14-letý kamarád byl sexuálně napaden a pak zabit a to samé že se stalo i několika dívkám. Podle 16ti letého Saida, děti i dospělí byli biti kovovými mřížemi, byly jim strhávány nehty, usekávány prsty. Nebo byly biti kladivem přes záda, někdy tak dlouho, dokud nezemřeli,“ dodal.

    To překládám speciálně pro Vás,Vitto, abyste věděl, že OSN je jedna z nejprolhanějších institucí na světě, ovládanou globálním prediktorem, Ilumináty, Bildergeriány, židovskými plutokraty a to včetně v zajetí chovaných potomků Ufonů, co přistáli v zoně 51 v Nevadě létě r. 1953. .

    http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47077#.VrnELfnhDIU

    • Skoro jsem se rozbrečel.
     Tak sledujte, z čeho se ten váš (OSN,Guardianu apod..) blábol vlastně skládá:
     -nevyslovitelnému utrpení…..
     – vláda a s ní spřízněné milice jsou odpovědné………..
     -opozice zase za to, že využila…..
     -Porušování zákazů provádět válečné zločiny a zločiny proti lidskosti musí okamžitě skončit,“…(po “ téměř třech letech občanské války“-pěkný výkon)
     – vyzýváme všechny strany konfliktu
     -k ochraně práv všech dětí v Sýrii…(co jim je do ostatních, oko nezůstane suché)
     -Vládní síly tak jsou zodpovědné za zatýkání, svévolné zadržování, špatné zacházení a mučení dětí. ……
     -Ozbrojené opoziční skupiny jsou zase odpovědné za nábor a využívání dětí ……..
     -se všechny strany v konfliktu vážně brání pouštět dodávky humanitární pomoci …
     -děti zažily vysokou míru úzkosti ….
     – ozbrojenými vládními silami ve velkém měřítku zatýkány a mučeny…..
     -bití kovovými kabely, bičování, bití dřevěnými a kovovými obušky, úrazy elektrickým proudem, včetně genitálií; …….
     -Zpráva naznačuje,……
     -Zpráva cituje 16-letého chlapce, který tvrdil …..
     —————
     No kdyby to nebylo tak smutné, bylo by to směšné.
     Zpráva nějakých sviní, co za peníze napsali to, co všichni už 3 roky vědí, ale napsali to tak, že z toho nevyplývá nic, než že letadlo.
     OSN pak po třech letech vydala PRVNÍ zprávu, což je pozoruhodná flexibilita.
     Možná už vypadalo blbě, že nedělají jinak nic.
     V celém textu jsou nějaké-dle mého obecně známé události, které se ostatně dějí v každé válce, takže asi nikoho nepřekvapí, že v Sýrii to není jiné.
     Nic-méně důkaz je uveden jediný, a to výpověď 16 letého chlapce, který cosi tvrdil.
     Jinak jsou to fráze, fráze a fráze, hnus, pokrytectví, neschopnost, krutost, mentální ubohost, chamtivost a tupost….
     Tak to soráč, kámo, ale tohle neberu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   • Hehehe. Jj. jednoprocenťáka (rádoby) to zdá se dost vytočilo, krásně napsané.

    Mě se hrozně líbí ty prolhané plátky a jejich faganovití vykladači. Když se každý může podívat, jací ti „uprchlíci“ z Aleppa (celý kraj) vlastně jsou, na internetu je spousta fotografií z tureckých přechodů. Je to teroristická banda, zdrhající z celé oblasti. Sem tam s nimi nějací civilisté – jejich rodiny a kolaboranti, kterým při odchodu teroristů hrozí smrt od jejich vlastních sousedů, pro všechny zločiny, spáchané během islamistické okupace.

    Turci je nepouští, ačkoliv je 5 let vyzbrojovali, protože oni „uprchlíci“ si chtějí vzít do Turecka svoje útočné pušky a celou válečnou výstroj a výzbroj. Žádné bombardování Aleppa jako města se samozřejmě nekoná, syrské a ruské letectvo bombarduje asi 20-30 km od města, všechny teroristické bunkry a blockposty. Vždy mimo města.

    Ručníkáří zdrhají s hořící koudelí u zadku, protože jakmile jsou frontovými oddíly Syrské arabské armády a NDF obejiti, nastoupí syrská druhá fronta a pokud se nevzdají, použijí ruské palivovzdušné (termobarické) raketomety TOS-1 Buratino (Solncepak) a vypálí je přímo do Alláhova ráje mezi 72 věčně panenských koz.
    Kozomrdi si všechno natáčejí na mobily, je to značně poučné – na obzoru se objeví svítící tečky, asi půl sekundy po sobě, jak stoupají nahoru, pak se půl minuty nic neděje a nejdnou se blízký cíl změní v ukázku pekla. Případně jim na blokpost spadne přesně shozená „hloupá“ ruská bomba, akorát na hlavy. Nelze se divit, že utíkají jako o život. Syřané už jsou 15 km od turecké hranice, brzy tu teroristickou verbež vymetou docela. Pak nastane čištění kotlů, kde jsou zbylí „umírněnci“ obklíčeni – v Latakii, kolem Homsu, Dará atd.

    Na letišti Šarijat, kde v posledním měsíci Syřané opravili dráhy, se očekává přílet nových letadel, pravděpodobně ruských nebo syrských. Protože Syřané mají objednaných 36 Jak-130, to je podobné letadlo jako Aero L159 Alca, tedy cvičné a zároveň lehké bojové, ideální pro tyto operace. Kromě toho mají objednaných 24 nových MiGů-29, té poslední exportní verze (tj. proti ruským značně zjednodušených, ale přesto dostačujících). Nebo přiletí Rusáci s dalšími svými letadly. Letiště už hlídají nové ruské bitevní/výsadkové vrtulníky Mi-35SM3, takže se „návštěva“ dá očekávat každým dnem.

    Jinými slovy, nehledě na blábolení Západu, s teroristy to v Sýrii jde značně s kopce.
    Jakmile bude vyčištěna levá strana Eufratu, dojde k vyčištění té pravé a zničení ISILu v Sýrii. To už půjde rychleji, protože se jedná jen o pár měst, jinak je tam jen poušť – města jsou jen okolo Eufratu.

    S Guardianem, Čulíkem, pravdoláskou, ČT a všemi dalšími lháři a idioty je to v otázce Sýrie stejné jako před rokem dvěma s Ukrajinou. Dnes drží huby, ale tehdy také trpěli slepotou ke všem zločinům kyjevské junty. Stačí se podívat, co psal před rokem dvěma Čulík, zoufalce Fagana ani nezmiňuji.

    • Největší pařba je faganův popis principů „liberální demokracie“.
     Jestli vám to uniklo, stojí to za to.
     Tam fagan zmiňuje, že 1% lidí je oprávněno klidně zbylých 99% uvěznit, pozvat cizí armády do země atd..atd….
     Ani Biĺak, Indra a tihle výtečníci nemohli být výřečnější…..
     Myslím, že to slintá v tom minulém vláknu, našel bych to, ale zase musím frčet.

     • Fagan vystupuje jako nacistický nadčlověk, úplný Nietzsche. Neomezen morálkou a dalším „haraburdím“. Jak psal před časem u Janiky, že „zrada“ vlastně neexistuje, v jeho podání je to „překonaný emoční relikt rurální společnosti“. To mě zaujalo 🙂

 16. Díky za podnětné komenty pro ostatní snazší pochopení mentální biodiverzity některých tvorů kteří formálně vypadají jako lidé, ale jejich vlastní indolence na straně jedné a bezmocí agregovaná potřeba ventilování agresivity na straně druhé, za docela zajímavý studijní materiál kognitivně-behaviorálních dysfunkcí při stresově-kompulzivním přetížení takto postižených lidí, kteří cítí „diskusní“ potřebu takto ventilovat svůj stres.

  Čmoudi jsou konečně vypalovaný zapálnými a tříštivými bombami vyvinutými sovětskými inženýry speciálně pro mrzačení velkého počtu živé síly shromážděné především v těžko přístupných obytných čtvrtích.:-))) . Kdo by se neradoval?

  K čemu by nám taky byly chytré bomby, přece nestřílíme na nějaký konkrétní bod s GPS souřadnicema, nějaký bunker nebo dělostřeleckou baterii, ale chceme pozabíjet co nejvíc najednou nevypočitatelně rozptýlených, chaoticky se pohybující lidský zdrojů….

  Samozřejmě teroristů:-)

  • Nám,nám…..
   To já nevím, k čemu jsou vám chytré bomby, nedávno jste nějak trefili špitál „lékařů bez hranic“, a jindy zase svadby a pohřby.
   Tam mají v těch islámských zemích svatby jako kráva, to ani nemusí být ty bomby tak strašně inteligentní, ale vy prostě musíte ukázat, že na to máte.
   Ale zabíjejí stejně dobře jako ty hloupé, taková svatba, klidně i 70 mrtvých, a co raněných.
   Jenže…k čemu je hromada mrtvol a řev raněných a umírajících, když není nikde poblíž novinář, nebo alespoň nějaký místní pasák koz s kamerou.
   Natočit to ze správného úhlu, a dát tam šipky…..(tady je ruská kazetová bomba z dodávek Putina Assadovi, nebo něco podobně chytrého)
   Není mrtvola jako mrtvola, svět je milej zlatej nespravedlivý.
   Čmoud nebo negr má daleko větší cenu než nějaká pitomá bílá huba někde na Donbase!

   • Donbas před:

    Po akci kyjevských demokratů:

    Prostě „bílá huba“ a mrtvý mládě, nic pro sluníčkáře.

 17. Nejde mi sem ten obrázek „teroristů“ prchajících do Turecka….

  • Škoda, pokusil bych se je identifikovat podle očí, třeba to jsou fanoušci Slavie Praha!

 18. A opet Fagan ve sve stare forme 🙂
  Tentokrat jako zajímavý studijní materiál kognitivně-behaviorálních dysfunkcí při stresově-kompulzivním přetížení 🙂
  :-))))))))))

  • Přesně tak, nějak ho to vzalo, zdá se.
   Snad se z toho oklepe, stejně jako se oklepal, když dostali přes prdel „demokratičtí banderovci“ a „rostoucí prozápadní Ukrajina“ (ty další přívlastky bych musel hledat, ale psal cosi o ruských podlidech, věčně ožralých mužicích a tak dále) upadla téměř do stavu Somálska.

   • No, to bych rád kdybyste našel, to o těch podlidech….Jinak budete jen za lháře a Taras kompromitován tím, že neměří všem stejným metrem….i když už jsem od něj také slyšel…no, normálně to mažu, ale když už jste to sem dal…takže prosím ukažte kde píšu o „podlidech“ kchodle. I když s cejchem usvědčeného lháře asi problém žít mít nebudete…:-)

    • Podle mě je Kchodl ještě dost mírný, jak jsem měl možnost vás poznat, máte i šťavnětější hlášky.
     Vůči Rusku žádná velká tolerance, přitom píšete, kterak jsou na tom zle, a místo abyste napsal „ti lidé potřebují pomoc“ tak se jim posmíváte.
     No sluníčko jak vyšité.

     • Můžete citovat, který můj termín je nekorektní? Já naproti tomu totéž u Vás s kchodlem mohu….Víte, ono to právě svědčí o celkové slaboduchosti používat infantilní výrazy….Neřkuli že člověk co říká kozomrd, negr, opice atd, se už tímto diskvalifikuje sám sebe ze slušné debaty a svědčí to o stavu, pro který má psychologie své odborné termíny a ty jsem už jednou použil výše. Právě proto má internet pro tyto „hrdiny“ anonymní chaty. V civilu, na veřejnosti a pod svým jménem, by nic takového neřekli, protože by se buď sami za sebe styděli anebo proto, že jsou v devotním postavení lidí co sami o sobě nikdy neříkají, co si myslí, protože je pro ně hrdost méně cenná než peníze za poklonu co dělají před těmi co jsou jejich chlebodárci, ať se jim říká kapitalista, buržoasie nebo třeba jen pan domácí, vedoucí, atp.:-)

      Takže kdybyste odcitoval ode mne něco lexikálně nekorektního….

      • To vy to píšete velice korektně.
       Tohle se mi líbilo:
       „Neřku-li že demokracie není to, že se menšina podřizuje většině, to je omyl. To je tyranie většiny, diktatura. Liberální demokracie je taková, že i kdyby si 99% ´přálo koncentráky pro bohaté, rozvedené, nudisty či cyklisty – tak nejenže že žádné stát nezřídí, ale pošle 99% národa do basy, i kdyby si na jejich ostrahu měl najmout vojska OSN či nějakou okupační správu cizí velmoci.:-)“
       Kdo by mohl něco namítat?
       Problém je v tom, že jste jako příklad uvedl situce, které NIKDY nebudou mít takovou podporu, protože je to nesmyslné.
       Poselství je ale jasné.
       Protože pokud by se 99% národa přálo něco pravděpodobnějšího-třeba nepřijímat migranty, tak by se to také mohlo posoudit jako cosi neskutečně špatného.
       Vo tom to je.
       Důležitá je ta myšlenka, že 1% populace je nadřazeno oněm 99% a dokonce je může zavřít do kriminálu a pozvat vojska OSN do země na jejich hlídání.
       A jaký pak je praktický rozdíl mezi basou a koncentrákem?
       To je jen o pojmenování…..

       • Když se Fagan cítí být pevnou součástí onoho jednoho procenta vyvolených, tak je pochopitelné, že obhajuje jejich vedoucí roli. Akorát je divné, že se tak pořád cpe k menšinám: jednoprocentním, čtyřprocentním, lesbickým, s jedním vajíčkem v šourku…

        • Ten má neskutečnou drzost..
         Pak ti tady blahopřeje, co tady máš za náckovskou pakáž, když něco napíšu, co mu nejde pod nos.
         A ještě si u toho hraje na nějakého levicového aktivistu, nebo na co vlastně.
         To si můžu hlavu ukroutit….

       • Dovolil si jeden citát aniž bych potřeboval dále Vaše nepochopení společenského vývoje a jeho kontinuity z důvodu Vasi nevzdělanosti obecně ve společenských vědách dále komentovat.

        Nikita Michalkov, známý ruský filmový režisér: „Obecně se věří, že většina má pravdu. Ve skutečnosti tomu ale pravidelně bývá zcela naopak: vždycky přijde jeden jednotlivec s nějakou novou pravdou, se kterou musí bojovat proti všem, proti vládnoucímu obecnému mínění. Pak se na jeho stranu přidá několik dalších jednotlivců, kteří tu jeho pravdu pochopí. Pak se tato pravda rozšiřuje čím dál tím víc, až ji nakonec za svou přijme i ta velká většina. Jenže – postupem času tato pravda zastará, a je čas pro pravdu novou. Se kterou zase musí přijít nějaký jednotlivec – který ji zase musí probojovávat proti přesvědčení velké většiny.“

        • Jste asi na řadě, Ondřeji.
         Teď ještě nějaké ty následovníky…..

        • já si furt říkám, že jste tak neúnavný.. ale jak je možné, že zrovna vy, Ondřeji, takový znalec světavšeho a vzdělanec jste pominul zrovna třeba to Švédsko tam výše od saxe?
         Že by proto, že zrovna třebas tyhle odpovědi níže by měly být tou jakousi „novou“ pravdou?

         1 Should everyone get to seek asylum in Sweden, even if it leads to Sweden’s undoing?
         „The right of asylum is very strong. We have international rules and EU rules that say that if a person comes to an EU country, that person has a right to seek asylum.“

         2 Is it all right to say no if there are groups in your country that are being threatened by the asylum seekers — minority populations such as Roma, Jews and Sami [Lapp]? Or that Sweden cannot afford it?
         „No, if a person has grounds for asylum or risks the death penalty or torture in their home country, you cannot deny them asylum.“

         3 Is it not the Swedish government’s primary task to protect Sweden and the Swedish people?
         „We need to abide by international rules; we are obliged to do that. We can be dragged before the Court of Justice of the European Union if we do not allow people to seek asylum.“

         4 Which is more important – Swedish lives, or the risk that you might end up before the Court of Justice of the European Union?
         „I cannot answer that question; I can only tell you what the rules are.“

         5 So you are saying that if 30 million people come here to kill us, we have no defense, we cannot stop it?
         „I can only tell you that the right of asylum gives very strong protection.“

         6 But not for the Swedes?
         „If a person kills someone here in Sweden, the criminal justice system handles that and tries them. We need to look at every individual asylum case.“

         7 Do you think it has ever happened at any time in the history of the world that a country cared more for the citizens of other countries than its own?
         „I cannot answer that. But there is no rule that sets a limit for how many [asylum seekers] Sweden can accept.“

         8 So there is no plan for what to do when the country is full and the citizens are scared?
         „No, there is not.“

         9 Do you personally think that feels okay?
         „I cannot answer that. That is not my job.“

         10 If several millions of Muslims come here and implement Sharia law, then the right of asylum has effectively contributed to abolishing the democracy in our country, replacing the Swedish people and annihilating the whole concept of Sweden. Have none of you pondered these fateful issues?
         „I understand your thoughts.“

         A píšu vám – nechte se tou svojí masírkou snad už raděj teda vycpat, vy citáte, vždyť už jste stejně takovej „neživej“, fungujete jak propagandistický automat, nebo zaseknutá gramofonová deska.. to je fuk, vychází to nastejno.
         A fakt mě netěšilo.

         • Nic objeveného, snad pro Vás. Máme tu mezinárodní pravo a to je v tomto striktní a jasné.

          Skutečností je, že azyl spolu s doplňkovou (subsidiární) formou ochrany spadají pod pojem „mezinárodní ochrana“ a jsou jak pro Evropskou unii, tak i pro Českou republiku a jednotlivé členské státy EU závazkem, vyplívajícím z přijetí „Úmluvy o právním postavení uprchlíků“ (Ženeva) z roku 1951, tak i „Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků“ (New York) z roku 1967, jakož i „Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod“ (Řím) z roku 1950.

          Ten pan si je vědom závazků z techto dokumentů vyplývajících pro Švédsko.

          • Pro lidi jako jste vy není žádné jiné právo, než to vaše.
           Kde bylo mezinárodní právo, když se bombardoval Bělehrad?(humánně samozřejmě)
           Ve vašich nevymáchaných hubách a také v prdeli, Ondřeji.
           Vymysleli jste si genocidu Albánců Srby, aby to tak neřvalo….
           USA ničily Srbsko ale i tak bezmandátu OSN, bez vyhlášení války, a Kosovo….na základě jakého zákona vlastně vzniklo?
           Vy jste jenom ubohý lháři, víc nic, chcete vládnout z pozice toho vámi zmíněného 1% a vymýšlíte si na to zákony, které ani neexistují.
           Tady píše nějaký psychopatický šílenec, Šonka.
           Soužití s muslimy v Německu pomalu nemůže být lepší, ale tady mu to zfanatizovaní Češi prostě nevěří.
           Přitom tam byl a všechno viděl.
           Nu, k jeho vyprávění bych jen řekl toto:
           „V pohodě, pane Šonka, máte to v tom Německu hodně romantické a jste hodně vyspělí.Ale jak s tím souvisí příjem migrantů do vlastí Českých?To je Německo a já jsem jen rád, že vám to tam takto krásně funguje, ale žádné migranty sem NECHCI!!!“
           http://www.novinky.cz/komentare/394110-komentar-primy-pohled-na-uprchliky-jaroslav-sonka.html

          • jistě, že u vás nic objeveného.. že jsem to vůbec s vámi zkusila, co?
           A že byste měl problém s angličtinou, to při vaší vzdělanosti samozřejmě nehrozí, takže..
           Takže je to totéž, jako třeba tenhle další podobný případ- používání švédské vlajky prý může být vnímáno jako projev rasismu- no věřil byste tomu?
           http://www.severskelisty.cz/udalost/uda0829.php

           „Kritici tvrdí, že to je typické chování úzkostných zaměstnanců pracujících ve veřejném sektoru.“
           – no nejspíš je, ale proč, že..?

           No nic, když už ale teda píšete o striktním a jasném mezinárodním právu, tak oni ti Švédové se přece jenom začali stavět na zadní, úplné ovce tam naštěstí oprvdu všichni nejsou, a holt všechno má své hranice, i sebevražedná imigrační politika
           http://www.spiegel.de/politik/ausland/schweden-und-daenemark-was-steckt-hinter-der-neuen-skandinavischen-haerte-a-1070506.html
           ono jim, těm soc.politikům, ani nic jinýho nezbývá, a taky si vemte, jak by to dopadlo, kdyby byly volby, a lidi zvolili ty Švédské demokraty, kteří během krize vítězili v anketách.. hrůza pomyslet..

           Jo a když jsem tam zahlídla to Finsko, že to prý je ve finanční nouzi, tak jsem si vzpomněla na tu studii kdesi minule, tj. že uprchlíci prý budou nakonec stát Německo 50 miliard euro, a v takovém případě by se pak německý stát musel zadlužit, – to jste tehdy přehlídl jak louku, a chytil se, jistě zcela levicově, ctihodného pana bankéře, a spolu s ním tvrdil, že naopak uprchlíci přinesou Německu zisky a obohacení.
           To možná teda jistě přinesou, ovšem jak komu, že.
           A taky si nezapomeňte přečíst tu poslední větu v tom článku, tak taky přeju hodně štěstí.

 19. Ještě taková důležitá věc.
  U Janiky hank píše, že uprchlíkům je třeba pomoci teď a je tam řešení z BL o legalizaci příjmu migrantů. (v tématu „Kamilovy otázky)
  To je typická manipulace sluníček.
  Přece nikdo, resp. jen málokteří, vysloveně odmítají pomoci lidem v nouzi.
  Problém je v tom, že se lze oprávněně domnívat, že ti, kteří se valí po statisících do Evropy nejsou ti samí, kteří potřebují pomoc.
  Samozřejmě, nemají se asi ve svých zemích tak, jako Evropané ve svých-ale do toho nám přece nic není.
  To bychom mohli pomáhat celé Indii, Pákistánu, Bangladéši atd..atd…
  Lidé chtějí, aby se prokázalo, že uprchlíci jsou z válečných oblastí, přímo zasaženi válkou.
  A aby tito jedinci striktně spolupracovali s cizineckou policií a dodržovali zákony hostitelských zemí.
  Né že se vyhýbají identifikaci, mají 10 identit a 8 falešných pasů.
  A kamsi záhadně zmizí…..
  To je problém, né že by lidé nechtěli pomáhat.
  A také- jakmile válka skončí, šup zpátky, pomůžeme rádi, ale nejsme dobročinný ústav, abychom podporovali kde-koho a ještě si od nich nechali srát na hlavu!

  • Vitto, celé je to nesmysl.

   Pomoci lidem ve vzdálených zemích nemůžeme tím, že je vezmeme do Evropy.
   Pomáhat můžeme u nich doma, v okolních státech. Ne tady u nás – to bych omezil jen na oblasti, ke kterým u nich není zázemí, třeba náročné operace a léčbu v našich nemocnicích a klinikách. Nebo studium na našich odborných středních a vysokých školách. A i u toho je při větším počtu potřebných – který objektivně je – lepší postavit kvalitní kontejnerovou vojenskou nemocnici přímo u nich, zapojit do všeho jejich lékaře a personál. Nebo školu. A to platí o všem, o stavbě táborů, o učitelích, …

   Žádné migranty a žádné uprchlíky z kulturně, nábožensky, rasové odlišných zemí. Protože to není neštěstí jen pro nás, ale hlavně pro ně ! Reálně vzato si Evropa dováží nové otroky, jen se tomu tak neříká. Přes všechna proklamovaná sluníčkářská prohlášení ti lidé – až na 1-2% výjimky – nejsou v naší společnosti upotřebitelní. Nejsou zaměstnatelní, leda za příšerně ubohé mzdy pod životním minimem. Je to výroba neštěstí jak na běžícím pásu. Všechny tyto lunatické plány končí vždy stejně – ať se jednalo o „vývoz kultury bílého muže“, „komunismus“, „nacionální socialismus“, „ekologismus“, „sluníčkářství“ – všechno vyústí do vysoce výkonné fabriky na mrtvoly.
   Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly (idiotů, připojuji).

   Oni ty chudáky vozí přímo pod nůž ! Protože to tak nakonec dopadne. Nakonec to bude „my nebo oni“. Vždycky v historii to tak skončilo. Silnější národ a etnikum vyhnalo nebo vyvraždilo ten slabší. Nikdy a nikde nedošlo k onomu „míchání kultur a etnik“, pokud byly natolik odlišné, jako jsou.

   Proto, v perspektivě 20-ti let: není to pomoc, je to masová vražda.

   Nikde jsem neslyšel, že na dárcovské konferenci „pro syrské uprchlíky“ pošlou nějaké peníze také uprchlíkům, kteří uprchli přímo do Sýrie, tedy „vnitřním uprchlíkům“. Protože těch je naprostá většina. Ti dostanou samozřejmě kulové, protože se před kozomrdným obohacením schovali „v tom strašném Assadově režimu“. A často proti zločincům, kteří napadli jejich rodnou zemi, bojují, bez ohledu na náboženství a konfesi.

   Jako uprchlíky před válkou bych přijímal jen kulturně a etnicky kompatibilní. Například Němce, Holanďany, Belgičany, Dány, Francouze, Ukrajince, Poláky, Maďary, Židy. Brzy jich bude spousta, jestli tako sluníčková idiocie bude pokračovat. Jako že bude.

   • Však ono by jich zase tolik nebylo.
    To by sebou neslo další povinnosti, to bych ostatně zpřísnil už teď.
    Do roka se naučit jazyk na snesitelnou úroveň a pak-stejně jako naši lidé.
    Do práce, nebo na pracák a pěkně na půl roku, nebo jak to je.
    Jako každý jiný.
    Dávky stejné jako naši, což je nějak kolem 4000 a něco na bydlení, žádné rozmazlování.
    Já to píšu zjednodušeně, ale tohle bych vymakal do posledního detailu.
    Už dávno jsem klábosil..zrovna myslím se Saxem a Kamilem, že bych byrokraticky znemožnil jakýkoliv projev úlev nebo náboženských ústupků.
    Společný tělocvik ve škole, zákaz náboženských symbolů-ale těch cizích- na veřejných místech, žádné ústupky v jídle, nebo zaměstnání z náboženských důvodů.
    Kdo chce s vlky býti-musí s nimi výti!
    Doma nebo na procházce v lese ať si nosí co chtějí, ale i park je veřejné místo.
    Vyrobil bych z nich Čechy-z těch dětí, nebo by šli do prdele-a sami!
    To samé buzeranti, a kdokoliv jiný.
    Vocaď-pocaď!
    Stejná práva- stejné povinnosti, bez jakýchkoliv ohledů.
    Pche….
    A jsem kvůli tomu nacista?
    Podle někoho asi ano, ale já na tom nic nacistického nevidím!!!

    • Souhlas. Až na to, že tento postup evidentně nefunguje, pokud nemá být společnost úplně upjatá. Vidíte to všude na světě – nikde a nikdy se nepovedlo tyto Vaše rozumné zásady dodržet.

     Proto je jediným „lékem“ prostě příliš odlišné nepříjmat. Protože pokud je přijmeme, skončí stejně v ghetech a společnost obohatí leda zločinem. A vynutí si mnoho ústupků, kterými budou ničit naši kulturu a společnost.

     Je to všude stejné: stačí se podívat do USA. Do Francie. Do Británie.

     Jediné místo, kde Váš postup opravdu funguje, je Rusko a obecně asijské země. Dnes už ne proto, že by tam byla totalita politická, ale je tam jistým způsobem totalita kulturní a společenská. To tam bylo vždy, i za cara, za Lenina, za Stalina, … za Jelcina a teď za Putina. Je to dané jejich asimilační politikou, bez toho by se rozpadla. Jsou tam pro tyhle věci velmi přísné hranice, od nepaměti … minimálně od 18. století. Meze se posouvají velmi pomalu.

     Podobné je to v Číně nebo dokonce v Japonsku. Nám zvenčí se mohou Japonci zdát jako jednotný národ, ale není to tak úplně. Mají také různá etnika, ale oficiálně je japonská kultura jen jedna. Ovšem s mnoha „lokálními“ zvláštnostmi. V Číně je to ještě mnohem složitější.

     • Náš dnešní svět není nastaven na smysluplná řešení, Kchodle.
      Vládnou hlupáci, lačnící jen po majetku a prebendách, pyšní na své pochybné vzdělání a na svou neexistující moudrost.
      Co bych já chtěl, není totéž, co je reálně možné.
      Reálně možná je jediná věc.
      Zdržovat, neříkat ani tak, ani onak, hrát o čas a nechat ty západní blbečky, aby snad něco sami pochopili.
      To oni musí začít, my nemůžeme, protože bychom byli smeteni.
      Zatím se to daří, ale je možné vydržet, dokud nebude příznivější doba?
      Kolik potřebujeme času, když stav věcí se mění ne po letech, ale po měsících?
      Narůstá tlak na omezení migrace, což je dobré, ale zároveň narůstá tlak na její naprosté spuštění.
      Občanská práva jsou omezována a agresivní sluníčkoví politici za vydatné podpory idiotů konají.
      Válka může začít už letos, nebo také až za 2-3 roky, ale nevím, co je lepší.
      Studená válka už běží….dá se udržet ještě mír a i tak zvítězit?
      Možné je všechno, podle mě rozhodně tento rok.
      Ale budoucnost moc růžově nevidím.

    • se budu opakovat, za RČS (první republiky) se musulmani 2x pokoušeli svoje „náboženství“ zlegalizovat. Vždy bezúspěšně. Pochopení pro islám vyznávající obyvatelstvo mělo až „politické“ vedení Protektorátu.

   • Řekl bych, že řešení záležitosti je naprosto jasné, jedině možné, realistické a racionální: nepustit další migranty přes schengenskou hranici. Protože se v tomto směru neudělalo přes zimu vůbec nic, úředníci v Bruselu chrní na svých polštářích z tučných platů, bude záležitost pokračovat i na jaře (pokud se vůbec dá mluvit o nějakém zimním zmírnění vpádu uchazečů o sociální dávky) se všemi neodhadnutelnými (a patrně i tragickými) důsledky. Ten Hankův příspěvek u Janiky a jeho odkaz na Blbé listy, na který upozorňuje vittta, je tady
    http://www.blisty.cz/art/80958.html

    I sluníčkářsky ladění novináři už chápou, že lavině je nutné postavit hráz. Ale přes zkušenost letošního léta opět žvaní o tom, že je nutno zřídit hot spoty v Řecku a Itálii a migranty v nich TŘÍDIT a nehodné posílat zpět, když právě toto je NEREALIZOVATELNÉ, protože by na to potřebovali padesát tisíc úředníků a z toho polovina by musela být jasnovidci, protože Araba od Syřana rozeznat nelze.

    S pokračujícím přibýváním humanitně a teoreticky zaměřených absolventů vysokých škol, právníků, historiků, učitelů, profesionálních politiků (Merkelová, Gabriel, Hollande, Cameron, Obama, Sobotka), na úkor techniků, se zjevně ukazuje, že sociologové a filozofové nejsou schopni vyřešit žádnou praktickou otázku, nebyli k tomu vedeni, cvičeni, nuceni. Proto také mizí z politiky osobnosti.

    • K blábolu z Blitek: Jak je v článku „barelová bomba“, je pisatel buď idiot nebo prolhaný propagandista, nejčastěji oboje a nemá vůbec smysl číst dál. Leda z důvodu dušezpytu autora.

     S těmi humanitními „mysliteli“ máte naprostou pravdu. Nemají žádnou vazbu na realitu a zda něco funguje či nefunguje. Nemají kauzální uvažování, nedokáží správně analyzovat systémy a vše jim splývá do jedné haldy. Blátivé myšlení, se tomu říká.

     Ke všem těmto nedostatkům přispívá ještě to, že nemají ponětí o složitosti naší civilizace a nechápou, že vyrobit jakoukoliv běžnou maličkost nebo třeba přivézt čistou vodu do města vyžaduje neskutečné vědecké a technické zázemí, koordinované úsilí a dlouhodobou a koncepční práci. Ve světě, který je na technologii založen – a jiná civilizace není než technická/technologická už z principu, člověk se od zvířete liší použitím nástrojů, tedy technologií – je to docela podstatný handicap.

     Jelikož jich poslední dobou tolik a dostávají se ve společnosti čím dál více k veslu – díky vzájemné podpoře ala „spolčení hlupců“, vede to civilizaci do katastrofy.

     • Kchodl říká: Nemají kauzální uvažování, nedokáží správně analyzovat systémy a vše jim splývá do jedné haldy.
      Staví tu techno(kratické) myšlení proti humanitnímu přístupu – alespoň tak to chápu – ale ono kauzální uvažování je i v humanitní oblasti – stačí se podívat třeba do Bondyho a na jeho slova o kauzalitě.
      Podle mne je pes zakopaný trochu někde jinde – technika se prostě bez kauzality neobejde a taj se tenhle druh myšlení v technických oborech učí a semo tamo se to i někdo naučí, to vede k jakési představě že kauzalita a potažmo schopnost analytického myšlení je technice naproti humanitní oblasti vlastní. V humanitní oblasti se to za posledních 25 let zasvinilo vším možným – pavědami typu kulturní antropologie, návratem teologie na výsluní, takže ten říkejme tomu vědecký přístup pracující s kauzalitou je jaksi v ilegalitě ale je – nepoužívá kauzalitu a analytické myšlení třeba Valenčík?
      Když vezmu minulý režim tak ten dojel mimo jiné taky na podcenění humanitní oblasti a náhradou opravdové vědy ideologií – viz třeba případ psychologie.
      Slova o spolčení hlupců mi asociují Koukolíka – to spolčení hlupců nevidím v protikladu technika versus humanitní oblast – ono se jedno bez druhého neobejde. Jak jedno tak druhé má své limity a úlety – ale problém je v existenci blbosti jako takové.

      • Máte pravdu v jedné věci, že je to generalizace. Všichni humanitní vzdělanci nejsou blbci, to je samozřejmé. Ale většina jsou – na tyto obory jdou většinou ti, kterým „nejde matematika“. Jinými slovy, nezvládají systematické, kauzální uvažování, zkráceně řečeno, jsou blbí.

       • Podle mne je to otazka skolstvi, co a jak poskytuje, lide jsou stale stejni. Matematiku se lze do urcite urovne bez problemu naucit, pokud je dobra metodika a predevsim dobry ucitel. Vzpominam na me gymnasialni trapeni do 3. rocniku, kde nas ucila soudruzka „cvicena opice“, ktera matiku samozrejme umela, ale nerozumela ji. Pak otehotnela a zastoupil ji duchodce profesor z matfyz a najednou se zacaly dit veci, nic nestavel rigorozne, ale jako jednu moznou cestu k cili a razem se na matiku zacali vsichni tesit. Spise nezli o vyuku slo o solidni hru.

        U humanitnich oboru je to to same, pokud poskytuji opravdu fundovane vzdelani s tim, ze studenti maji pravo osobni iniciativy v ramci jejich charakteru, pak jsou vysledky take vyborne.
        Jde o to, ze mysleni boli a ze soucasne skoly nejsou vychovnymi ustavy, ale pripravkami na zamestnani…podle meho je vse spatne a skolstvi smeruje (v celku) planym smerem. Navic je vsudepritomna korupce (politicka), coz se projevi na kvalite ucitelskeho sboru.
        Tohle je treba docent prava na univerzite:
        http://video.aktualne.cz/dvtv/robejsek-vs-svoboda-jakou-reakci-vyvola-napadani-zen-uprchli/r~b6c4fb9ab60f11e590ec0025900fea04/
        A vubec kdyz se podivate na medialne viditelnou cast profesorskeho sboru, tak si prijdete jako ve filmu Kabinet doktora Calligariho.
        Je to v kadrech, je to v nastaveni smyslu skolstvi…a oboje je ted spatne.

        Z hlediska obcanstva je pak spatne stara komunisticka predstava nutnosti „dostat kluka/ holku na skolu“. Na Zapade je to mnohem lepsi, protoze tam pochopili, ze akademickou drahu maji delat jen ti, kteri na to maji, druzi si pak udelaji stredni odborne skoly, anebo odborne vysoke skoly. Uroven ceskych akademiku je dle meho naprosto tragicka, protoze, jak pisi vyse, jsou absolventi infiltrovani korupcnimi hajzly, kteri, jakmile se dostanou na pozici, nici vse, co dela prislusnou skolu dobrou. Neni pak divu, ze trba prumerna nemecka zdravotni sestra je erudovana skoro jako jako cesky doktor, anebo stredoskolak s maturitou stejne jako cesky inzenyr (doufam, ze z napsaneho jasne vyplyva, ze Cesi nejsou blbci a ze je u nich stejne % chytrych lidi, jako jinde).

        • Ja mel stesti, ze mne z casti ucili jeste bardi ze stare skoly, sthenicke, nezakomplexovane osobnosti, pro ktere byl dulezity vykon studenta. Ti byli bohuzel vystridani jiz korupcnimi kadry, jez pracovaly uz s osbnimi animozitami, vzhledem, politickymi sympatiemi atd. To se myslim od Listopadu prilis nezmenilo (tedy v zasade, co vim z doslechu). Proste korupce + vzpoura deprivantu…jak pak muze dopadnout vzdelani a studenti sami?
         To jen tak na obranu humanitniho vzdelavani, tedy v jedne jeho lince.

         • Máte pravdu. Pochopil jste asi (doufám), že neznevažuji humanitní vzdělání, jen komentuji výsledek. Exaktní školy byly dlouho proti Vámi popsanému už z podstaty více imunní, nikoliv úplně. Protože špatně navržený most spadne a špatně udělaný software nebo elektronika nefunguje, blbé letadlo nelétá – ovšem než se „otestuje“ špatná filosofie nebo sociologie, trvá to nějaký čas a horu mrtvol. Nejvíce je od listopadu zničilo, co píšete, že se z akademického vzdělání dělá přípravka na povolání – takže pak se třeba na technikách neučí principy a jak dělat technologie, ale jak je využívat. To by mělo samozřejmě být vyhrazeno průmyslovkám a VOŠ, případně zaměstnaneckému vzdělávání, případně korporátnímu – jako jsou kupříkladu „certifikace“ různých korporátních firem, Cisco Network Academy je asi nejlepší ukázka.

          Občas na vysokých (nebo oněch korporátních „univeritách“) učím, mám diplomanty, doktoranty, tak mohu říci, že se vše rapidně zhoršuje každý rok. Dnes jsou vyloženě 50. léta, korupce a Koukolíkova „vzpoura deprivantů“ dosáhly zatím svého vrcholu.
          Akademickému světu vládnou podprůměrní machiavellisté, korupčníci, deprivanti. Ukázkou fungování systému byl třeba Ransdorf, nepopiratelný génius, který byl z akademické půdy doslova vymeten a skončil, tak jak začal, jen s doktorátem, zatímco poloidioti (proti němu) dosáhli profesur a celou tu parodii na vysokou školu „řídí“.

          Co s tím, opravdu netuším.

          • Lze Vás někde na nějaké přednášce vidět, prokázal byste mi velkou čest kdybyste nebyl tak skromný a řekl, jaká Alma mater vás najala pro své vzdělávání…Možná by některé vaše, eh, práce, úvahy, či statě postované sem či k Bavorovi mohly posloužit jako „vhodný“ edukační materiál, co myslíte? Vyhrožování jak všechny kdo se k Vaší ženě přiblíží na 100m postřílíte, jak cítíte rasistickou nenávist k modrookým multi-kulti lidem atd. Takže rád zaplatím za Vaši hodinu, tak kdepak máte přednášku, ať nejste podezříván, že si (už zase) jen bohapustě vymýšlíte?

           Která univerzita má lektory, co tvrdí rasistické teorie jako naposledy bylo snad v Evropě na Říšské univerzitě ve Štrasburku, co byla po osvobození jako škola prolezlá ideologií nacismu kompletně zrušena a místo ní vznikla dnes jedna z nejprestižnějších škol (německý Hardvard), v Německu, univerzita v Tübingenu.

           Takže nebuďte skromný a řekněte kdepak přednášíte, víte že jsem Váš obdivovatel:)

          • Je pravda že technické obory nejde politizovat (opravdu – současná výchova fachidiotů není politický věc politická?) – v humanitních oborech své udělala 50tá léta, ale pak to šlo zase k lepšímu, normalizace byla jak dělaná pro karieristy – potažmo deprivanty, to je pravda (sešup). Ale určitý standard se držel. Totální sešup nastal v 90tých letech kdy se všude nacpalo hafo nýmandů, o které neměl minulý režim zájem, dostali kopanec pro neschopnost což pak prezentovali jako politickou perzekuci.
           Snaha cpát dítka na školu sice byla ale omezoval to numerus clausus, k rozvalu došlo až po roce 89 vznikem neskutečného množství škol – tady se plně stavím za kchodla.
           Problém je systémový – vyřeší to až změna systému, v současnosti s tím nejde dělat nic (teda ne obecně, snad jen ovlivněním jednotlivců.)
           A k těm zdravotním sestrám, ty byly ze školy na velice slušné úrovni – jak jinak by se jich tolik uplatnilo v tom Německu či Rakousku?? Jejich systém znám takže můžu porovnat, pro ně ale platilo to co Kchodl píše o technických oborech – to nebyl zrovna nejlepší příklad.

     • „člověk se od zvířete liší použitím nástrojů, tedy technologií “ .. vidíte, to by mě vůbec nenapadlo, takové rozlišení člověka od zvířete, holt nejsem technik

    • Neví, co mele, ale má strach.
     Ty návrhy nejdou provést, protože se předpokládá, že se ti lidé identifikují.
     Pokud si to čtou, musí ve třískat smíchy.
     Ale strach může přerůst v odpor….to je jediné pozitivní.

 20. Se to dějí věci. Už i Kreml chytl západní neoliberální manýry a začal privatizovat rodinné stříbro. No, jistě to neznamemá že ruská ekonomika je před krachem, když tak zásadní ideologický obrat o „náródnavo chazjájstva“ směrem k „private global economic policy“.

  Je velmi pikantní, když nácek Roberts co by zprivatizoval za Reagana i soudní stolici soudce Lynche, brojí proti privatizaci a ve společném dopise s jeho Alter ego M. Hudson zapřísahají Putina v otevřeném dopise, ať neprivatizuje, ale naopak socializuje:-). Je to kouzelné, zvláště na repliku embéčka, že P.C. Roberts přece není Hudson. Je, navíc klasický „národně socialistický“ apologeta státního korporativismu (kdyby snad měl nějaký podnik být zestátněn a být spravován v USA „by the Government“ resp. přímo absolutisticky pánem Bílého domu – třeba „United Airlines“, řval by něco o korporátním fašismu, demagog jeden.). Takže oni píší už i dopisy společně. To není už ani „endorsement“ ale totální depersonalizace. Takže je jasné, že Rusko zase jednou dokazuje buď

  a-) že ho ovládají podpindosnici
  b.) že privatizace státního podniku do soukromých rukou (jistě bude zapotřebí pak ihned navýšit „základní jmění“, samozřejmě v dolarech o:) dělaná Putinem je dobrá a ve prospěch státu, zatímco u nás, ergo na Západě je to zvůle proti dělnému lidu
  c.) samozřejmě že to nemá žádnou souvislost s tím, že Putin prostým lidem zvyšuje daně a nevyplácí mzdy státním zaměstnancům, sankce přeci pomáhají Rusku! Jo, pomáhají….privatizovat….:-)

  ******

  Kreml bude privatizovat Aeroflot, těžaře diamantů, ropné koncerny i banku. Zájem mají oligarchové

  Ruští oligarchové opatrně krouží kolem podílů ve státních společnostech, které mají být letos nabídnuty k prodeji. Kreml se tak snaží zacpat díru v rozpočtu, která vznikla pádem cen ropy. Privatizovány by měly být podíly v leteckém dopravci Aeroflot, těžaři diamantů Alrosa, rejdařství Sovkomflot, bance VTB a ropných společnostech Transněfť, Rosněfť a Bašněfť.

  Ministr financí Anton Siluanov tvrdí, že privatizace by mohla přinést letos do rozpočtu až bilion rublů (asi 300 miliard korun). V loňském roce to bylo pouhých pět miliard rublů. Nejedná se o prodej celých společností, ale o prodej balíků 10-25 procent akcií.

  Propad ruské ekonomiky pokračuje. Její HDP loni kleslo o 3,7 procenta.
  Přitom prezident Vladimir Putin koncem loňského roku prohlašoval, že vláda nesmí ztratit kontrolu nad strategickými společnostmi, zakázal financování privatizace ze strany státních a polostátních finančních ústavů a varoval před prodejem zahraničním investorům kvůli možným sankcím.

  „Třeba vedení Rosněfti prohlašovalo, že prodávat má význam jen při ceně 8,12 dolaru za akcii, jako tomu bylo v roce 2013. Jenže to je dvojnásobek toho, co akcie stojí nyní. Takovou cenu by mohli zaplatit strategičtí partneři z Číny nebo Indie, ale chtěli by za to různé ústupky, včetně společné těžby na některých nalezištích,“ řekl moskevskému deníku RBK analytik Raiffeisenbank Andrej Poliščuk.

  ******

  Takže? Výprodej! Jak rychle se dá změnit názor.:-) Kouzelné je jak kchodlové a další pjakinovští bohapustí lháři tvrdí o tom, jak ten shit dolar všichni odkopávají pryč, že Rusko bude chtít prodávat v rublech a Čína v juanech, a ejhle, tento údajně „samostatný“ stát nectí ve vnitrostátní privatizaci ani vlastní státní měnu! Tak daleko to došlo, že už ani platby mezi státem a soukromníky nebude probíhat v národní měně ale té wallstrýtsky nepřátelsky vrahounské.

  To je opravdu státní patriotismus jako stehno. Ale kdo by to nechápal, že? Vždyť rubl poté co budou prodány aerolinky bude mít druhý den hodnotu o 10% menší a v dalším týdnu o dalších 8%, pak je jasné, že rubl je jen pro plebs dole, co žmoulá pár zmačkaných bankovek a který každý den zjišťuje, že jim saknce (tentokrát nikoli západní, ale jejich vlastního gosudára) jim zvedli meziročně ceny jídla o 41% a že jen od počátku nového roky kdy se má ekonomika zlepšit, je jídlo zase o dalších 18% dražší! Protože rubl zase spadl, už na 80 rublů za dolar!

  Myslím, že mi Taras jistě bude schopen odůvodnit, že toto je příklad „levicové“ politiky a že on není jen fanda většiny, které ve státu jako kde včera znamená zítra, je vlastně dávno menšinou. I když vše je relativní – miliardáři v Rusku jsou největší menšinou na světě:-)

  • Hromada nezjistitelných keců.
   Ale zase- vidím to stejně jako u německých úspěchů s migranty.
   To jsou záležitosti Ruska, já jim nepřeju nic zlého a pokud jsou na to zle, snad se nějak vzchopí.
   Rusko je obrovské, tam to vždycky fungovalo „jak kde a jak kdy“, kdo z nás může pochopit „ruskou duši“, když jejich stát je největší na světě?
   Ať tak, nebo onak..v Sýrii vyhrávají, co myslíte, Ondřeji?
   Jak vojensky, tak politicky, tak z pohledu ošemetného mezinárodního práva.
   A to nás, kteří se zajímáme o dění- zajímá více, jak špatně specifikovatelné vnitřní problémy Ruska.
   Jednu věc ale vím jistě.
   Podle Ondřejů všech druhů mělo Rusko touhle dobou dávno na kolenou prosit-a to prosím při ceně barelu 50 baků, a ono je to méně a Rusko neprosí.
   Druhá varianta jasnozřivého 1% populace zase viděla touhle dobou ruské tanky až v Berlíně.
   A ony nevyjely z matičky Rusy.
   Zase vedle………….

   • Nezjistitelné, vy nečtete ruské noviny, chcete řici, že oficiální ruská místa, jako představitelé ministerstva financí lžou? To jsou jejich prohlášení! Kurz rublu je nezjistitelný? Inflace udávaná ruským ministerstvem financí je lež? Úroveň položek ruského cenového koše je nezjistitelná? Privatizaci jim vnucuje USA ergo CIA? Jste čím dál tím komičtější, ve své lidové bezradnosti reagovat na fakta. Nakonec odkud vy máte fakta, když neumíte žádný jazyk? Z aeronetu, sputniku nebo pravýhoprostoru?

   • Fagani neumí číst, to je dávno prokázané – respektivě mají tak silný ideologický filtr, že „nevhodná“ fakta k nim neproniknou. Vidí jen co chtějí vidět. Chystaná vlna privatizace v Rusku vůbec není neoliberální, ani nacistická. Jde o prodej minoritních podílů státních podniků, ale pouze ruským právnickým nebo fyzickým osobám, podle ruského práva. Cílem pravděpodobně je, umožnit ruským zbohatlíkům přesunout své peníze, ukradené za jelcinády, z off-shore – kde nejsou bezpečné, viz. Kypr, kde jim vklady prostě ukradli – do Ruska. A tím nahradit výpadek západních úvěrů do ekonomiky, vzniklý díky embargům. Pokud se to Rusákům povede, dosáhnou mnoha pozitivních efektů, například svážou své oligarchy s úspěchem státu a státních podniků. A zároveň se vyhnou vykradení, které tak pěkně popisuje Hudson a glosuje Roberts.

    Nevím, kde Fagan bere výrazy jako „shit dolar“, to mi ke slušnému intelektuálovi zrovna nesedí. Každý přece ví, že dolarizace všech ekonomik je enormní, například žluťáci mají plán zcela vykopnout dolar z vnitřního obchodu … do 30-ti let. Rusové jsou na tom podobně, stejně jako kdokoliv jiný. Hůře než Číňané, protože povolili plnou směnitelnost a plovoucí kurs vlastní měny, což žluťák nikdy neudělal ani dělat nehodlá, stále drží odděleně juan a renminbi.

    Američtí ekonomové samozřejmě o korporátním fašismu „řvou“, protože státní „pomoc“ krachlým (vytunelovaným) americkým megafirmám nic jiného není. GM byl například de-fakto zestátněn a následně privatizován. Stejně tak několik velkých bank a fondů. Nebo před lety aerolinky. Vnitrostátní lodní doprava, železnice, … v mnoha ohledech měli Amíci ekonomicky k socialistické plánovité ekonomikce docela blízko, v něčem bolševika dokonce dalece předčili. Ale to zůstává ekonomickým idiotům samozřejmě utajeno.

    Ohromě mě baví, jak všichni náckové výskají radostí, když Rusák spadne o pár procent v nějaké statistice, ale už si nevšímají například ohromujícího „růstu“ USA, naposledy to byla spíš „kladná nula“, ovšem s rapidním růstem dluhu, takže ve skutečnosti propad ekonomiky o několik procent. Rapidní propad zaměstnanosti, maskovaný nárustem pracovních míst na částečný úvazek, většinou v domácích službách, tj. jak někde v rozvojovém světě, Burundi-Urundi. Unikl jim i blízký krach břidlicové těžby, následovaný krachem amerických farmářů, protože pěstování kukuřice na biopaliva se přes všechny ukryté dotace při $30 za barel nevyplatí. To je BTW jeden z důvodů, proč Opice chce zdanit každý barel ropy deseti dolary, aby konečná cena alespoň trochu povylezla a krach celého ropného/biopalivového průmyslu v USA byl pozvolnější.

    Na rozdíl od Rusáků, kteří za jelcinády přežili 90% poklesu HDP, nejsem si jist, zda Amíci mají podobnou odolnost, řekl bych spíše, že ne. Rusák je navíc dlohodobě imunizován proti lákadlům „liberální“ ekonomiky, výkladní skříň poslední takové reformy má přímo u nosu – Ruinu, dříve zvanou Ukrajina. Kdysi bohaté Pobaltí, dnes vykradený a vylidněný chudobinec, nemá také daleko.

    Legrační je číst „liberální“ západní žumpu, podle nich jsou v Rusku málem už hladové bouře a diktátor Putin všechny strká do gulagů. Zato západní Evropa je podle nich na vrcholu blaha a „obohacování“ je přímo mana nebeská.

    Sranda je také slyšet sluníčkáře, jak říkají, kolik znají různých imigrantů – to mi připomíná, jako když homofob vypočítává, kolik zná buzíků, aby dokázal, že proti nim vlastně nic nemá. Je to podobné jako v tom vtipu, kde se baví dirigent ruské filharmonie s dirigentem americké filharmonie, kde je větší svoboda a dokládají to počtem židovských muzikantů: ruský dirigent říká, že mají v orchestru 30 židů, americký odpovídá, že ani neví kolik, nikdy ho to nenapadlo zjišťovat. (až na to, že v praxi to bude patrně naopak než v tom vtipu).

    • Tady je nejlepší poměr kauzality k výslednym kolateralnim škodám….v tomto případě je ona kauzalita vždy v neprospěch ideologů lidového vedení a zajisté vzorně podoby ruského „socialismu“.

     Buď se tedy mýlí národně socialistická dvojčata Hudson a Roberts (a jelikož oni jsou ekonomové a Putin jen rozvedcik, věřil bych spise jim, tedy surfovat na jejich ideologické vlně).

     A propos, o tom že to má být výhradně domácí oligarchie je lez, píše se tam otevrene o čínském kapitálu, což je ještě rychlejší konec Ruska než to prodat primo cele Rotschildum, ti chtějí jen prachy a ne půdu a území pro “ národní“ rozvoj jako Čína Sibiř a další území Ruska, která už dnes na Dalném vychode fakticky kolonizují. V každém případě mít komentátory Wall Street nebo EU-komise jako je Pjakin museli by říct: „Ať tak či onak, je to dobrá zpráva a poctiva práce vnitřního prediktora SSSR“:-).

     Nakonec pro pána Vittu mit pan Abramoviče, nikoli Abramovičiuse, toho neznam, to bude asi nekdo jiny o:) za ruského špióna můžeme a je i pravděpodobně, ze jim je, ale zatím se spokojme s tím, že je to rusky oligarcha, co je doma vic v londýnském City než na Arbatu, tak pro nej je to jisté dobrá zpráva a jestli je rusky špión nevím, ale s Ukrajinou má asi tolik společného jako Alla Pugaceva s heavy metalem:-)

     • Abromavicius byl do minuleho tydne ministrem hospodarstvi, ale ze nema s Ukrajinou co spolecneho, v tom muzete mit i pravdu.

     • Jak už Sax nastínil,Abromavičius byl tím ministrem hospodářství (na Ukrajině) a s velkým (bolšój) skandálem se poroučel a ještě měl u toho fakt ošklivé řeči na pana prezidneta Porošenka.
      Vy jste se mě ptal, kde beru informace (ve vašem podání poněkud nepřesně „fakta“)…no tak různě, Ondřeji, různě.
      Raději se neptám,kde je berete vy, když se vám plete Abramovič a Abromavičius…
      Vlastně toho Abromavičiuse neznáte vůbec, to je dost slabé na tak skvěle jazykově i vzdělanostně vybaveného znalce ruského prostředí.

      • A teď ti, vittto, neodpoví, zahalí se do vznešeného mlčení, jako vždy, když udělá kopanec. Neboť neznat okolnosti rezignace Abromavičiuse znamená, že nevěděl ani o tom, že Litevec dělal ministra hospodářství a neznal ani souvislosti s Porošenkovou šedou eminencí. Fagan v politice silně tápe, je to spíše filozoficko-sociologický typ, tedy v praktickém životě neupotřebitelný.

       • Tak to se omlouvám, jen nevím, jak tento člověk souvisí s tím, když se mluví o tom, že mají být začít privatizovány státní podniky „obálkovou“ metodou do rukou oligarchů. Jinak jsem si myslel že myslíte někoho jiného, Armanas Abramavičius se píše s „a“ a je litevský soudce nejvyššího soudu. Ale to mě neomlouvá, že neznám ukrajinského Abramovičiuse, přijměte, tedy, prosím moji omluvu. Nemám problém přiznat svůj omyl.

        • Jak tenhle člověk souvisí?
         Snadno, vy jste tady začal z čista-jasna psát obsáhlé posměšné studie o Rusku, jak jsou v prdeli atd..atd.. a jak za to můžeme (resp. jak čumíme, jak jsme se jako mýlili) „my“, jak už velice přesně napsal Taras.
         Tak já, abych vrátil stejnou minci, jsem se zmínil o Ukrajině a jejich obstojné blamáži, protože Ukrajina byla v době, kdy se předvídal pád Ruska do dvou měsíců zemí, naopak těsně před hospodářským zázrakem
         Psychologický pokus, víc za tím nehledejte.
         Jestli jako zaregistrujete tu podobnost.
         Že jste se u toho ztrapnil, to jsem samozřejmě nemohl předpokládat.

  • Jo, a Ondřeji, hoďte tam něco o úspěších ukrajinského hospodářství a politiky.
   O tom se také hodně mluvilo a připadá mi nefér, aby se nikdo o úspěších pod záštitou EU a USA vůbec nezmínil.
   Co on to tam vypráví vlastně ten Abromavičius?
   Nějaký ruský agent asi…..

 21. Že nefunguje integrace uprchlíků v Německu? Žiji jsem tam čtvrt století a teď napůl tady a napůl tam, a to co potvrzují dlouhodobé statistiky, pociťuji stejně. Můj holič je Afghánec, chodím do libanonské restaurace, kupuji od Indů na trhu báječné curry, moje neteř chodí do hudebky na piano k iránské klavíristce (utekla právě poté, co jí za Chomejního ideologická policie zlomila prsty a ona nemohla dlouho hrát, takže uprchla do Německa, dnes učí na hudební škole ve čtvrti Gallus ve Frankfurtu.

  Nicméně to jsou jen mé, zcela jistě vylhané zkušenosti života v Německu. Vitta zná jistě Frankfurt a nejen ten, podstatně lépe. V každé případě, aby jednou už konečně vyšly ty nesmysly co tu šíří čeští zápecníci co žádného uprchlíka nikdy neviděli o jejich nevzdělanosti

  „Die in Deutschland Asyl suchenden Syrer sind deutlich besser gebildet als andere Flüchtlinge. Das ergab eine Befragung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), deren Ergebnisse dem MDR vorliegen.

  Ein Viertel hat Hochschulabschluss

  Demnach gaben 25 Prozent der befragten Syrer über 20 Jahren an, eine Hochschule besucht zu haben, genauso viele haben mindestens das Gymnasium besucht. Rund 17 Prozent besuchten eine Grundschule und rund 23 Prozent eine Mittelschule. Drei Prozent haben der Befragung zufolge keine Schulbildung.

  Im Vergleich zu anderen Asylsuchenden haben die Syrer damit formal eine überdurchschnittlich gute Schulbildung genossen: Von der Gesamtheit der befragten Asylsuchenden gaben 13 Prozent an, so ein Sprecher des BAMF gegenüber dem MDR, eine Hochschule besucht zu haben, 17,5 Prozent ein Gymnasium, 30 Prozent eine Mittelschule und 24 Prozent eine Grundschule. 8 Prozent hätten keine Schule besucht.

  Flüchtlinge müssen nicht Auskunft geben

  Befragt wurden etwa 105.000 Flüchtlinge, darunter rund 28.000 Syrer. Die Befragungen wurden zwischen dem 1. Januar und 31. August dieses Jahres durchgeführt – im Rahmen der Asyl-Antragstellung durch die Flüchtlinge. Durch die hohe Zahl der Befragten sind die Ergebnisse aussagekräftig. Repräsentativ sind sie allerdings nicht, da die Beantwortung der Fragen freiwillig sei.

  To samé platí o 80% mladých mužů s iPhony….

  Je nějaký gender-ekvivalent ke kozomrdům v případě žen a dětí (kozomrdka, kozomrdče?)

   • No a vidíte, v Izraeli ji mají taky a určitě jim to, i když se říká, že plnohodnotný občan je v Izraeli jen Žid, nijak nevadí, že by tam někdo mohl mluvit JEN arabsky… Prý jsou zlí a Araby nemají vůbec rády, přesto jim mluvit pro ně cizím (a nepřátelským) jazykem jako jediným mateřským jazykem není proti srsti…

    • Co si představujete pod slovním spojením „určitě jim to“……“nijak nevadí“?
     Já si slovo „určitě“ vysvětluji významově tak, že je to nezpochybnitelný fakt.

   • Pravdou je, že integrace imigrantů byla v Německu snad nejúspěšnější ze západních zemí, respektivě nepěkné věci byly řádně pod pokličkou a nikde se o nich nemluvilo. Také to Němce stálo nezměrné úsilí a ohromné množství peněz a deformací práva na všech stupních.

    Jenže to byl azylový systém nastaven na nějaké limitní množství, jakmile byl tento limit překročen, systém zcela očekávatelně vybuchl. Nynější počty jsou integračně nezvladatelné, i kdyby islám nebyl takový jaký je – a kdyby imigranti byli například Češi nebo Slovácí, Poláci, Rusové. Faktem je, že 60% imigrantů stěží umí nějak číst a psát, neumí žádný cizí jazyk a o západním světě mají uhozené představy z televizních seriálů. K tomu všemu jsou prosáklí islámem, i kdyby byli všichni sluníčkoví hypotetičtí „umírnění vyznavači islámu“, Alláh podle nich řídí všechno, takže proč se namáhat, například chodit do práce nebo se něco učit. Zklamané očekávání v kombinaci s vítací bláznivinou z nich udělá vzbouřence coby dup.

    Pak nastane integrace Němců do kalifátu.

    • „Pravdou je, že integrace imigrantů byla v Německu snad nejúspěšnější ze západních zemí“

     To proto ze Nemcu je hodne a imigranti nebyli videt. Ovsem jsou skoly, kde uz byli Nemci v mensine jeste pred uprchlickou vlnou. Ono to nejde zas tak rychle, ale jde to vytrvale. A take nejde o to ze by tam ti cizinci byli, ale ze se neintegrovali. Kdysi jsem videl takovy hezky televizni „strejch“, kdy vzali DVD prehravac, rozdelali ho a rozpojili jeden spinac…a pak ho odvezli do opravny. Jen rodili Nemci- opravari byli ochotni priznat ze slo o banalitu a nauctovali pouze manipulacni poplatek par euro, zbytek, vesmes Turci ci Arabove si vymysleli a oprava byla 50- 100, vcetne obligatniho „cisteni“ 🙂
     To vidim i tady na prodavacich: nemecky Nemec je vzdy solidni, zatimco turecky Nemec je temer vzdy nejakym zpusbem neurvaly, asi jako Cesi 🙂 nedokaze se premahat, nema chut, naladu, nelbite se mu atd. a to vse prenasi do sve prace.
     Z cehoz lze vyvodit i dusledky zmen slozeni spolecnosti: vyrobky jako takove si Nemci urcite ohlidaji, ale sluzby uz ne a tedy Nemecko se ve „spotrebitelskem indexu“, anebo jak to nazvat, pomalu propadne na uroven Chorvatska ci jinych balkanskych zemi.
     Pak se urcite zmeni kriminalita, coz se tedy uz stalo:
     http://www.zeit.de/2013/29/libanon-clans-kriminalitaet-deutschland
     (Kazdy kriminalista vam potvrdi jaky velky rozdil je mezi mistnim klanem, spojenym s mistem cinu tradicemi a klanem zahranicnim, jez je zcela bez skrupuli.)

     Jinak bych trochu oponoval v tom, ze Nemci byli v integraci nejuspesnejsi, podle meho to byli Holandane i kdyz jejich pozice byla trosku jina: vetsina integrujicich se „cizincu“ pochazela z byvalych kolonii, takze urcity vztah tam byl. Ovsem ted jsou na tom take bide a co mam zpravy, tamejsi vetsinova spolecnost je zaskocena a dela mrtveho brouka, takze nic moc. Mozna byli Holandane spise takovymi multikulti s oboustranou schopnosti tolerance v tom pravem slova smyslu.

     • „Mozna byli Holandane spise takovymi multikulti s oboustranou schopnosti tolerance v tom pravem slova smyslu.“

      no to právě nevím, byli hodně liberální, to určitě, ale pak je ta vstřícnost asi nějak dostala, no kdyby se jim tam všechno tak dařilo, nebyl by tam ani Geert Wilders, že.
      A tamější většinová společnost buď teda dělá mrtvého brouka, anebo se stěhuje pryč.
      Vlastně úplně stejně, jako se stěhují Švédové z různých čtvrtí ze Stockholmu, nebo Londýňané z Londýna, stěhují se Holanďani taky, ale ti už po celé Evropě. A třeba tady u nás je jich taky spousta (dřív jsem to „konspirativně“ přičítala globálnímu oteplování)

      tarasi, nespadl mi zas jeden příspěvek do spamu?

     • a tady ještě něco k tomu Švédsku právě – z roku 2000 (!)
      aneb takhle to tam bylo před Schengenem..

      „Naše politika začleňování imigrantů do společnosti je neúspěšná,“ prohlásila nedávno švédská vicepremiérka Lena Hjelmová-Wallénová. K tomuto konstatování má pádný důvod podle průzkumu agentury Sifo z poloviny července se 54 procent Švédů (o osm procent více než loni) domnívá, že země přijala příliš mnoho přistěhovalců. Švédsko v minulosti proslulo liberální přistěhovaleckou politikou.“

      http://www.severskelisty.cz/kaleido/kale0048.php

      už se tady v těch komentech nevyznám, a jeden se mi někam asi ztratil

  • Opakuji, Ondřeji, já vám ty úspěchy přeju.
   Máte úspěchy, ekonomika vám roste, buďte rádi a užívejte si úspěchu.
   Ale nenuťte ty úspěchy jiným, kteří třeba nepochopili dobře současný svět.
   Prostě si počkejte, až to sami pochopíme…

   • „Opakuji, Ondřeji, já vám ty úspěchy přeju.“

    Ze jo? At si to vychutnaji plnymi dousky, rad jim zatleskam.

 22. Fagan si zřejmě v Německu oněch vzdělaných „muzikologů, sociologů, inženýrů a jaderných fyziků“ užije do sytosti, protože proud migrantů nejenže nekoncí, ale pěkně zesiluje. Erdogan poslal Makrelu k čertu, když mu slibovala za držení migrantů za plotem 3 mld. euro, chtěl hned alespoň 6, celkově 30.

  http://www.lidovky.cz/migrantu-priplouvajicich-do-evropy-je-ve-srovnani-s-lonskem-desetkrat-vic-1ts-/zpravy-svet.aspx?c=A160209_164237_ln_zahranici_msl

 23. Ty Faganovy vstupy jsou pěknou ilustrací toho, jak se čistě humanitně či ekonomicky vzdělaný člověk může potýkat s jednoduchými problémy a z tohoto souboje odcházet poražen. Příkladem je Rusko, jehož ekonomické potíže vyčítá zdejšímu osazenstvu jako selhání jeho fandovství. Nemůžu mluvit za jiné, ale mě Rusko nijak nepřitahuje, jeho současná podoba oligarchického kapitalismu mi neimponuje, tak proč mi Fagan předhazuje jeho neúspěchy jako moje? I když – v roce 2008 muselo Rusko jako výsledek osmiletého řízení ekonomiky skupinou neoliberálních, proamerických a věčně opilých politiků a ekonomů (tedy do jisté míry faganovitých) vyhlásit bankrot. Současné pnutí ve vedení státu je relikt minulých dob, kdy tato neoliberální skupina se usídlila v kruzích finančních (včetně vlády a národní banky) a konflikt s putinovci zraje k řešení – patrně nějakým svérázným způsobem. A opět – pokles HDP u státu, jehož rozpočet z třetiny visí na výsledku exportu surovin, je snad pochopitelný, když jim příjmy t tohoto sektoru ze dne na den spadly na polovinu. Něco se sice podařilo vyrovnat devalvací rublu, ale takovéto čistě finanční nástroje nutně vedou k poklesu výkonnosti ekonomiky, stávajících pár procent je skoro zázrakem. Což takhle současné problémy některých ekonomik a světový politický rozvrat začít přisuzovat na vrub globálního a neoliberálního kapitalismu, Fagane?

  • Je to legrace. Novodobí faganovití náckové každého, kdo řekne, že dokonce i americké hovno smrdí, hned strkají mezi agenty Putlera. To prostupuje všechno, je to úplně náckovské nebo bolševické „kdo nejde s námi, jde proti nám“, prostě je vyžadován absolutní nepodmíněný souhlas.

   Přitom pochybuji, že někdo z nás má nějaké vazby k Rusku, například já osobně jsem sice v Rusku mnohokrát byl, od turistiky, lovu, byznysu po různé vědecké cesty a kooperace, ale mnohem častěji jsem to samé provozoval v USA, kde jsem přes rok žil, když to všechno sečtu dohromady. Dokonce i cash flow ve firmách počítám v dolarech, už jen proto, že ICT je zcela dolarově závislé, i tržby máme z větší části dolarové a zbytek činí na dolar navázané euro či koruna.

   Jenže to mi nezabraňuje vidět očividné, že je dolar coby rezervní měna na ústupu – což fagani prostě nevidí. Je to stejné jako s britskou librou, také to trvalo spoustu let. V dnešní době, kdy virtuální ekonomika provedla strašlivé kejkle s deriváty všeho druhu, na finančních trzích převládají netržní síly, politicky i ekonomicky je svět velmi nestabilní, může jít všechno velmi rychle, což by poškodilo úplně všechny.

   Když napíši, že privatizace v Rusku vyžaduje ruské právnické osoby a pojede podle ruského práva, Fagan – který neumí číst a dosazuje si do všeho, co ho napadne – „oponuje“, že investovat budou Číňané. No jistě že budou, mohou investovat třeba Hotentoti, ale předtím si musí založit v Rusku právnickou osobu a všechny peníze legálně převést do ruských bank a všechno musí být podle ruského práva: žádný „rozhodce“ v londýnské City už nikdy v žádném z privatizovaných ruských podniků rozhodovat nebude.

   Ruští oligarchové v tom figurují akorát tak, že jim byla dána možnost jisté amnestie, pokud svoje peníze přitáhnou zpět a vymění za minoritní akcie ruských polostátních firem. Nakonec je to i v jejich zájmu, protože „milý Západ“, který dosud jejich zlodějny kryl, po nich okamžitě vyjede a všechno jim sebere, jakmile zjistí, že v útoku na Rusko mu jsou k ničemu. Jak dopadli na Kypru ? Některým ukradli všechno, některým jen 30%. Stejně dopadli „hoši z MUSu“, těm ctihodná švýcarská banka šlohla 22 miliard korun, přitom poškozený byl – pokud někdo – český stát, ale prachy Švýcarsko vracet nehodlá. Okradli zloděje a hotovo. Stejně to udělali Britové Berezovskému a mnoha dalším.

   Tolik k diskusím s Faganem.

   Jak jsem psal už včera, Trump i Sanders vyhráli primárky v New Hampshire. Dokonce i Sanders poměrně výrazně. Ukazuje se, že Amíci volí protisystémové – ve smyslu proti současnému zločineckému establishmentu – kandidáty. Jsem opravdu zvědavý, jak to zaonačí. Obávám se, že než aby vyhrál Sanders nebo Trump, udělají úplně nevídané a neslýchané. Bude to ještě zajímavé.

  • Kdo ví, jestli je vůbec nějak vzdělaný.
   Já vidím dobře, a znám od všeho něco, takže úplně mě utřít není snadné a také rozpoznám styl lidí a kdo je z jakého prostředí.
   Co tady čtu, tak je dobře vidět to prostředí a ty zcela nadprůměrné znalosti z oborů, pozůstatky studijních stylů, nebo jak to nazvat…
   Ale fagan?
   Co vlastně předvedl za znalosti, než citace a odkazy na nějaké práce, které nemusel vůbec číst? (a nečetl, podle mě tedy)
   Tohle se šikovný troll je schopen naučit za rok tak dokonale, že odkáže na příslušného uznávaného odborníka, vč, jeho oponenta z každého možného oboru, aniž by kdy od těch lidí četl jediný řádek.
   Dokonce ani nemusí umět řeči….
   To je jako když medvěda v cirkuse naučí jezdit na motorce.
   Dá to práci, ale je to možné.

  • Budu rád, když mi někoho takového sám připomenete, vezmeme-li nejvyšší propady HDP za poslední rok pak je to

   Greece -3.9 0.8 -2.3
   Brazil 2.7 0.1 -3.0
   Belarus 1.0 1.6 -3.6
   Russia 1.3 0.6 -3.8
   South Sudan 29.3 2.9 -5.3
   Libya -13.6 -24.0 -6.1
   Burundi 4.5 4.7 -7.2
   Ukraine 0.0 -6.8 -9.0
   Venezuela 1.3 -4.0 -10.0
   Equatorial Guinea -6.5 -0.3 -10.2
   Sierra Leone 20.1 7.1 -23.9
   Yemen 4.8 -0.2 -28.1

   Nemyslím, že by třeba jen jedna z těchto zemí měla cokoli společného s liberálním kapitalismem. Naopak, příklady jako Brazílie, Venezuela nebo onoho Ruska jsou příklady národního oligarchického kapitalismu či spíše státního socialismu vedoucího v konečných důsledcích k hladomoru jako v KLDR, v případě Venezuely k prázdným regálům a nedostatku základního zboží, v případě Brazílie pak už jen dotvrzuje fakt, že antizápadní chozrasčot a spojení do oněch údajných oponentů liberálnímu kapitalismu, které porazí úpadkovou západní civilizaci, nelze zavádět v případě rozvojové ekonomiky s „přáteli“ z BRICS, kteří nejenže nezaloží žádnou novou RVHP, ale jsou sami úpadkovými ekonomikami, kteří nemají ani technologie ani kapitál.

   Současné debaty samozřejmě mají za cíl ukázat že vaše podpora režimům jaké zde obhajujete je jen prvoplánovitý antizápadní šovinismus, nemající s levicí nic společného, protože jestli je někde kapitalismus sociálně citlivý a společnost k sobě navzájem tolerantní a solidární, pak je to LIBERÁLNÍ ZÁPAD a to včetně USA, Kanady a zemích Commonwealthu.

   Jestli tady kchodl lže tak nestydatě pak proč se nedomáhat Vaší „levicovosti“? V podobě diskutérů kchodla a pologramotného vitty a s důkazním materiálem zde doloženým, rétoricky připomínající ty nejhrubší nenávistné výlevy jak v nacionálním socialismu vprostřed 30.let o nepotřebných lidech a prospěšnosti redukci obyvatel, pak to nemá s „levicovostí“ nic společného, jedná se o propagandou exaltovanou nenávist hovořící o uprchlících se stejným ponižujícím odporem jako bylo ve své době mluveno o západních židovských plutokratech, pojmu, který byl v té době shodně používán jak bolševiky tak nacisty.

   Takže zbytečně se ohrazujete, Tarasi, jestli berete vyjádření kchodla a vitty za levicová, pak jste sám klesl jen proto, že dát za pravdu nepříteli nejste jako správný levičák schopen. Ani svému slibu, že budete mazat takové komentáře, které porušují Vaše vlastní pravidla, pakliže je zde někdo nařčen ze sprosté lži, kterou není schopen oponent jakkoli prokázat, stejně jako to udělal vitta v případě Janiky, a naposledy kchodl vůči mě. Víte, zaklínat se nestranností není dobré v situaci, když víte že ji sám nejste schopen nebo ochoten dostát, a je dobré už v konotacích na výše uvedené, že sám sebe shazujete, jen proto, že jste nucen i kdybyste se měl spojit se skutečným fašounem, držet basu, jen abyste neustoupil liberálnímu nepříteli:-). Protože fašoun nesnáší liberalismus stejně jako bigotní konzervativec, či komunista a jejcih další totalitární extrapolace.

   Jsou to vše jen Vaše reklamy, Vaše vizitky, ne moje. Váš blog a Vaše pravidla, která jste si sám stanovil. A mě docela těší že se potvrzuje to, co píše v Roger William Brown v sociální psychologii. Potřeba hledat ochranu a identifikaci v davu proti soutěživému individualismu je nejen pohodlnější pro méně disponované jedince, ale především pro ty, co pro podporu svých postojů potřebují ochranu kolektivní mysli, proti společnosti, která vykořeňuje obskurní totalitní kolektivistické ideologie na periferii a do slušné veřejné debaty takové vstup zapovídá. Jít do veřejné debaty jako kandidát nějaké strany s argumentací negry a kozomrdy, uchvátili byste možná jen ten lumpenproletariát. Chápu, že ideová afinita je součást sociální sebeidentifikace.

   Když chci být „alternativcem“, a nechci být dehonestován a cítím potřebu sociální afiliace v jinak nepřátelském prostředí, dělám přesně co Vy. Protože jak jsem řekl už předtím, tyto diskuse by si pod svými jmény a na veřejnosti, před svými zákazníky nebo obchodními partnery z Vás dovolil málokdo, už jen proto,že jazyk a ideologická dogmata tady pronášená, jsou stejně jako ten rasismus, fašismus ze slušné společnosti dávno vyobcována pro svoji nenávist. Ta je zde hlavní emoční složkou diskuse a nedílnou součástí „argumentace“.

   • Když vy se mýlíte v řadě věcných záležitostí, jak dokázáno nahoře s vaší neznalostí (popletl jste si Abramoviče s Abromavičiusem), ale i zejména v odhadu vašich oponentů (a že jich je). Kde jste sebral vaše „berete vyjádření kchodla a vitty za levicová“ – u vittty možná náznaky levicovosti nějaké jsou, ale třeba se s ním neshodnu v hospodářské politice (otázka daní, kde jsem od něj hodně nalevo), stejně jako s Kchodlem se rozcházíme v některých záležitostech politických a určitě bychom do sebe narazili v otázkách ekonomických, ale neděláme z toho problém osobní nenávisti, prostě máme jiný názor, jiný odhad budoucích dějů a ono se časem ukáže, kdo má pravdu. Jenže právě tohle je vaše hlavní charakterová chyba, oponenta nenávidíte a začnete ho okamžitě napadat za domnělé nebo i skutečné osobní vlastnosti, které však s předmětem sporu nesouvisí. Kolikrát jenom jste už naznačoval, že jsem starej a tudíž blbej? Mažu jenom za nepodložené osobní útoky, nebo za záležitosti, které přesahují hranice dobrého vkusu a mravů. Teď zrovna nedávno jsem do diskuze nepustil Anonyma, který svůj příspěvek zahájil konstatováním, že další účastník diskuze je blbec. No a pak jsem už smazal jenom vás a Sandwalkera, blahé paměti.

    Léta jsem vykřikoval na svých blozích, že dám království (nebo snad koně?) za slušně diskutujícího a argumentujícího pravičáka. Ještě před deseti lety byla na některých stránkách koexistence pravolevého zaměření diskutujících možná, pak se pravičáci – s postupující blamáží neoliberálních vlád – z diskuzí vytratili. Vy byste tady se svou podivnou teorií levicového neoliberalismu měl místo, kdybyste ovšem udržel nervy na uzdě. A když vám někdo řekne, že nemáte pravdu nebo že dokonce lžete, pak to není urážka, pokud je tento závěr řádně argumentačně podložen.

    • Prý jsem se vyjádřil že Rusové jsou podlidi. Ale to nevadí, když jste starej a blbej…Ale přesto, Vám popřeji, buďte zdráv.

     • Vy máte velký potenciál být legendárním virtuálním kreténem.
      Úcta, Ondřeji, úcta ke starším a chytřejším, to vám chybí.
      Za to vám přebývá pýchy!

     • Pardon, Tarasi, teď vážně omluva. Četl jsem špatně, myslel jsem že to snad bylo vyjádření vaše k tomu že „zapomínate“ mazat to, o čem prohlašuje že netolerujete nikomu. Přišlo mi to jako laciná vymluva a proto jsem toto v doméni, že tento Vás albinismus snad předkladate jako omluvu, chtěl parafrázovat. Teď vidím, že omluvu jste nechystal, ale ještě jste mi nařkl, že cosi naznačuji. Inu, naznacuji ledaccos, ale jsem rad, že mimo tento pripad nechtěne, jsem nedospěl tak daleko jako Vy v tom kdy máte sve, řekneme, slabší chvilky co naopak ani jen nenaznacujete. Rozhodne Vam je nemínim připomínat. Takze se naposledy omlouvam.

      • ta omluva se vám ale tedy báječně povedla, jako ostatně dneska skoro všechno, Ondřeji

       • Omluva je jako z Werichova Fimfára, o princezně Koloběžce I., co přijela/nepřijela, oděná/neoděná a dal dar/nedar. Ale omluv netřeba, možná by bylo lepší nevytvářet pro ně důvody.

        • Nejlepší je, když je omluva ještě rozvinutím urážky. Ovšem kde vzal Fagan Vás albinismus, to vážně nechápu.
         🙂

   • Já jsem si ten sáhodlouhý nářek ještě jednou přečetl, a moc tomu nerozumím.
    Píšete o mě, že jsem pologramotný- a zároveň se dožadujete nějaké rovnosti mezi lidmi.
    Tam jsem zmínil tu redukci obyvatel….a dal to do souvislosti s 30 léty, já navrhoval, že bych za to lidem, kteří jen parazitují na státu, platil a platil bych jim hodně.
    Za to, že nemají děti, protože se dá snadno spočítat, že platit se jim bude stejně, ale naopak za to, že děti mají a tím víc, čím víc jich mají.
    Co vychová rodina parazitů ze svých dětí se dá s velkou pravděpodobností uhodnout.
    Jde o to, že jsem si nikdy nevšiml, že by ve 30 letech někdo někomu platil za to, že nebude mít děti, naopak, dětí bylo třeba a čím víc, tím lépe.
    Oni je pak už makat donutili a kdo nemakal, šel v lepším případě do koncentráku.
    S Židy to bylo jiné, to byla ideologická záležitost.
    Už několikrát jsem si všiml, že máte značné mezery ve znalostech, historie a princip nacismu vám speciálně nejde vůbec.
    Já vám svým způsobem rozumím, protože pakáž má dneska cenu zlata.
    Skrze tuto pakáž se dají převádět obrovské částky ze státu do soukromých kapes, a co je zajímavé, jde to jen u té pakáže.
    Jakmile Cikán začne pracovat, je z hlediska tunelování státu bezcenný, proto se také podporuje ta pakáž, a na pracující se sere, bez ohledu na jejich etnicitu.
    Další věc je ekonomika.
    Snížením počtu obyvatel by celkem logicky přišli spekulanti s nemovitostmi, pozemky-a čímkoliv- o obrovské peníze, prostě by se jim jejich spekulace znehodnotily.
    Méně lidí má méně potřeb a pokud by těch méně bylo dokonce vzdělanějších a pracovitějsích, to by byl teprve průser.
    Já možná jsem z výšky vašeho vzdělání pologramotný, ale spočítat 1+1 umím.
    Může se to zdát málo, ale to byste nevěřil, kolika lidem tenhle příklad dělá potíže.
    Vidím vám až do žaludku, vy „liberální“ náckové, vaše jediná specialita je obchod s bídou, a bída by se se snížením a zkvalitněním populace (celosvětově) rozhodně snížila.
    A vy byste byli se svým pseudovzděláním -v prdeli, protože pak by bylo potřeba něco umět, a ne si na to jen hrát!!!

    • To je pro Ondřeje, kdyby se třeba nezorientoval, a zapoměl reagovat!

    • Teď mě napadlo to správné spojení, obchodníci s bídou jsou těžko uchopitelní.
     Vy parazitujete na parazitech,(ať už parazitech z podstaty, nebo z donucení) vy „liberální“ grázlové, proto se také čas od času ukecnete, jako u těch 99% co musí poslouchat to 1%!!!

 24. Jeste k humanitnim oborum pro kchodla:
  Tyhle skoly potrebuji do posledni nejake politicke zadani pro ucinne vystupy a jak spravne poznamenavate, neni to precizni technika, kde v pripade neschopnosti padaji mosty.
  At jde o pedagogiku, sociologii ci jazyky, humanitni skola potrebuje vzdy jiste nasmerovani ve smyslu urciteho straneni nejakemu svetonazoru, proste to musi jit nejakym smerem, ktery si sam humanitni obor nedokaze definovat (na rozdil od mostu ci treba fosilii).
  A to logicky, nebot jde o studia spolecenska, ktera maji nakonec slouzit spolecnosti coby politickemu utvaru, nemuzete napr. v diktature produkovat republikany ci liberalnimu statu podstrkovat jako absolventy kolektivisticke psychology.

  Ovsem se socialismem zemrela posledni spolecenska formace ridici se jednotnym ideologickym paradigmatem, kteremu bylo podrizeno i samo hospodarstvi. Od te doby je jedinym meritkem produktivita a to neni zadne paradigma. Tak spolecenske studium plave na vode a nema se ceho chytnout, nemuze byt kazdy „sociologem nad veci“ merici padni komu padni, vetsina absolventu jde do praxe a tam se nechyta, protoze nevi „kudy na to“.
  Spolecnost je nestala, jednou to jsou Rusaci ano, pak zase Rusaci ne, jednou je Kaddafi s jeho projektem nas pritel, pak ho za rok zabijeme…co s tim treba takovy ucitel dejepisu? No samozrejme zacne delat mrtveho brouka, stahne se, prestane premyslet a dusevne opusti svuj predmet a rezignuje. A zacne kecat pitomosti, samozrejme, protoze nevi co ma delat (ucit) a ani „jak se to vyvine“ 🙂
  Obor se pak pokousi definovat sam sebe, coz je nemyslitelne, protoze vysledkem je vzdy nejaka „nebezpecna krajnost“, jako treba v soucasnosti slunickareni, pred par lety treba volnotrzni ekonomika (kterou jeste nikdo nikdy nevidel) atd.
  To mimochodem plati i pro genetiku, ktera je take svym zpuobem humanitnim, spolecenskym oborem, protoze jeji vystupy slozi politicke obci. Kdyby si mohli genetici definovat svuj obor sami a „neridila“ je spolecnost, tak uz jsou z nas mutatnti.

  • Produktem spolecenskych studii jsou pak spolecensky bezhodnotove zmatene kadry, chytajici se kazde kraviny, jako treba volneho trhu, antirusismu, slechticke noblesy, slunickarstvi…atd.

   • „Produktem spolecenskych studii jsou pak spolecensky bezhodnotove zmatene kadry“ – tos trefil, tady ve vesnici vedle přišli do agropodniku dva vysokoškoláci, ona absolventka UK (jakési sociální vědy), on něco podobného. Ona se stará o koně, on jezdí s traktorem a kydá, oba pak feťáci, oba s psychopatickými rysy osobnosti (podmínka). Místa zastávají jenom díky příbuzenské spřízněnosti s vedoucím podniku, jinak se nemají šanci kdekoliv pracovně uchytit.

    • Tím se dostáváme k tomu „vzdělání pro vzdělání“. To jednou bude běžné, protože pro spoustu vzdělaných – pokud nebudou špičkoví – žádná práce v oboru nebude.

  • Ano, takto neukotvenost humanitních intelektuálů, pokud je někdo „nedrží za flígr“ je pověstná. Týká se to všech, včetně genetiků nebo lékařů.

   Sociologové jsou schopni při zkoumání společnosti dojít k tomu, že nejlépe bude lidstvo vyhladit, lékaři k eugenickým závěrům, genetici určují kdo je geneticky méněcenný a tím pádem nesmí mít děti nebo rovnou jít do plynu.

   To mi připadá úchylné. Nikdy jsem nepotkal stavitele mostů, který by došel k závěru, že je nejlepší všechny mosty vyhodit do povětří. Nebo programátora, který by chtěl většinu software smazat a jiné programátory pro jistotu nechat postřílet.

   🙂

   • no jo, dělejte si srandu.. jenže mě zas třeba připadá úchylné tady tohle
    (když tedy pominu všechny ty vynálezy, které lidi dokážou zničit, a nemusejí být ani naprogramovány, jako že dneska už jsou, ale máte pravdu, na jiné programátory se zatím nestřílí, možná..)
    http://21stoleti.cz/2009/09/18/japonsti-roboti-jiz-umeji-varit/

    a to je jen jakoby taková blbost, ač klidně s důsledky, že lidi sami nakonec nebudou nic umět,
    ale to jsou holt asi ti přetechnizovaní Japonci, jenže ona pak i z původně dobrých důvodů může vzniknout taková odlidštěná společnost, pokud už taková není. Někde zas bylo, že vyrobili už i robotické společníky, umějí pár frází, pár písniček a hýbou konečtinami, no já to nechápu, kdo proč vůbec vymýšlet roboty jako společníky, na co? A už existují i humanoidní roboti, to je pak otázkou času všechno, co se pak s lidmi a lidskou společností stane.
    A když tam výše píšete o „vzdělání pro vzdělání“, možná se začnou tedy vzdělávat. A to pak bude jedno, že třeba nebudou těmi vzdělanci špičkovými. A jestli pro tyhle žádná práce v oboru nebude, tak ona nebude ani pro ty nevzdělané, když dojde k robotizaci.

    Za ten flígr nejspíš teda potřebuje držet kde kdo.. hodnotová neukotvenost či bezhodnotová zmatenost oprvdu nehrozí jen těm kádrům z humanitních oborů. A že jste ještě nikdy nepotkal někoho, kdo by.. to si tak říkám, že je spíš teda možná jen proto, jak jako lidi zatím žijeme. Anebo že žijete (žijeme) holt krátce.

    • „…no jo, dělejte si srandu…“

     Technici si mysli, ze jsou nejak nad veci, ale v podstate jsou zdrojem naseho prusvihu, takze ty rozhodne vyvinovat nehodlam. Zmocnili se totiz falesneho paradigmatu racionalizace a delaji z nas otroky. Uz jen nakup v nejakem nakupnim centru je zazitek, vsude kamery, listky a zavory (k tomu tabule s navodem kolik minut lze parkovat a jaka pokuta vas ceka), musite hledat pokladnu, vytahovat se z auta pro listek, pak se zasekne zavora a je to v pr.eli, protoze nesezene dedka, ktery by ji zvednul. Problemem je uz jen nakoupit, pytliky, kody, vaha), pak se potacite s jakymsi scannerem a platite sami, az vacs chytne bezpecnostni ram, protoze jste zapomeli na jogurt. Doma si chcete vyprat z uzkosti spocene tricko a sahnete po 200 strankovem manualu vasi pracky, setrici vam cas a zacnete studovat ktery z 80 programu pouzijete, pricemz vam staci jen 3…atd, atd.

     Technika, ktera se zmocnila vykladu naseho sveta je velky prusvih, nejde jen o mosty, hyzdici krajinu, protoze technik vypocital, ze musi byt prave tam, ale i veskere odbavovani on-line, tisky listku na domaci tiskarne, neustala kontrola a obnova ruznych karet, jejich PINu atd. Paradigmaticky je to OK- usetrili jste cas, ovsem pote, co jste ho 2x tolik prosakrovali u kompjutru. Slovy Simka- Bubilkove: Kolik jsme mamo ustreili, pote, co jsme vsechno utratili?

  • A první kdo se do takhle vzniklého vakua cpou jsou ti s kolárkem. A všimněte si že toho jednotného ideologického paradigmatu se nevzdali žluťásci.
   Jinak hluboká úklona embesu – sedí to jak zadek do nočníčku. (16,39)

   • Ještě k tomu vzdělání pro vzdělání – má jeden efekt – když to má hlavu a patu – kultivuje – mění to opice lezoucí po stromech v lidi – takže to není zase tak k ničemu, ale musí to vědět co chce dosáhnout.

    • Však ano: vzdělání je světlo v temnotách, jak se říká. Je potřeba a je to nutné. Proč jinak učit děti číst, psát, počítat, zeměpis, dějiny, … „Když to nikdy nebudou potřebovat“, „K čemu jim ty informace budou“ – jak zase říkají jiný idioti.

 25. Alma mater v plne akci, rozhorcena a rozhodna:
  *
  Celé prohlášení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha:

  Útok žhářů na Autonomní sociální centrum Klinika dne 6. února 2016 byl veden záměrem zastrašit tu část české občanské společnosti, která se v různých formách zapojuje do dobrovolnické pomoci uprchlíkům.

  Použití násilí proti občanskému komunitnímu centru je zbabělým gestem těch, kteří nemají odvahu vést s lidmi odlišného smýšlení dialog, protože jsou si vědomi, že jejich argumenty v něm nedokáží obstát. Jako univerzitní instituce proto ostře odmítáme zastrašování, ať již verbální, či fyzické, těch, kteří praktickou pomocí vyjadřují solidaritu s potřebnými.

  Bez ohledu na individuální názor na současnou migrační situaci musíme hledat řešení výhradně v mezích demokratického systému. Vzájemný dialog vyžaduje nejen kritické myšlení a poctivou analytickou práci, ale především odvahu hovořit se svým názorovým oponentem důstojně a s respektem.

  Mirjam Friedová,

  děkanka
  *

  • Na jednu stranu tomu jakoby není co vytknout, na druhé straně všechno:
   Proč se akademická instituce vyjadřuje k takové kauze ? Přijde mi to jako politizace všeho, přesně jako v 50. letech. Každý se musí vyjádřit, „ukázat kladný postoj k socialistickému zřízení a Sovětskému svazu“.

   Vůbec bych se nedivil, kdyby za chvíli na úvod každé práce muselo být pár „úliteb bohům“.

   (s pozdravem mupy mup, éééch tedy, imperialismu, multi-kulti, lidským právům, waterboardingu a demokracii zdar)

  • „Útok žhářů na Autonomní sociální centrum Klinika dne 6. února 2016 byl veden záměrem zastrašit tu část české občanské společnosti, která se v různých formách zapojuje do dobrovolnické pomoci uprchlíkům.“

   no a už to žije svým vlastním životem, původně na aktuálně psali, že se tam běžela schovat skupinka lidí, jestli rovnou z Antify nebo nějací jiní lidi, a další maskovaná skupinka je honila, a přitom došlo k zapálení výlohy, kterou hasiči zakrátko uhasili.

 26. Tohle mě tedy zaujalo.
  https://janica9.wordpress.com/2016/02/06/kamilovy-otazky/#comment-35934
  Pokud se najde někdo, kdo mi to vysvětlí, budu potěšen.
  Jde mi o poslední reakci pana Pelikána, a aby byl jasný kontext, vložil jsem celé vlákno.
  Omlouvám se Tarasovi za tenhle „kousek“, ale opravdu mi to přijde zajímavé a jaksi….vypovídající.

  10.2.2016 – 15.14
  tresen

  Tak aby se Kamil Mudra neurazil, že ho mám za antouška:
  1) Pokud by vláda vyhlásila že přijme do naší země tolik uprchlíků za kolik se (za konkrétní osobu) písemně zaručí nějaký občan ČR, kolika příchozím byste takovou záruku poskytli?

  V takovém případě bych usoudila, že naše vláda je naprosto nekompetentní, když alibisticky shazuje na občany, co má zajistit sama. Postup samozřejmě musí být opačný. Ať vláda nejdřív zjistí, odkud a před čím ti lidé utíkají a udělí jim azyl, když splní podmínky, a pak ať se teprve zeptá občanů, jestli jim pomohou induviduálně.
  Jak si vůbec představujete, že by se měl občan zaručit za konkrétní osobu? Kde vezme to konkrétno, dokud je adept někde v uprchlickém táboře?

  2) A co kdyby ten váš podpis znamenal, že se po dobu pěti let stanete jakýmsi „kurátorem“ té osoby, dohlížejícím na její integraci, a za každé její porušení našich zákonů budete nést stejné následky jako ona?

  Dosaďte si místo běžence třeba čerstvého absolventa autoškoly. Nedostane průkaz, dokud si na pět let nesežene kurátora, který ponese odpovědnost za všechny jeho přestupky. Už vám dochází absurdita té otázky?
  ———————————–
  10.2.2016 – 16.58
  Antimon

  Hmmm ….. spíše absurdita Vaší odpovědi. Srovnávat frekventanta autoškoly s někým, kdo nelegálně překročil hranice. Srovnávat lze pouze srovnatelné.
  ————————————–
  10.2.2016 – 18.50
  hank

  „…nelegálně překročil hranice…“ Podle mezinárodního práva není překročení hranic žadatelem o azyl trestným činem. Překročení hranic uvnitř schengenského prostoru může být nanejvýš (zdaleka ne vždy) přestupkem.
  ——————————————————-
  10.2.2016 – 21.38
  Antimon

  Pokud v dané zemi, kde ty hranice překročil, o azyl požádá. Používá-li ale tu zemi pouze jako cestu dál, je to nelegální překročení hranice. Oháníte-li se mezinárodním právem, tak prosím důsledně a ne jen to, co se Vám hodí.
  ———————————————————
  10.2.2016 – 22.57
  Petr Pelikán

  Antimone, pokud již samotné otázky jsou abstraktní a v rozporu s právním řádem, pak je víc než pošetilé, požadovat u odpovědí dodržení logiky a korektní aplikaci současného právního řádu.
  Odpovědět

  • Nad tim je skoda se rozepisovat, kdyz Krymcane uplatnili mezinarodni pravo na sebeurceni, byla a je z toho anexe.
   Brazislky polofasisticky prezident to vyjadril takhle:
   „Getulio Vargas: “A mis amigos todo; a mis enemigos, la ley”.
   neboli „Pro pratele mam vse, pro nepratele zakon“.

   Tim je receno vse, kavarna chce uplatnit zakony proti vlastnim obcanum= jsou jejich nepratele.
   Vyklad gumoveho klacku zvaneho zakon je pak „vyssi hodnotou“, pred kterou se musime sklonit i kdyby nas to stalo vse. Jsou to proste nepratele a nema se smysl tim dale zbyvat.

   • A je- li pravo vyssi nemenny princip, proc je novelizovano (zhusta temi samymi lidmi), proc u nas neplati stale Chamurappiho zakonik?
    Kdyz se rozhodne prijit miliarda, prijme pak Cesko 50 milionu uprchliku? Podle kavarny zrejme ano, vzdyt jsme povinnovani mezinarodnimu pravu.
    A debatu o poctu a statutu zadatelu o azyl samozrejme kavarna nepripusti to je totiz fasismus.
    To je jak pohadka o slepicce a kohoutkovi.

    • Kdyz se rozhodne prijit miliarda, prijme pak Cesko 50 milionu uprchliku? Podle kavarny zrejme ano, vzdyt jsme povinnovani mezinarodnimu pravu.

     Frau Merkel uz couva, uz iprohlasila ze neuspesni zadatele budou vraceni.
     Kolik jak a kam ?
     kdyby milliarda tak pulka vracena?
     Co kdyz vam slunicka reknou ze v porovnani s Cinou take s Indii Evropa ani s poctem 1 millardy , na 1 puvodniho byvatele 1 nove prichozi nebude prelidnena a Merkelismus tuto ideu necha uzakonit ?
     Neni divu ze roste pocet tech kteri veri na krvavy konec soucasne Evropy v podani Nostradamuse, ani tomu ze stale casteji koluji varovne maily !

    • Ty píšeš jako ten švédký ministr, když se ho Zeman svého času zeptal na nějaké důkazy přítomnosti ruských vojsk na Ukrajině.
     Neřekl, tak to bylo jasné.
     Je vidět, že je to oblíbená taktika.
     Všechno ses naučila a rychle.
     Cenzuru, osobní útoky, naznačující, že dotyčný neví to, co je každému jasné, patent na pravdu, lhaní, dožadování se důkazů, kde to není fakticky možné, hraní na nezávislou…všechny tyhle praktiky, které jsi kdysi tak nenáviděla.
     Nebo ses tak alepoň tvářila.

    • „A pro koho máš logiku :-)?“

     No to se musis zeptat toho fasisty, pocitam ze jeho pratele meli za logicke vse, co ten clovek udelal :o)

 27. Varovnych mailu je vice jak vice pribyva aktivit sluncem ozarenych.

  kavarna chce uplatnit zakony proti vlastnim obcanum= jsou jejich nepratele.
  a lide si to stale vice uvedomuji, Obavy narustaji protoze hrozi zakony proti vlastnim obcanum coby nepratelum,
  Pry obavy z nove prichozich jsou nesmyslne, zadne nebezpeci nehrozi.

  Lide se boi a proto se mnozi varovne maily, ktere tvrdi opak toho co vitaci
  I kdyby byla pravda ze jen 20 % z nove prichozich, patrne mineny cele rodiny s malymi detmi, jsou ti opravdovi uprchlici z valkou znicenych zemi, budou to v pripade konfliktu opet ti co budou nejvice trpet. Ve varovnem mailu o nich neni zminka a o to je to horsi. a bude to vetsi tragedie pokud dojde ke stretu. Varovne cislo ze z pul million prchozich je 45 tisic bojovniku za premenuEvropy v chalifat, to je teme 10 %. kteri to jsou ?
  Lide se boji stale vice a nabizi se otazka kdo se stale vice raduje ?
  ==============================================================
  P O Z O R ! ! ! !
  V Evropě začala válka …

  *Dnešní zpráva převzata z deníku Al Ahram mluví za všechno.*
  Turecký novinář Mehmet Akhul přinesl autentické svědectví o plánech a jejich realizaci přímo z centra bojů takzvaného Islámského státu z oblasti střední Sýrie. Rok a půl tam působil pod jménem Mohamed Akhe jako bojovník tzv.Islámského státu (kalifátu). Sám označuje tzv. Islámský stát (ISIS) jako podvod řízený zahraniční tajnou službou.
  Ve vedení ISIS jsou lidé trénováni v zahraničí a někteří dokonce i takoví, co byli už zatčeni americkými vojsky v Iráku a později propuštěni. Jejich identita je poměrně málo známá a těžko zjistitelná.
  Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. Všechny akce s dětmi a ženami jsou zastírací manévr, který má uklidnit veřejné mínění v Evropě a zvednout vlnu solidarity.
  Cílem mají být samozřejmě nejvyspělejší ekonomiky EU. Bojovníci ISIS mezi sebou komunikují prostřednictvím mobilních GSM telefonů v síti Spojených Arabských Emirátů Etisalat, které mají zaplacené přímo z ISIS. Tím je také vyřešena záhada, jak mohli takzvaní chudí uprchlíci komunikovat mezi sebou z moderních smartphonů celé týdny v roamingovém režimu, přičemž neměli peníze údajně na nic.
  Příkazy a velení jde přes velitele skupin, které tvoří převážně obyvatelé Sýrie a Iráku a jedna skupina je vedena třemi muži za předpokladu, že jsou na jednom místě. Proto se takzvaní uprchlíci domáhali sami rozhodovat kde budou umístěni. Jejich taktika má začít tak zvanou guerillovou válkou, což je v podstatě partyzánský způsob boje a to bráněním veřejného pořádku, infiltrací domácího obyvatelstva a kontaktem s již žijícími skupinami v EU.
  Toto je důkaz, že celý systém v EU reprezentován zrádci jako Merkelová, Hollande, Junckers, Faymann a ostatní totálně zradili Evropu a nechali ji nepřipravenou na totální válku vedenou zvnitřku. Akhul podrobně popsal organizační strukturu bojovníků tzv. Islámského státu (kalifátu) (ISIS) v Evropě. Tak zvaní uprchlíci z válečných oblastí jsou ve skutečnosti bojovníci ISIS, maskovaní rodinami a dětmi, kteří navazují kontakty s již existujícími strukturami, které v Evropě již působí.
  „Válka v Evropě se začala“ prohlásil operační důstojník policejního velitelství v jižním Hesensku po rozsáhlé akci odhalující rozsáhlou síť muslimských vojenských struktur v Německu. „Toto je výsledek ranní mimořádné porady ředitelství tří sousedních spolkových zemí“, dodal. Jeho britští kolegové podnikli po Akhulovom svědectví operativní zásah, odhalující síť muslimských partyzánů v oblasti Midlands.
  Připravovali teroristické útoky a sabotážní akce po celé zemi, což má být začátek přenesení bojů z Blízkého východu do Evropy. Jak Akhul uvádí ve svém příspěvku v Al Ahram z dnešního rána, tzv. uprchlíci komunikují většinou přes dubajského operátora firmy Etisalat, která do dnešního oběda zablokovala několik desítek tisíc účtů, které komunikovaly neustále jen a výhradně přes roamingové partnery v Evropě. Kontrola a odposlouchávání telefonátů začalo policejními orgány v německé spolkové zemi Hesensko, kde je nejvíce teroristických buněk, i ve Velké Británii.
  Podle svědectví Akhula je v Evropě odhadem více než 45 tisíc bojovníků ISIS, z nichž je přibližně 80% aktivních. Ostatní se skrývají nebo jsou mimo kontrolu velitelů ISIS. „Maďarská armáda je vestavu pohotovosti a připravena na násilný zásah v případě narušení hranic“, prohlásil premiér Orbán. Mehmet Akhul je momentálně (situace o18:30) na policejním ředitelství v Ammánu a podle mluvčího policejního ředitelství se stále neví, kdy a za jakých okolností bude propuštěn. Informace čerpáme ze zdrojů ammánské pobočky Al Jazeera i od spolupracovníků v Káhiře a Ammánu.
  24 leden v 22:00
  POSÍLEJTE DÁL, AŤ TO VÍ CO NEJVÍC LIDÍ!!!
  DO EVROPY NEJDOU ŽÁDNÍ ZOUFALÍ IMIGRANTI, PRCHAJÍCÍ PŘED VÁLKOU, ALE OTROKÁŘI A VRAZI.

 28. Jsem upřímně zvědav, Tarasi, jak se budou sluníčkáři hlásit ke svým postojům za pár měsíců či roků, až „obohacení Němci“ budou čelit džihádu přímo v Německu. Jistě k tomu dojde, jako že zítra vyjde Slunce. Asi nijak. Stejně jako dnes usilovně drží huby o podpoře banderovců a kyjevské junty.

  Začne to jako všude – napadáním kulturních zvyklostí místních, jako třeba že se v supermarketu obvykle u pokladny platí a staří důchodci s hůlkami se neskopávají ze schodů, neznámým ženám se nesahá na potkání do rozkroku a na prsa, do psů se nekope, němečtí školáci se neobírají o peníze a mobily. Ve vlacích, metru a tramvajích se nekrade. A to dokonce ani když poblíž není žádný uniformovaný ozbrojenec s mašinkvérem ! No považte, jaké tady v Evropě máme podivné zvyky.

  Pak nastoupí zapalování aut, vypalování obchodů, přepady různých organizací, všechno omlouvané sluníčkáři. Spolu s tím půjde ruku v ruce státní perzekuce místního obyvatelstva, drakonické tresty za sebeobranu a jednání v krajní nouzi, odzbrojení a zákaz i obyčejných nožů a šroubováků – protože muslimské bandy se ozbrojí chladnými zbraněmi, holemi a obušky – ale když to bude mít u sebe Němec, půjde do kriminálu.

  Souběžně poběží teroristické útoky, se kterými ovšem „slušní muslimové nemají nic společného“. Nemůžeme přece uplatňovat kolektivní vinu ! Útoky budou přerůstat v celoněmecké kampaně, zjevně koordinované. Ale to se bude přisuzovat nějakým „protimuslimským provokatérům“ a například tomu, že někdo někde udělá nějakou výstavu nebo se někde objeví obrázek prasete. Prostě nesluníčková urážka muslimů, ta zato může.

  No a ve finále, až bude hodně Němců v kriminálu za sebeobranu, policie a armáda otočí a nastane celoplošná řežba. Samozřejmě financovaná americkými „demokraty“ a lidskoprávními Saudy – proti Němcům, kteří budou „celým mezinárodním společenstvím“ prohlášeni za notorické zločince a hitlerovské nácky. Fantasmagoricky bude propaganda porovnávat vyvraždění německých židů s obranou před německými kozomrdy.

  Sluníčkáři budou do poslední chvíle na straně kozomrdů – za všechno přece vždy mohou oběti. Přesně stejně jako v květnu 1945: Německo bylo plné nacistů, ale 8-9.5. 1945 najednou kamsi zázračně zmizeli a místo nich se objevili překvapení nevinní Němci, „kteří o ničem nevěděli“.

  • Myslite, ze to tak bylo vzdycky, kchodle a ze dejiny jsou lzivou pohadkou? Pomalu si zacinam myslet, ze ano…kdo vi, jak to vse bylo doopravdy :o)
   Tedy ten smajlik by tam byt nemusel, protoze pokud to co prozivame jde podle nejakeho dejinneho mustru, pak je to spise velmi smutne.

   • Jinak jsem stale presvedcen, ze jsme svedky generacni protisystemove vzpoury, takze na nejake „proc“ ci „jak“ se tu moc nehraje.
    Nebezpecne na tom je, ze jde o vzpouru generace stredniho veku, ktera ma uz urcite pozice, konexe a vliv, takze o to to bude ostrejsi, jsou to lide na vrcholu svych sil a spojence maji vekove jak nahore, tak dole, ted prez celou spolecnost.
    Az se to zacne mastit, tak jako posledni budou resit prave svoje postoje, ono totiz pujde doslova o vsechno, takze bych pocital s tim, ze za „to“ budou moci vsichni druzi, kteri jim prijdou pod ruku.
    Je to z jejich strany takova pozdni puberta, protoze system jim ji nedovolil prozit kdyz na to byl cas a bylo to prirozene. Listopad tohle znemoznil, nebot nedoslo ke katarzi generacniho vyrovnani se a z „mladistve“ obeti se opet stala jiz dozravajici obet, ktera se ted hlasi o slovo.

    Kdysi vysla zajimava knizka Imaginarni svet, kde je uveden pripad jisteho mladeho muze, jehoz hyperprotektivni matka kritizovala kazdou jeho znamost. Zpocatku revoltoval, ale matka byla silnejsi, tak zajem o zeny dotycny vzdal, prestal odporovat a prijal matku za zivotni partnerku (ne sexualne, jen spolecensky). Kdyz mu prislo na ctyricitku, jednoho ticheho dne si po skonceni obeda vzal provaz a obesil se.
    Dneska to vidim trosku podobne: hyperprotektivni system, prevracejici kazdou revoltu v konzumni pocin, celou generaci udolal a ta, zlomena, se s nim naucila zit.
    A jednoho ticheho dne se cela generace rozhodla, ze nez takhle, tak radsi prestane zit uplne a rozhodla se „obesit“ :o)

   • No jistěže. Navíc je to pohádka, vyprávěná vítězi, takže docela často se ukazuje, že spousta věcí byla právě naopak. Také proto nemohou existovat „evropské dějiny“, například. Stačí srovnat německé a české učebnice dějepisu. Nebo německé a francouzské. Nebo britské a holandské.

    Všechno se neustále do zblbnutí opakuje, ale to je na tom právě to pěkné. Protože jen díky tomu se lze z dějin poučit. Někdo se ale nepoučí a pořád opakuje stejné chyby – a ty mají stejné výsledky, to jest špatné. Souvisí to s nedostatkem kauzálního myšlení.

    Připomnělo mi to jeden doktorský chirurgický vtip:
    sálová sestra: pane doktore, starý pan primář tohle řezal jinak.
    chirurg: buďte zticha, dělal jsem to tak už nejméně 300x.
    anesteziolog: pacient zemřel.
    chirurg: jako těch 300 před ním, ale jednou to vyjít musí.

    Bohužel to je pouze polovtip, protože valná většina chirurgů přesně tímto způsobem postupuje. 🙂

    Politiků také.

  • Odhadovat konečné důsledky „reverzního holocaustu“ do Evropy a do Německa zvlášť lze, myslím, s jistou pravděpodobností, Kchodle. Vy jste to sám rozdělil na dvě části, já bych to oddělil ještě výrazněji.

   První scénář je dán strukturou běženců. Jestliže se do Německa (zůstaneme u něj, ostatní postižené země se budou podle něj víceméně řídit) dostalo zhruba milion mladých mužů (nevykleštěných) ve stáří od patnácti do pětatřiceti let, a tenhle rok přijde opět milion, pak je celkem zjevné, že jejich přirozená míra kriminality, která je zhruba sedmkrát větší než u domorodců, vytvoří stav, který budou domácí snášet jenom s krajními obtížemi, ale nějakou jinou než komorní reakci (preferenční volba protiislámských stran, tlak na řešení politickými prostředky, odvolávání politiků, demonstrace) to nevyvolá. Samozřejmě zesílí tlak i na policii a justici, ale ti vždy, ve všech státech, pracují do výše svého základního platu. Tedy Německo bude trpět, ale držet, nemyslím, že by to vyvolalo nějakou řežbu mezi etniky, až na obvyklé zapalování ubytovacích zařízení či protiútoky osamocených pravicových skupin. To samé, co se děje, avšak v dvojnásobném měřítku. Němci se nechají stříhat jak ovce.

   Zcela jiná situace nastane, jestliže se ukáže, že s proudem migrantů přišli i bojovníci IS, militanti, kteří zorganizují atentáty typu Francie, se stovkami mrtvých. Pak lze očekávat razantní odpověď nejenom občanskou, ale i státní moci. Prostě to zatím půjde dál vyhnívací metodou, ale jenom do prvního zabitého dítěte. Pak ovšem i Bůh s námi, protože se množství migrantů nutně přelije i k nám.

   Na věci je patologické to, že současné a předpokládané budoucí množství migrantů se nemůže podařit vrátit do výchozích zemí žádnou existující metodou repatriace, oni se prostě nenechají vyhnat a násilí (kterým by to šlo) není schopna evropská státní moc použít. Čeká se na nějakého evropského bin Ládina, čeká se na to, až vypovídaní muslimové ztratí poslední zábrany a bude jim tzv. všechno fuk. Pak teprve to nabere obrátky, stejné jako při variantě s bin Ládinem, ale bohužel krvavé. Tedy takové, jaké lidstvo používá v uzlových bodech dějin vždy.

   Je směšné, do jakých bezvýchodných a tragických konců přivádí společnost sluníčkářská, zdánlivě humánní politika evropských státníků – packalů a všelijakých tetek.

Komentáře nejsou povoleny.