Ústavní klička kličička

O tom, že lid obecný je hlasitě bučící, mečící či jiné zvuky vydávající smíšené stádo sudokopytníků, o tom jistě není sporu. Vyjít se s ním rozumně dá jenom tehdy, když ho pod knutou policejního a úředního násilí naženete do prvomájového průvodu, rozdělíte mezi něj třepetalky a praporky a donutíte jej skandovat Ať žije…! Tragické podoby dostává chování stáda tehdy, když útlak povolí (nebo spíše, jako v kapitalismu, je skryt do ekonomiky) a brav se domnívá, že se k něčemu může svobodně vyjadřovat. Kakofonie zvuků nad stádem je takřka nesnesitelná.

A to je případ právě probíhajícího sobotkovského puče. Aniž by se obtěžoval seznámit se základními dokumenty, podle nichž se řídí běh na politické scéně, vydává vůl odborné posudky o věcech, o nichž nemá ani páru. Čím hloupější je jeho názor, tím silněji bučí.

K rukám prezidenta dorazil Sobotkův návrh na odvolání ministra Babiše. Jednotný tón z přežvýkavé sekce ústavních právníků zní: prezident musí návrhu vyhovět, nemá jinou možnost, navíc se tak musí stát bezodkladně, v řádu dní. Iáááá…

Jenže: Sobotka odvoláním Babiše porušil hrubým způsobem koaliční smlouvu. Nesmí totiž odvolat ministra z jiné strany bez jejího souhlasu. Zeman má tedy v ruce návrh, který vznikl porušením společenské smlouvy.

Jak se staví k dodržování smluv právo? Jednoznačně. Pacta sunt servanda, praví latiníci, smlouvy se mají dodržovat. Výslovnému uznání této zásady se dostalo v mezinárodním právu, protože čl. 26 Vídeňské úmluvy o smluvním právu jasně stanoví: „Každá platná smlouva zavazuje smluvní strany a musí být jimi plněna v dobré víře“. Od roku 2014 je tato zásada výslovně obsažena i v českém soukromém právu. (teta Wiki)

Tedy zde máme ústavní akt (odvolání), který má původ, zdroj či pramen v porušení jiného právního (avšak neústavního) institutu. Platí zde jiná obecná zásada, že morálního účinku nemůže být dosaženo amorálním jednáním? Dovedeno ad absurdum, že vražda na tyranu není zločinem?

Odhlédněmež od příjemných představ o likvidaci Bohuša a vraťme se do reality. Prezident tedy má na stole dokument, který – kromě drzosti s termínem – mírně řečeno zapáchá. Premiér na něj vidlemi přehodil hromadu hnoje – a čeká, že se prezident bude chovat jako bulík s kroužkem ústavy v nose.

Nejsem právník (ochraniž mě ruka Páně!) a tedy mé závěry jsou amatérské. Domnívám se, že by se prezident měl obrátit na Ústavní soud ČR se žádostí o zahájení řízení (v urychleném režimu) a požádal ÚS, aby rozhodl, zda premiérův návrh na demisi člena koaliční vlády bez souhlasu jeho strany (tedy v zásadním rozporu s koaliční smlouvou) je v souladu s příslušnými články ústavy.

Ústavní soud jsou boží mlýny, melou pomalu ale jistě. Tak jistě, že si Sobotka na rozhodnutí počká v řádu měsíců.

A pak už se jeho návrh na demisi bude jevit stejně hloupý a zbytečný jako jeho autor.

Reklamy
Můžete si uložit odkaz příspěvku mezi své oblíbené záložky.

138 thoughts on “Ústavní klička kličička

 1. Když tomu ale ústavní právníci podle tebe nerozumí, Tarasi, budou tomu rozumět ústavní soudci, což jsou také právníci? Na soud to jednoznačně je, ale až ex post ze strany koaličních stran, nikoliv ze strany prezidenta. Pro něj je nějaká koaliční smlouva irelevantní, to je interní dokument vlády. Ve kterém mimochodem žádný striktní zákaz nebo příkaz není, jenom apel, aby premiér přihlížel k názorům koaličních předsedů. Prostě i Zeman může šlápnut vedle a tentokrát v tom tancuje jako slon v porcelánu. Přišlápnutí Sobotky rozhodně není účel, který posvětí jakýkoliv prostředek, a záchrana oligarchy Babiše přece už vůbec ne.

  • I ústavní soudci jsou právníci, ale, na rozdíl od těch, co žvatlají do médií, jejich názor má právní platnost, byť je jakýkoliv. Koaliční smlouva není irelevantní, je to smlouva, jejíž nedodržení má nějaké konkrétní důsledky, a jeden z nich (kromě možnosti odstoupení od smlouvy) je ten, že další právní akty od toho se odvíjející nemusí být platné. Když někdo prodá kradený automobil, nebude na něj uzavřená kupní smlouva platná, protože se odvíjí od porušení zákona (krádeže).

   Zeman udělal katastrofální chybu, když Sobotkovi naznačil, jak se na tu jeho demisi těší. Tohle je chyba (plus ty tanečky okolo ceremoniálu při demisi-nedemisi), která se mu neměla stát a ukazuje na jeho klesající schopnosti.

   • Zeman podle mě čeká, až to dá k Ústavnímu soudu někdo jiný, nebo se bude právě tím ohánět.
    Jeho aktivity v tomto směru by byly předčasné, on je prezident a on nějak jedná, on je napadán, že jedná protiústavně.
    Jeho oponenti by ho tedy měli hnát k ústavnímu soudu.
    Tam tedy také nyní může probíhat vnitřní boj, tedy se už nyní může připravovat rozsudek.
    Ústavní soud může vyřknout cokoliv a nikdo nemůže nic namítat, ústava je v tomto znění úplně zbytečná, stejně jako každý jiný zákon, který se dá vyložit více jak jedním způsobem.

    • Jenže pokud to k ústavnímu soudu dají oponenti, bude Zeman v mnohem horším postavení, než kdyby žádost o zahájení řízení podal sám. Ústava je záměrně plná nepřesných ustanovení, neboť autoři podágristi se domnívali, že si právo najde cestu skrze precedenty (ačkoliv naše právo na tom není postaveno), v nichž hlavní roli budou hrát hrdinové dneška, soudci.

     Jak nesmyslný je tlak na Zemana „Podepiš, musíš!“ vyplývá z názorného příkladu pro méně chápavé: předpokládejme, že Sobotku někdo s pistolí na jeho spánek přitištěnou donutil, aby dal návrh na odvolání milovaného Chovance. Musel by i v tomto případě Zeman podepsat, nebo by měl za povinnost zkoumat okolnosti, za nichž k podání návrhu došlo?

     • Jasně, já se na to tak dívám.
      Pokud není něco v ústavě definováno PŘESNĚ, (a to v ústavě není) je jen na prezidentovi, jak si to vyloží on.
      A samozřejmě, případný spor bude řešit ÚS, což obě strany vědí.
      Prezident není nějaký panák, tady má Zeman dle mého pravdu, musí jednat aktivně, v zájmu republiky, a ne že podepíše a na nic se neptá, to tam pak může být robot.
      K tomu horšímu postavení, tohle Tarasi fakticky vědět nemůžeme, jakkoliv se do značné míry o politiku zajímáme, ty nálady a frojndšafty kdesi nahoře neznáme nijak přesně, tam běhají sem-tam všemožné informace…to je pravý, palácový převrat.
      Jak to tam oni mají….čert ví.

     • Jen jestli nakonec celý ten „krizový“ taneček nemá sloužit hlavně k tomu aby udržel Zemana „na řetězu“ a zabránil mu v cestě do Číny. Před pár dny zrušili svou účast na téhle misi Zaorálek, Chovanec a ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Dnes vedení KDU-ČSL vyzvalo Zemana, aby odložil pracovní cestu do Číny do doby, než se podaří vyřešit vládní krizi, předseda Senátu Milan Štěch oznámil že pokud Zeman Babiše do týdne neodvolá tak jeho kritici v Senátu podají návrh na projednání ústavní žaloby…
      Jako by mu všichni říkali: „Seď doma na prdeli a koukej řešit co jsme ti naservírovali.“

      Ona ta cesta do Číny není jen tak nějaký výlet pro pobavení. Zeman se tam má v Pekingu zúčastnit konference „One belt, one road“, o nové hedvábné stezce. Čína je dost vybíravá co se (nejen)obchodních spojenců týče a tohle je pro ni diplomatická událost roku. Jde o investici miliard dolarů do infrastrukturních projektů – železnice, přístavů i rozvodných energetických sítí – propojujících Asii a Evropu a osobně ho zaštiťuje čínský prezident. Nezúčastnit se hned na začátku, pod jakoukoli záminkou, může být snadno vyloženo jako projev nezájmu a mít za následek – „z kola ven“. Že jde o projekt který USA „silně nevoní“ snad ani netřeba připomínat a jejich přisluhovači ve všech zemích, kterých by se mohl týkat, mají už jistě své instrukce jak projektu házet klacky pod nohy.

      • Není to vyloučeno.
       I ze strany Němců nemusí být o samostatnou českou obchodní politiku zájem.
       Ti chtějí závislost a protektorát.
       Zeman jim stojí jednoznačně v cestě.

 2. Dám sem můj názor na věc, který jsem psal k Panu Bavorovi, abych to nepsal 2x.
  To máte tak, Pane Bavore.
  Babiš nakonec zřejme odvolán bude, prezident nemůže teoreticky odolávat dlouho cílenému tlaku.
  To ale nemusí být jeho porážka, ještě jsou tu volby a ty Babiš- pokud něco neposere-vyhraje.
  Jinými slovy, Babiš musí spoléhat na jedinou věc.
  Podporu lidu.
  Ta ale sama o sobě nebude stačit.
  Aby mohl být úspěšný dál, potřebuje k tomu, aby byl Zeman znovu zvolen prezidentem.
  Pak bude mít krytá záda.
  Jiný prezident Babiše nějakým způsobem nakonec odvolá z postu premiera.
  Jde pak také o to, jakou bude mít podporu EU.
  Protievropský premier bude vystaven i mezinárodnímu tlaku.
  Místní gangsteři tedy budou usilovat též o podporu EU, což mohou udělat jen tak, že se skloní a zamoří zemi negry.
  Může Babiš odolat, pokud se postaví proti negrizaci země?
  Tato krize klidně může mít původ ve strukturách EU.
  Jak se tedy Babiš zachová?
  Ta hra může být vyšší, než jen vnitropolitická krize.
  Neříkám, že to tak je, ale předpokládat to můžeme.
  K jakémukoliv odboji vůči mafiánům (ti EU nevadí, pokud slouží) potřebujeme Zemana.
  Zeman je klíč k naší budoucnosti.

  • Ech… ta vlákna 🙂 Můj komentář |10.5.2017 (02:47) měl být tady.

  • Mně přijde, že hlavním cílem je najít důvod ke zrušení Zemanovic cesty do Číny.
   Není on jediným evropským státníkem. který tam byl pozván?
   Toho si určitě někdo všímá. A všem je jasné, že jediné co by Zemana od cesty odradilo, by byl špatný zdravotní stav, nebo velká událost, kterou tedy vnitřní krize je, jenže plány na pád celé vlády Sobotkovi a spol nevyšly… A mezi námi, odvolání jednoho ministra nemůže být velká krize. Jo, nějaké průtahy a popotahování s možným soudním výkladem, to vypadá dramaticky, ale pro fungování státu je to jenom krizička.

   • To je reakce na mne, nebo nás oba napadlo nezávisle na sobě to samé? Pokud stejný nápad – mohlo by na tom i něco být.

    • no teda, přiznám se že jsem váš příspěvek nečetla, netuším jakto?, takže na jednu stranu žasnu jak jsem slepá, a současně mě těší souznění 🙂

 3. Jedna hádančička pro Tarase, když má tak rád zdrobněliny:
  „…když si odmyslím různé politické averze a snažím se být objektivní, tak mi z toho vychází, že formálně jako bychom vyškrtli vše, co se stalo mezi úterkem a čtvrtkem a vrátili jsme se zase do úterního bodu 0, ale vnímání se změnilo, už je to jiný Sobotka, než před týdnem. To, že před Zemanem nesklapl podpatky a sám, na Zemanově území, mezi jeho potutelně se pošklebujícími lidmi, začal Zemanovi oponovat, to se počítá. Ten Sobotka, kterého jsem znal před týdnem, by se tam rozbrečel a nakonec tu demisi podal. Ale místo toho div nebrečí do kamer Babiš … a pokud toho se týká, měl snad Sobotka jinou možnost, než vládnout s ním, při těch volebních výsledcích? Babiše volilo 19% lidí a dnes se k tomu chystá 30% lidí … částečně lidé, kteří by za komančů udělali závratnou kariéru, ale překazil jim to Listopad, a z 90% frustráti, kteří prostě už museli někomu začít věřit, protože jinak by se zbláznili z vlastní beznaděje. Myslím si, že pro Babišův úspěch mnohem víc než jeho osobnost hrál čas, kdy do politiky vstoupil. Co na tom, že je to větší gauner, než všichni ti troškaři, na které frustráti nadávaj, dohromady. Prostě gaunerů už bylo v tu chvíli na scéně tak akorát, a chtělo to prince. Ideálně lidového.“
  Tipnete si, kdo to napsal?

  • Nemusím tipovat, já ten komentář čet v originále – a stejně si nevzpomenu kde a od koho. Pamatuju si to proto, že jsem automaticky chtěl oponovat: Sobotka se na Hradě nechoval jako hrdina, ale jako nevychovaný drzoun; nerespektoval hostitelovo aranžmá (ten jeho druhý proslov) a stejně jako to dělá Babiš mlel ten svůj kafemlejnek o neúnosné situaci – ačkoliv ji vytvořil sám. Tak kdo?

    • No jo, kocour. Dneska byl na ČT24 ale nepodal nijak zvláštní výkon, hloupý Štěch a mazaný Kubera mu stačili, i když Štěch pindal jako zapálený straník. Ještě se nic nestalo a on už mává ústavní žalobou.

     • Z mého laického pohledu má Zeman jen dvě rozumné možnosti:
      1) Odpinknout to zpět s tím že premiérovu návrhu chybí ono vyjádření koaličního partnera a že jeho obcházení je politicky nekorektní, což on coby hlava státu nemůže podporovat.
      2) Přehodit horký brambor ÚS, s odůvodněním že taková podoba návrhu je natolik nestandardní že ho bez jednoznačného vyjádření ÚS nemůže řešit. Tedy varianta o které píšeš.
      Jakákoli jiná varianta při které by zapojil nějaké vlastní rozhodování se obrátí proti němu.

       • Kdyby to schytával jen od „expertů“, to by byl rád.
        Ale ještě nezažil co dokáže udělat jedna nepolitická občanka ! Která dlouhodobě, už rok a půl, sleduje jak Z+B škodí celému národu, a zrovna teď už ji to přestalo bavit,
        a tak sama samotinká, naprostý kůl v plotě, sehnala lidi v šesti městech, aby dala najevo, že takhle to nemá být… A chce 1.odvolat Babiše,2.žádné ANO, 3. žádná cesta do Číny.
        Proč? Proto!
        http://www.lidovky.cz/zeman-a-babis-skodi-a-jsou-nebezpecim-rika-organizatorka-protestu-proc-proto-1wc-/zpravy-domov.aspx?c=A170509_150351_ln_domov_sk
        Asi naivně, ale docela předpokládám, že po návratu z Číny bouře kolem Zemana zase na chvíli utichne…

          • Ale, však víte jak má Bára Štěpánová velké oči…. 🙂
           Zvláštní je, že když se hašteří a blbnou chlapi tak mi to nevadí, ale jak se do toho vloží to ženské plémě hadí…
           Viděla jsem ji vyřvávat na té včerejší demonstraci, to je neskutečné, copak ji ani v té jedné molekule mozečkové nenapadne, kam takové řvaní vede? přivázala bych ji na židli a pouštěla majdan, pěkně pomalu a po minutách…
           Někde jsem taky četla že lidé křičeli na Ovčáčka, když se objevil někde v okně, skoč..skoč..
           Asi jsem moc sledovala věci kolem ukrajiny, ale tyhle okamžiky mi prostě připadají podobné.
           Ozvěřevší lidé. Demokracie po neandrtálsku.
           Dá se ještě o češích říkat že jsou holubičí povahy, nebo je to čistá slepičárna v tej naší kotlince…

          • Věro, vnímáme to celé dění velice podobně. Asi bychom si někde u pivka dobře pokecali.
           A nebo dobře pomlčeli, protože doříkávat si navzájem myšlenky bývá většinou nuda. 🙂

          • Vždyť tam bylo pár kreténů, Věrko.
           Ti nezastupují Čechy, ale místní žumpu.
           Tam byla fotka od Ovčáčka, povykovalo tam asi 40 lidí.
           Liberecká „masa“…byl to v Liberci masový protest, ne?

  • Moc-li pak budete od nás chtít doplatit?
   No, ono to stejně nehraje roli. My se na to složíme.

   • tresen:
    p.Zeman je už starší pán,potrpí si na pohodlie určitý „honor“a tak neviem,či by súhlasil s výmenou.Je totiž rozdiel či bývate na slávnom hrade a máte k dispozícii aj zámok v Lánech,alebo v bývalom DPMKG (Dom pionierov a mládeže Klementa Gottwalda),dodnes nazývanom „pioniersky palác“ alebo „pinkáč“.
    Inak som presvedčený o tom,že konkrétne vás by Kiska(alebo niekto podobný)na pražskom hrade potešil.
    Ja by som za takú výmenu hlasoval všetkými jedenadvadsiatimi prstami.

    • Samozřejmě by s tím Bimbo nesouhlasil.
     Já jsem si tu výměnu hned představila jako filmovou scénu: dva agenti jdou proti sobě úzkým koridorem, nejlépe po mostě, sledováni z obou stran samopalníky, kdyby snad něco podnikli. Je to protahované jako v Tenkrát na Západě, Morricone dodá muziku. Jeden se namáhavě opírá o hůl, napětí, jestli to ujde, stoupá. V polovině cesty se potkají, zkříží pohledy, pak odvrátí oči a jdou tam, kde už jsou netrpělivě očekáváni.

     • Pekná predstava.Len doplním.
      V polovině cesty se potkají,skříží pohledy,potom ten bez palice s chamtivou iskrou v očiach ponúkne starkému s palicou úver s úžerníckym úrokom a až pak odvrátí oči a jdou tam,kde už jsou netrpělive očekáváni

      • Teraz s odstupom niekoľkých minút ma napadlo,že pri tom dramatickom stretnutí na moste,by Kiska určite chcel vynútiť od starkého s palicou aj podpis na dlžobný úpis so záložným právom na Hradčany a Lány.Zároveň by mu dal podpísať aj prihlášku do scientologickej cirkve.Ale ako starkého poznám,tak by Kisku tresol svojou palicou po lebenici a dôstojným krokom by odkráčal do Pinkáča v Bratislave.Úžasná a dušu hladkajúca predstava!

       • On by pan Kiska asi neřekl ani popel a stejně by tou holí dostal.
        Kolik chcete navíc, kdybychom k Zemanovi přihodili Ovčáčka?

 4. Dva obechcaný patníky
  staly se terčem kritiky
  aktivisty Alíka
  pro lživé zprávy Bobíka
  mlžení Čerta i Bleka
  pro temné zdroje Reka
  a drby puštěné nahonem
  tím bulvárním psem Gastonem.

 5. Německo si vybrala Česko jako partnera pro zavádění průmyslu 4.0. Představitelé české vlady, ministerstva průmyslu, školství a zahraničí (všichni CSSD) projevili ochotu se od Nemecka „učit“ a zacit ihned. Došlo k podepsání meziresortní dohody „o využití německých zkušenosti do praxe“ v České republice. Hlavní páteří Průmyslu 4.0 má být digitalizace výroby. Všechny produkty, stroje, ale i některé místnosti dostanou vlastní čipy, díky nimž je půjde kontrolovat a obsluhovat přes internet. Důležitou roli mají hrát cloudová úložiště, trojrozměrný tisk, datová centra, automatické hlášení problémů či „chytré sklady“ samy informující o docházejících zásobách. Využití chytrých čipu RFID které jsou sejmuty čtečkami na umistene na vstupních halách při skladovych areálech využívají německé společnosti Schenker a DHL. Počítá se s rekvalifikaci lidí nad 50 let, kteří zastávali doposud tradicni pozice manipulacnich operatoru a u kterych je předpoklad, že digitalizační automatizace především v oblasti logistiky a expediční a skladové manipulace, připraví o práci.

  Vzorem může být plně automatizovaný výrobní závod v německém Amberku společnosti Siemens, který naznačuje, jak by budoucí digitální továrna mohla vypadat. Produkty tu samostatně komunikují s výrobními zařízeními, všechny procesy jsou řízeny IT systémy, a díky tomu si montáž výrobky řídí samostatně.

  Například lidé, kterým je padesát a více, se rekvalifikují obtížněji než mladí lidé a skupina obyvatel nad padesát let je v Česku velká. To bude jedna z věcí, na které se bude třeba soustředit, protože vytrénovat tyto lidi v zcela jiném pracovním zaměření není jednoduché a ani levné,“ řekl předseda ČMKOS Josef Střediska a dodal, že Středula ovšem namítá, že ne každý člověk má dostatečný intelekt na to, aby byl „operátor v nějakém 3D rozhraní nebo aby byl schopen programovat“. Podobnou změnu orientace navíc nikdo nezvládne za pár týdnů. „Rekvalifikace může trvat třeba rok a pak je otázka, kdo to zaplatí, z čeho bude ten člověk žít,“ varuje. Přitom v Německu jsou jasné studie, že průmysl 4.0. přináší zvýšený počet míst nikoli jejich úbytek naše firma přijímá nové programátory a zkušební testery, systémové analytiky a ekonomické konzultanty pro využití a inovace IT průmyslu 4.0. což bude mít vliv na zásadní PREMENU podoby na trhu práce. Proto se i uzavřela předmětná dohoda s ČR. Počítá se s umístěním výzkumných IT center do Nucic kde sídlí nemecka logistická firma Schenker a IT vývoj do technologického parku na prazskem Chodově, kde sídlí IT firmy jako IBM, Dell a poradenska firma Accenture která pracuje pro naši společnost při implementaci SAPu do prostředí nadnárodních firem.

  S tím žádný Zeman ani Okamura nic nenadelaji, i kdyby se rozkrájeli:-). Politická situace České republiky jako nejbližšího partnera ČR byla vždy vynikající, ať se jednalo v minulosti o samotnou vladu Miloše Zemana, která udelala mimo bank jednu z největších privatizaci století, kdy privatizovala Transgas do struktury RWE AG. Takže opravdu bych se nebál, že by Zeman chtěl ekonomiku „českou“, ale naopak prodá ji nejvyšší ZAHRANICNI nabídce. Money, money, money:-).

  V tomto je Zeman opravdu velkým přítel nadnárodních globalnich firem a patří mu za to naše nemecke Danke!

  P.S. snad toto me pojednání nebude pro některé hodnotící syntaxi a sémantiku mého nedokonaleho českého projevu zdrojem neporozumění především hromady fakt, které jsem zde uvedl.

  • Které jste sem snad okopíroval, ne?
   Téma je ale kličky, kličičky ohledně ústavy a vládní krize.
   Nééé, nejste jediný, kdo píše mimo téma, i já to dělám.
   Nedělám to ale vždycky, vy propagandisto.
   Německo ať se raději stará o sebe, ty jejich „dary“ mají charakter spíše danajský.
   Od vás sem za těch 1000 let přišla jen smrt a zkáza, arogance a tupost.
   Vás musí děsně dráždit, že tedy ještě jsme, a nyní, místo abyste „drang nach Osten“ tak bojujete o vlastní přežití….
   Mno….a nyní ekonomický oříšek.
   Pokud přináší ekonomika 4.0 více pracovních míst, pak se také zvyšují náklady.
   To se mi nezdá výhodné, tím spíš, že i strojní produktivita práce má své meze, a další krok vpřed by mohl znamenat nebezpečí jakéhosi průmyslového blackoutu, pokud by došlo k výpadku on-line sítě.
   Žádný strom neroste do nebe, Ondřeji, žádný!
   Všechno musí mít své souvislosti.
   Jako nejde dát negrům pokročilé lékařské technologie, protože výsledkem nebude zvýšení kvality života, ale přemnožení a smrt, tak nelze v dnešní době, kdy společnost není sociálně srovnaná, plně robotizovat výrobu, když navíc západní Evropu bezprostředně rozkládá negerská invaze.
   Integrovat příchozí může jenom práce, pobíráním dávek, tedy v překladu, výdobytků robotizace výroby, se nikdo nejen neintegruje, ale naopak ještě radikalizuje.
   Systém sociálních dávek doslova odlišťuje zasažené obyvatelstvo, bílé nevyjímaje (ale bílí dávky moc neberou, vyjádřeno v % populace) a bere jim základní lidské návyky.

   • Okopíroval? Jen prohlášení pana Středuly, ale vyvracet vaše jednoduche lži už mi nebaví. Jestli máte něco konkrétního čemu z toho textu nerozumíte a chtěl byste se treba zeptat a znát jak Zeman „daroval“ v privatizaci nemeckemu RWE Transgas, pak prosím, klidně se zeptejte…Jinak svoji frustraci nepotlačujte a vykřičte ji ze sebe ven…

    • Ano, mám.
     Odkud- kam je to prohlášení pana Středuly, odkud- kam je to prohlášení někoho jiného- a koho, a odkud-kam je případně nějaké vaše prohlášení.
     Dále by mě zajímaly moje lži, které to konkrétně jsou.
     Co se Zemana týká, nikdy jsem nebyl příznivcem jeho politiky „zahraničních investic“ a investičních pobídek pro ně.
     Co to má společného s jeho současnou politikou, se kterou naopak v podstatě souhlasím?
     Vsadím se, že neodpovíte, za to napíšete další traktát, hemžící se cizími výrazy, a bude typický svou bezobsažností.
     Vy jste totiž takový trošku blboučký IT chcípáček, a ničemu jinému, než CTRL/c- CTRL/v nerozumíte.
     PS- už jste si dneska dal smootie a z čeho, že jsem tak smělý?
     Z kotvičníku, že jo….

     • Pan Stredula je citován při.ou řečí. Jestli ohledně obsahu nemáte žádný dotaz co se týče spolupráce IT českých firem s nemeckymi, IBM implementovala např. svůj systém InfoSphere FastTrack do systému SAP R3 ryze české firmy HOPI která má velkosklady v průmyslové zóně v Jažlovicich u Prahy. Byl jsem u toho přímo s majitelem panem ing. Piškaninem. Moc si náš germánský systém pochvaloval, celková implementace byla za cca 25mio korun, a díky tomu snizil počet skadniku nutných pro najíti zboží na skladu. Takže jestli nemáte nic k tématu, pak nás rozhovor na toto téma ukončíme.

      • Vyhrál jsem!
       Vsadil jsem se, že neodpovíte.
       A také že ne!
       „Pan Středula je citován při.ou řečí“….
       Jasně, to je vyčerpávající, ale odpověď to není.
       Moje „lži“ vysvětelny nejsou, bodeť, když jste si je vymyslel.
       A následuje nějaká sračka o nějakých firmách, které nikoho nezajímají a nejsou k tématu ani vzdáleně.
       Vy jste ale blbec…..

      • Já bych otázku měl, Ondřeji.
       Vy tu nadšeně konstatujete:
       „Vzorem může být plně automatizovaný výrobní závod v německém Amberku společnosti Siemens, který naznačuje, jak by budoucí digitální továrna mohla vypadat. Produkty tu samostatně komunikují s výrobními zařízeními, všechny procesy jsou řízeny IT systémy, a díky tomu si montáž výrobky řídí samostatně.

       Tak že, když takový automatizovaný výrobní závod nahradí předchozí „klasický“ ve kterém doposud pracovalo např. pětset až tisíc dělníků a nyní postačí k jeho provozu dejme tomu nějakých dvacet ajťáků, plus patnáct lidí z údržby, dalších šestnáct v ochrance a dalších třicet pro administrativu – co s těmi ostatními lidmi, pro které se, i kdyby se superúspěšně rekvalifikovali na výše zmíněné pozice, v té fabrice (ani jiné) už nenajde místo? A co s dalšími, kteří budou stále přibývat, s tím jak bude přibývat těchto vzorových výrobních závodů?

       • Ti přeci uvědoměle vyhledají nejbližší smrtibudku a odstraní se tak definitivně z dosahu vědomí kosmopolitně migrujícho liberála a humanisty. 😉

       • Když vy to pánové nečete pořádně.
        Ondřej kopíruje že:
        „Přitom v Německu jsou jasné studie, že průmysl 4.0. přináší zvýšený počet míst nikoli jejich úbytek naše firma přijímá nové programátory a zkušební testery, systémové analytiky a ekonomické konzultanty pro využití a inovace IT průmyslu 4.0. což bude mít vliv na zásadní PREMENU podoby na trhu práce.“
        Takže jakkoliv se to může zaostalcům, jako jsme my, zdát divné, pacovních míst ještě přibude.
        Přiznám se, že je to pro mě záhada.
        Ondřej to sám vysvětlit neumí, a nikdo není tak blbej, aby tenhle blábol konkretizoval, takže to ani nemůže nikde okopčit.

       • Už jsem to říkal tady ve svých pojednáních k ekonomice a jaka je jediná obrana proti globalizaci ( tou je lokalizace a co jako jediné může být ryze lokální mimo zemědělství a vyrobu místních
        specialit, které ovšem lze stejne vyvážet??)

        Takže v jakém jiném sektoru se nechat zaměstnat než ve výrobě?

        1) Nejrychleji rostoucím sektoru ekonomiky za posledních 30 let a co zároveň už DNES zamestnava nejvíce lidí (62%)

        2) v sektoru, který generuje největší podíl na HDP ( a ať to budou přátelé uranového kyseleho loužení jakkoli popírat, je to tak)
        3) sektoru jehož saturace vnitřního trhu jako nejvíce generující složky HDP je znakem vyspělé ekonomiky (ne těžba uhlovodíků a prodej jejich surové nezpracované podoby jako v technologicky zaostalých zemích jako je Rusko nebo Venezuela)

        Jistě vám nemusím hloupé napovídat jaký sektor ekonomiky to je.

        Prozradím vám na sebe jednu intimnost, podobně jako mlady Matěj Stropnický, předseda strany Zelených, i já nemám doma lednici, nepotřebují ji, i já podobně jako on když jsem to k sobě říkal, jsem sklidil nadávky, „co si to dovolují tvrdit za nesmysl, že je to nepotřebná věc“, jako sklidil i on, když řekl v jednom osobním rozhovoru, že „materiálové vybavení“ vedoucí k exploataci výroby a devastaci zdroju planety a životního prostředí“, že on toto nepodporuje, že si namísto toho skočí do restaurace, tedy využije stejne jako já „sdíleného zdroje“, tak se Stropnickymu dostalo odsudku, že je elitar a že namísto proletářského způsobu zivota, že chodit se nechat OBSLUHOVAT do hospody a nemít ledničku je znakem povysenectvi…

        Takže, i když si to rozhodne nemyslím, jednak stejně a tvrdím, chodit do hospody se nechat obsloužit je vlastně pokornejsi než vlastnit lednicku že je to stejne jako o tom, jak jsem psal minule, že ten elektromobil BMW je lepší tisíckrát obsadit více lidmi na společnou jizdu co si jej kvůli tomu pujci, a tím si nekoupi vlastní a navíc staré a smradlavé auto, já říkám ztrácím v hospode a nekupuji si tedy ledničku a ani televizi (ty tam také mají), protože je nepotrebuji…

        Myslím, že jsem vám snad napověděl už dost ( já sám utratim skoro celou svoji vyplatí za to, co produkuje tento sektor a dělám to rad).

        • Nemám páru, co je to za zázračný sektor, a nemám páru, jakou a k čemu to má souvislost.
         Nic méně čtu názor puberťáka, který chrání přírodu tím, že si zajde do hospody a jede někam sdíleným elektroautem…
         To si může dovolit někdo, kdo má dobrou hospodu poblíž, když už si tedy na to vydělá.
         To samé elektroauto.
         Třeba v Jablonci je (večer) jen jedna hospoda, kam se dá jít na jídlo, jedna jediná a ta má zase tu nevýhodu, že se nachází u Cigošplacu, kam se nikomu normálnímu večer nechce.
         Ty ostatní si na dobrou kuchyň jen hrají, nutno ale říci, že to myslí vážně.
         Finta je v tom, že mladí neumí vařit a tak považují i průměrný blaf za slušné žrádlo, jelikož je to o chlup lepší, jak mražená pizza, což je (kromě smažených vajec) jediná věc, co jsou schopni uvařit.
         Jenže já vařit umím a tak dobře vím, co je to za sračky…rovněž dementní kecy o všemžných frešpokrmech a rawhumsech na mě neplatí.

         • Vlastně chci říci, že 80% občanů v dosahu žádnou hospodu, kde by stálo za to utratit peníze nemá.
          A to nejen v Jablonci, ale všude, kde jsem byl.
          A byl jsem pohříchu na hodně místech, a s českým pohostinstvým je to dost na štíru, jsou i menší města, kde normální hospoda prostě není, všude mekáče a KFC a jiné zvrhlosti…
          Darmo mluvit.

          • Konečně vím, v čem je příčina vašeho životního pesimismu. Nemáte po ruce slušnou hospodu.
           Já si v naší desetitisícové díře můžu vybrat ze čtyř výborných a dalších pěti obstojných.

          • Na 1km2 mám indickou, českou, čínskou a chorvatskou. Mediteranska kuchyně, ryby, chobotnice, mušle. Česká kuchyně je mi vcelku cizí, ale i indicka korma nebo Jalfrezi (samozrejme jehněčí) je prostě věc, které nelze odolat. Kdo miluje rybí polévky musí okusit francouzskou hustou bouillabaisse s rybami a korysi. Jestli někdo byl někdy v Kalifornii ví co je Clame chowder. Ti Chorvati mají svoji variantu a říkají tomu riblja čorba.

          • Vy jo, když nevíte, co je slušné žrádlo….
           Když chci jít do hospody, tak také vím kam, ale….to je řekněme globální pohled.
           Nic méně moje priority jsou už dneska jiné, než hospody.
           To by měl radost Ondřej, můj stroj Jawa 250 se sajdkárou při jízdě vydává značný hluk a ostaní účastníci silničního provozu jsou za mnou- dík štiplavému dýmu- v uctivé vzdálenosti.
           Můj sovětský stroj Gaz 69 pak také nějaký ten čoudík vypustí, jeho spotřeba 20l musí být někde vidět.
           Jó, Třešni, já mám bohatou minulost, (takže mě nikdo jen tak neosere) a pohodovou přítomnost.
           Na 50 vypadám obstojně, a moje labuť se mi nekurví, nechlastá a nekouří, a navíc dobře vypadá.
           A mám dvě (doufám) zdravé děti…
           Jaký já mohu mít pesimismus….ale POZOR, nejsem debil a neusínám na vavřínech.
           Stále považuji pitnou vodu na hajzlu za luxus, zrovna jako teplou vodu, elektřinu či plyn, i vlastnictví auta.
           A plné kšefty zboží a pívo teče proudem…
           Víte, proč je to luxus?
           Protože to může velice rychle zmizet, velice rychle…..
           Takže mě invaze negrů, podepřená machrováním buzerantů a ultrafeministek, inkluze a protěžování cigošů nenechává v klidu.
           Klidní jsou jen blázni, Třešni, a jen idioti si myslí, že co mají, je samozřejmé!

          • Vy musíte bejt úplně blbej.
           Co je mi do toho, jak to máte vy?
           Vy jste tady machroval, jak jste pokorný, že chodíte do hospody a já psal, že ne každý má tu možnost, být tak děsně pokorný, jak vy.
           Někdo se prostě bez té ledničky…né že neobejde, ale měl by to bez ní těžké.

        • Ondřeji, vy opravdu věříte že sektor služeb dokáže absorbovat tu spoustu lidí, kteří přijdou o práci až se ta automatizace ve výrobě pořádně rozjede a nebo ten argument používáte prostě jen proto že jiný nápad nemáte?
         Řešení: „budeme si navzájem sloužit a navzájem za to platit“ má své hranice a prozatím funguje jen proto že se k nim ještě úplně nedorazilo. Jenže až si bude konkurovat navzájem několikanásobně víc hospod, půjčoven, prádelen…. atd., všichni budou muset jít s cenami dolů a časem se dostanou tak nízko že nula od nuly pojde. Už teď je v tom sektoru zaměstnáno hodně lidí a je stále těžší najít mezeru v poptávce. A to je zatím z velké části „živen zvenčí“, lidmi které práce v něm neživí.

   • „Například lidé, kterým je padesát a více, se rekvalifikují obtížněji než mladí lidé a skupina obyvatel nad padesát let je v Česku velká. To bude jedna z věcí, na které se bude třeba soustředit, protože vytrénovat tyto lidi v zcela jiném pracovním zaměření není jednoduché a ani levné..“
    Trollík jen kopíruje a nechce se mu přiznávat odkud.
    Doslova stejné prohlášení ovšem web EurActiv přisuzuje (bývalému) státnímu tajemníku Tomáši Prouzovi, z čehož lze vyvodit závěr, že buďto oběma píše projevy stejný mediální poradce, nebo, že oba používají jako podklad stejný marketingový krasožvást.
    Jo, všichni zahodí lopaty a traktory a vrhnou se na programování a přehazování nul a jedniček z jedné hromady na druhou.. a budou k tomu spokojeně přikusovat rohlíky vytištěné na 3D tiskárně. Ta představa je asi stejně šílená, jako myslet si, že každý člověk při správné rekvalifikaci dokáže namalovat obraz Mony Lisy tak, aby byl k nerozeznání od originálu. 🙂

  • Logika napovídá, že protičeské revanšistické sudeťácké kolaborantské hovado bude prezidenta nabádat, aby českou ústavu sabotoval.

   • Už jste podepsala?
    Jinak nám tady předkládáte nezajímavé žvásty, určené pro tupé stádo.
    Zeman ústavu nijak nesabotuje, i když podle někoho ano, a podle jiného ne.
    Každá věta, kterou Zeman řekne je 100x otočena a je z ní zveřejno jen to, co se hodí a kontext nezajímá vůbec nikoho.
    Nechte rozhodnutí na ÚS, třeba to bude ještě zajímavé….

  • Ano, souhlasím, i když se tam nehodí slovo „především“ ale spíše „také“.
   Uvidíme, co bude závěrem US.
   Zatím ale děláte účet bez hostinského, verdikt ještě nepadl, i když se každá věta kde jakého kokota opakuje 10 000x dokola s poněkud zavádějícím odkazem „podle právníků“.

 6. vittta, jste tu jeden z tech ktery dotycnemu nejlepe rozumite, mohl byste prelozit do srozumitelne cestiny nasledujici vetu?

  Politická situace České republiky jako nejbližšího partnera ČR byla vždy vynikající, ať se jednalo v minulosti o samotnou vladu Miloše Zemana, která udelala mimo bank jednu z největších privatizaci století,…. ( nebo at se jedna v pritomnosti o co ? )

 7. Že by první zrádci v ANO?

  Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO):“Jsme stále přesvědčeni, že premiér koaliční smlouvu porušil. Ale je jasné, že ústava stojí výš.

  A dalsi

  Vláda na svém středečním zasedání projedná cestu prezidenta Miloše Zemana do Číny. Ministři musí, stejně jako u dalších prezidentských cest, schválit financování návštěvy. Náklady jsou předběžně vyčísleny na 5,6 milionu korun. V částce není zahrnuta doprava armádními letouny ani ochrana ústavních činitelů.

  Možná ušetří, když poletí zpět s Kellnerem, který daní na Nizozemských Antilách, aby ušetřil státu procitání jeho početných kontrolních hlášení:-) Pro vlast je třeba podniknout něco víc než jen vykořisťovat. Zeman jako správný narohospodar a „levicak“ když bude podporovat dánove ráje, možná už zítra budeme tam, kde jsme byli před 30 lety. Macron naproti tomu chce postihovat firmy danici mimo Francii, vyloučením jich z dotačních programů a dodávek na infrastrukturní projekty.
  Socialista jeden. No, Zeman je jistota globálního kapitalismu a podpory zahraničních, eh, „investic‘:-)

  • Rozdíl mezi levičákem a negromilem či homomilem je značný, i když pro vás nepostřehnutelný…..
   Dík za zajímavé zprávy.
   To je z vaší hlavy, nebo plagiát?

 8. https://www.novinky.cz/domaci/437422-prijedte-za-mnou-dnes-do-liberce-vzkazal-zeman-sefum-koalice-ve-chvili-kdy-sobotka-odletal-do-lucemburska.html
  Prezident Miloš Zeman ve středu pozval předsedy všech koaličních stran na večer na jednání. To se má uskutečnit v 19:30 v Grand Hotelu Imperial v Liberci. Informoval o tom Hrad. Předseda ČSSD a premiér Bohuslav Sobotka ale v tu dobu bude na dlouhodobě plánované cestě v Lucembursku.
  ————
  Tak to je teda dobrý!
  Tady zuří vládní krize a Sobotka si vyrazí do Lucemburska.
  Skandál!

  • No, jen aby Sobotka tu cestu do Lucemburska nezrušil a pak nepožadoval totéž na Zemanovi ohledně jeho cesty do Číny. Protože kdopak by se zaobíral rozdíly mezi Lucemburskem a Čínou v jejich globálním vlivu, že?

   • Jak byste měřil globální vliv? Velikosti země? Lidnatosti? Nebo něčím jiným?

    • Obchodem, investicemi v zahraničí co do počtu, velikostí projektů mimo hranice své země, vliv domácí kultury na okolí…

     • Tak to by Čína ( i bez relevance přepočtu celkoveho počtu svých obyvatel na nejakou měrnou jednotku) srovnatelnou s velikostí populace jiných států) s tím vlivem ve světě nedopadla dobře.

      https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_FDI_abroad

      A kdybychom umeli změřit (jako že umíme třeba sledovanosti kulturních a sportovních přenosu, módou, životním stylem a preferencí životních hodnot populace over the world) museli bychom dojít ke zjištění že Čína je svým vlivem ve světě vlastně národní trpaslík.:-)

      Podobné by dopadlo i Rusko, Indie nebo Indonésie. Jasně by dominoval euroatlantický svět Západu, resp. USA a západních zemí EU. Chcete-li, ideologického a kulturního okruhu liberalismu.

 9. Apage bystře, ministře!
  andělský zrak můj nevytře
  nižádný cizí satanáš
  co koláč má a chce i náš.

 10. Smlouva s čertem

  Chceš mít lásku nebo prachy, tohle já ti mohu dát.
  Stačí kapka Tvoji krve, jenom úpis podepsat.
  Dej sem pero, podepíšu, stejně peklo prožívám.
  Místo peněz teď mi budeš, Satanáši sloužit sám.
  Deset roků budu sloužit, potom peklu propadneš!
  Teď mi řekni, milý pane, co ty po mě vlastně chceš?
  Musíš najít politiky, co moji vlast povznesou.
  Česká země ať je brána, všude s velkou noblesou.
  Tenhle úkol nejde splnit, úpis se ti navrací.
  Váš politik ten se přece, vždy po větru obrací.
  Prozradit ti mohu jedno, kotle pro ně chystáme.
  Pro tvůj národ je však smůla, že jich tolik nemáme

  • 20tis. demonstrantu proti Zemanovi v Praze. Vím, neni to tolik jako v New Yorku proti Trumpovi, ale marně vzpomínám kdy byla v Praze větší, třeba za vyšší mzdy.

   • Byla, jenže nejvíc se jí lekli sami odboráři a už raději nikdy žádnou demonstraci nepořádali.
    Těch 20 000 zoufalců vyjadřuje svůj názor, asi jich tam bude méně, tak 15 000.
    Jsou to vesměs povaleči a feťáci, též studenti, takže mají na tyhle demostrace čas.
    Nemyslím si, že by měl Zeman mít z těchto zoufalců strach.
    Ve Zlíně také demonstrují, na dvě stovky jich tam je.
    I v Liberci, tam jak to tak znám, jich bude určitě alespoň 70…

    • Bylo by zajímavé vědět kolik z těchto demonstrujících mělo jasno a kolik „mělo jasno“ zač demonstrují. Většina hesel dávala znát že jejich hlasatelé, vůbec netuší „která bije“ a že se vlamují do odemčených dveří. 🙂

     • Robí to dobre p. Sobotka.To,čo na začiatku vyzeralo ako akt zúfalstva t.j.Sobotkova demisia,sa ukázalo byť ako jeho takticky výborný ťah.Podarilo sa mu vyvolať vládnu krízu a zahnaním Babiša do defenzívy odvrátiť pozornosť verejnosti od pôvodných príčin pádu preferencií ČSSD.O mesiac si už nikto nespomenie na nejakých dienstbierovských slniečkárov,na lavírovanie v otázke prijímania imigrantov ani na uprednostňovanie „európskych ľudsko-právnych hodnôt“pred záujmami národa a štátu.O týchto otázkach už nebudete až do volieb počuť ani slovo.Treba udržiavať ľudí v stave,že konflikt Sobotka vs.Babiš+Zeman bude zamestnávať ich pozornosť v takej miere,aby si na predchádzajúce výhrady voči politike ČSSD a jej predsedovi ani nespomenuli.
      Má to všetko dobre prešpekulované p.predseda a premiér.Klobúk dole!

      • Zeman to musí utnout a nakonec Babiše odvolá.
       Bez Babiše nebude soupeř, a všechno utichne…udělal to Bohoušek moc brzo, ještě to chtělo nějakou dobu Babiše pronásledovat.
       Takový člověk má plno vroubků.
       Hodně také záleží na aktivitách negrů v západních multikulturních rájích, samozřejmě že se o dění tam dnes už nepíše, i když situace je tam asi stejná.
       Lidé si zvykli.
       Také je potřeba vzít v úvahu, že lidé politiku v tom slova smyslu nesledují, a já mám dojem, že manipulátoři nějak počítají s tím, že se každý o politiku zajímá.
       A kdo se nezajímá, ten je do značné míry imunní.
       Ona to „tupé stádo sledující Novu a čtoucí Blesk“ je pro mainstream ve skutečnosti dost nebezpečné!

       • Vittta !
        On to ešte zopár týždňov potiahne a potom to ukončí predčasnými voľbami.Ukončí to presne v čase,keď Babiš bude ešte v defenzíve a on vďaka podpore médií,protizemanovskej „pražskej kaviarni“a vygradovaným demonštráciám získa zase pôvodnú alebo ešte vyššiu podporu elektorátu.Spolieha sa hlavne na krátku ľudskú pamäť.Bude dôležitá reakcia – protiofenzíva babišovcov a reakcia prezidenta.
        Začína to byť u vás naozaj napínavé a pre mňa zaujímavejšie ako futbalový zápas Česko vs.Slovensko.

        • Předčasné volby Babiš jasně vyhraje!
         Tak blbí nejsou.
         To už by mělo větší logiku, kdyby ho ještě chvíli okopávali (a to oni mohou, protože on toho má na svědomí dost) a pak, nějak měsíc-dva před řádnými volbami zavřeli.
         Mě by zajímalo, jestli je Babiš schopen protiofenzívy, Zeman ho politicky používá, ale divil bych se, že by ho držel nad vodou věčeně.
         Babiš se musí také starat sám.

         • Myslím,že Sobotkovi nejde ani tak o to aby vo voľbách vyhrala ČSSD.Ide hlavne o to,aby voľbách dosiahla taký výsledok,ktorý ju posunie do pozície,že bez nej(a Sobotku)nebude možné zostaviť vládu.Jeho zámerom je znížiť v maximálne možnej miere preferencie Babišovi a zvýšiť v maximálne možnej miere preferencie ČSSD (a svoje).To sa mu ako sa zdá darí a keď neurobí chybu,tak aj podarí.
          Bude predkladať verejnosti ďalšie a ďalšie témy,spojí sa aj s čertom-diablom pri organizovaní protibabišovských a protizemanovských demonštrácií,len aby voliči zabudli na tie dôvody,ktoré viedli k pádu preferencií ČSSD za dobu 3 a pol ročnej jej vládnutia.
          Predčasných volieb sa domáhajú aj komunisti či ODS-áci a keď bude ich termím správne načasovaný,tak môžu Sobotkovi priniesť žiadúci efekt.

       • Jako odklon od hlavniho problemu Evropy to massmedia berou a presentuji !
        Bez Babise a Zemana bude CR v pohode ?
        V jake to ?
        CR poslusna ke vsemu co Berlina Brusel prikaze !

        Evropsky problem ale zustava a narusta!

        Utajená zpráva německé rozvědky: Šest miliónů imigrantů před branami EU. Britský spisovatel Pat Condell: Čeká nás vážné krveprolití. EU za to bude plně zodpovědná. Nejzaostalejší a nejnásilnější kultura přichází

        PAVEL KOPECKÝ tlumočí utajovanou zprávu německých tajných služeb, kterou „odtajnil“ deník Bild (a u nás se o ní mlčí), a připomíná poselství britského spisovatele, jenž varuje před zničením starého kontinentu
        To, že Evropu navzdory optimistickým předpovědím o uklidňující se situaci, jimiž nás zásobují média hlavního proudu, čekají krušné časy, je jasné stále většímu počtu obyvatel starého kontinentu. Minulý týden byla slova o tom, že to nejhorsí má Evropa ještě před sebou, potvrzena i z míst nejpovolanějších. Tedy z tajných služeb, které mají na celém gigantickém experimentu svůj nezanedbatelný podíl.

        Zpráva německé rozvědky byla získána deníkem Bild, který z ní ocitoval některé pasáže. Mimo jiné se v ní uvádí, že existuje nejméně 5,95 miliónu migrantů v zemích kolem Středozemního moře, kteří se snaží dostat do Evropy. Jen v samotném Turecku jsou připraveni podle zprávy na cestu do Evropy tři milióny lidí.

        V Libyi je to 1,2 miliónu migrantů, připravených k cestě přes Itálii – a další k nim stále přibývají. Zejména ze střední části Afriky, z Mali a Nigeru. I když nejvíce migrantů přichází stále do Libye a odtud pokračuje do Itálie, v poslední době se stává stále oblíbenější cesta přes Alžírsko do Maroka a potom přechod do Španělska, kde se otevřela možnost s použitím hrubé davové síly překonat bezpečnostní bariéry.

        K podobným číslům dochází i evropská pohraniční agentura Frontex. Ještě horší prognózu vypracovala Rakouská vojenská zpravodajská služba, která minulý týden uvedla, že do roku 2020 bude Evropa čelit přílivu až 15 miliónů imigrantů.

        Podle něho bruselské elity chtějí aby invaze migrantů dále pokračovala a všemi prostředky ji podporují. „Chtějí, aby záplava imigranty nadále pokračovala. Až dojde k tomu, že bude Evropa nucena navždy splynout s násilnickou zaostalou kulturou, která je nepřátelská vůči všemu, čemu my věříme.
        Importují sem barbarismus. Importují sem válku. A bez nejmenšího studu nám demonstrují, že jim především nemůžeme důvěřovat, pokud jde o zajištění bezpečnosti v Evropě.“

        http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2987-utajena-zprava-nemecke-rozvedky-sest-milionu-imigrantu-pred-branami-eu-britsky-spisovatel-pat-condell-ceka-nas-vazne-krveproliti-eu-za-to-bude-plne-zodpovedna-nejzaostalejsi-a-nejnasilnejsi-kultura-prichazi.htm

      • „Má to všetko dobre prešpekulované p.predseda a premiér.Klobúk dole“
       Premiér to možná prešpekulované má ale u dnes demonstrujících občanů bych o tom dost pochyboval:

       Sněmovna ve středu přijala tři usnesení:

       1) Poslanecká sněmovna konstatuje, že místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš ve svých veřejných vystoupeních opakovaně lhal a zneužíval svá média ke kompromitaci politických soupeřů.

       2) Poslanecká sněmovna vyzývá prezidenta České republiky Miloše Zemana, aby při výkonu své funkce důsledně a bez zbytečného odkladu dodržoval Ústavu České republiky.

       3) Poslanecká sněmovna konstatuje, že po diskusi na 58. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se vládní krize nevyřešila, ale prohloubila. Žádá předsedu vlády, aby na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny bez zbytečného odkladu podal informaci o postupu řešení vládní krize.

       Tak nějak nechápu proč se demonstruje když sněmovna jedná ve shodě s demonstrujícími a naopak nedemonstruje v případech kdy sněmovna nejedná ve shodě s většinovou vůlí lidu (a to ani tehdy kdy tuto vůli přesvědčivě prezentují průzkumy).

       • Protože jsou občané co haji své zajmy a na demonstrace chodí, jako asi těch 35tis včera v sedmi městech ČR, a ti co na demonstraci nejdou, když třeba Zeman řekne, že kdyz důchodci za den v nemocnici zaplatí kilco, že „nezchudnou“..:-) anebo když nejdou stávkovat proti po Estonsku druhé nejnižší minimální mzdě, které nasi zemi posouvá blíž pomerum v té Zemanově vysněné Číně.

   • Mate asi pravdu (Fiata od Cryslera nemam) ale hackery napadena vyrobni linka by mohla nadelat mnohem vice skod nez selhajici jedinec.
    To jako jedna z pripominek proti.
    Prinosy pro vyrobce (kapouse) prevazuji a pokud si kapous neceho nevice povazuje, tak to je moznost zamestnat co nejmene zive pracovni sily. Cim mene tim lepe pro neho.
    Jak jste se vyse docetl nezamestnani kteri automatizaci prijdou o praci dostanou tesinska jablicka v podobe slibu preskoleni. Obvzlast ti pres 50 !
    Jsou vtipy vesele, jine i kdyz ne vesele take potesi a pak jsou nektere smutne a jeste vice. To jsou vetsinou pribehy ze zivota 😦

    • Nojo. Ale ještě potřebuje živou sílu která by nakupovala to co ta neživá vytvoří. A u ní naopak platí – čím více tím lépe pro něho. V uzavřeném systému – pro kapouše neřešitelný problém.

 11. Radikáli,extrémisti,nacisti a fašisti,xenofóbovia a biely odpad na Slovensku sa dopustili neuveriteľného zločinu.Učili deti strieľať zo vzduchovky!!! Čo nepoznajú jednu zo základných téz a hodnôt „frankfurktskej školy“,že
  „Mravný človek nemôže nikdy akceptovať fyzickú silu ako metódu obrany.Je vždy lepšie byť obeťou ako bojovať,hoci len v sebeobrane.“Utlačovaným“ je ale násilie povolené vždy,lebo oni len reagujú na zlo utlačovateľov.“
  mal som presne 10 rokov,keď som dostal pod stromček vzduchovu a krabičku „diaboliek“.Tým našim rádoby nohttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/429075-radikali-ucili-deti-strielat/vinárom už jebe ešte viac ako českým !
  https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/429075-radikali-ucili-deti-strielat/

  • V češtině se pro podobné „případy“ už nepoužívá termín „novinář“, ale „žumpalista.“

 12. Němečtí neonacisté (čti antiunijni ultras, zastánci bílé rasy, národa, a bojovníci proti bojovníci proti globalizaci,.individuální a tedy tím i vlastně proti lidskym pravum – tedy lidé jakými je ČR prodchnuta, teda ve zkratce Zemanová malomestska hospoda proti pražské liberálni kavárně, Okamurovci a Konvickovci vyhrožujíci liberálním intelektuálům šibenici – tady jde jak napsal Konvička sám – o hněv ulice proti lidem s humanitním vzděláváním, které chcete začít v rámci klasického třídního boje začít napadat. Tady v diskusi je klasicky priklad rasistického neonacisty vitta, radi se přidají i ostatní dobrodruzi ze spaloven a teplaren, a nostalgici chtejici kontrarevolucne nastolit zpet marxleninskou totalitu, že Kamile..:-) tak toto plánovali přátelé nacionálního žehu v Německu a chteli to svést na uprchlíky …

  Vyšetřování ultrapravicového spiknutí v Bundeswehru vedlo k dalšímu zatčení. Voják podezřelý ze spolupráce s již uvězněným Francem A. zkompiloval seznam cílů, který zahrnoval i ministra spravedlnosti Heiko Maase.

  Zadržení podezřelého oznámila spolková prokuratura v Karlsruhe. Později bylo oznámeno, že byl vydán zatykač. Bez něj by sedmadvacetiletý voják Bundeswehru Maxmillian T. musel být do 48 hodin propuštěn.

  Voják byl zatčen na jihozápadě Německa nedaleko města Kehl, informoval magazín Der Spiegel.

  Je „vážně podezřelý z plánování vážného násilného aktu proti státu v důsledku pravicově extrémistického přesvědčení,“ oznámila prokuratura. Voják byl patrně také spolčen s dalším ultrapravičákem, poručíkem Francem A., který byl zatčen koncem dubna a který se registroval jako uprchlík s cílem provádět xenofobní útoky. Na konci dubna policie zatkla také čtyřiadvacetiletého studenta identifikovaného jako Mathias F., také ve spojitosti s útokem.

  Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že Maximillian T. sestavil seznam německých představitelů, na něž měla skupina útočit.
  „Podezřelí klasifikovali své možné terče v různých kategoriích – byly tu kategorie od A do D,“ prohlásila mluvčí prokuratury v Karlsruhe.

  V kategorii A byli vedeni bývalý spolkový prezident Joachim Gauck a ministr spravedlnosti Heiko Maas.
  Maximillian T. sloužil ve stejných kasárnách v Illkirchu, kde působil Franco A. a která patří společné francouzsko-německé brigádě. Patrně pomáhal poručíka krýt, když se registroval jako uprchlík.

  V souvislosti s vyšetřováním bylo zabaveno asi 1 000 ostrých nábojů v domě Mathiase F. Trojice také údajně nakoupila zbraň z Rakouska. V polovině ledna Franco A. ukryl zbraň v koupelně pro handicapované na vídeňském letišti, kde byla později objevena rakouskou policií.

  Aféra vyvolala vážné otázky ohledně rozsahu ultrapravicových sympatií v rámci německých ozbrojených sil – a také ohledně toho, že německé azylové procedury nedokázaly odhalit Franca A., který se vydával za syrského uprchlíka. (Evropskou normou jsou jazykové testy pro žadatele o azyl, které ověřují údaje o jejich původu; například Švédsko, které v poměru k počtu obyvatel přijalo více uprchlíků než Německo, tyto testy nadále standardně provádí.

  http://m.dw.com/en/report-top-german-officials-on-terror-suspects-hit-list/a-38766679

  • Onřeji, vy jste, svou náturou, nácek jak vyšitý, jen holt máte ve svých „hodnotách“ jiné proměnné. Vy si ČR, vitttu a mne ani neberte do huby, abyste se náhodou neotrávil nebo nezalknul.

   • Dovedeš si ho představit v r.1938?
    Ten by měl nejlepší postoj, nejčistší „uniform“, a pravici vztyčenou v předpisovém úhlu!
    A vyleštěný bubínek, blbeček jeden!

  • Vy tam v Německu nemáte soudy, a soudí už policie či dokonce novináři?
   Že tak dobře víte, jak to bylo s těmi vojáky.
   Máte dobrou justiční tradici, R.Freisler byl u vás průkopníkem skutečně liberální justice, tak se jí držte.
   Tenhle váš text je 1000x okopírovaná propagandistická trapnost, ale je tam dobře vidět, že vaši oponenti jsou dehonestováni rasově i sociálně.
   Bílá rasa a národ má v debilech či mládeži evokovat Adolfa Hitlera, při čemž by jim mělo uniknout, že metody (a cíle) německého hitlerovského nacismu jste převzali – s menšími úpravami- vy!
   Dejte pozor, za noci dlouhých nožů padla leckajá hlava věrného příznivce Führera, a německá totalita je velice výkonná.
   Když se kácí les, lítají třísky, a může to být váš krk, který bude viset na laně a lampě.
   Ale nepověsí vás tam rasistická a xenofobní většina, ale pokrokové barevné liberálně demokratické bojůvky ve jménu Alláha!

   • To se určitě nestane. Ty bojůvky budou jedním z prvních bezpečnostních problémů, který nová muslimská společnost velice rázně a velice definitivně vyřeší. A pak už bude Ondřej téměř v bezpečí, stačí aby místo liberálně kosmopolitních litanií říkal „Alláhu akbar!“ Vždyť islám je tak mírumilovné a tolerantní náboženství, že trestá urážku koránu jen dvěma roky vězení, místo aby rouhač byl po zásluze popraven.

    • No…i kdyby, Ondřej poletí hubou dolu z věžáku.
     Oni tak nějak moc neumí tyhle věci řešit.
     Jak mají peníze a zbraně, tak vraždí a vraždí, ale jejich války vítěze nemají.
     Což asi bude jeden z důvodů té velké poptávky po nich!

     • Není zač, Ondřeji. Od chvíle kdy jsem si uvědomil že se cítíte být Němcem jsem prostě tolerantnější k vaším šovinistickým postojům vůči vaší bývalé vlasti (a potažmo všemu slovanskému). Chápu že svůj původ vnímáte jako handicap a máte potřebu se s tím nějak vyrovnat. Beru to tak že „Co od Čecha zabolí – od cizáka nepálí.“
      Jen byste si mohl občas uvědomit že když už jste někde na návštěvě, není vhodné házet urážkami a opovržlivými poznámkami po domácích. To se pak nedivte když sklidíte reakci která se vám nezamlouvá.

     • „On sám tvrdí, že chtěl zjistit, zda zákaz lovu pokémonů v chrámech skutečně platí.“
      No tak si to ověřil.
      „Chtěl jsem popřít myšlenku, že lze trestat za lov pokémonů v kostelech.“
      Jestli se příště rozhodne popřít myšlenku, že lze trestat za vykrádání kostelních kasiček, bude jistě také po zásluze „odměněn“.
      Jen nevím co mají muslimové společného s lovem pokémonů. Že by lov křesťanů?

      • Trest za něco co lidi jako vy považuji za nelidské. Já považuji za nelidské trestat někoho za lov pokemonu. Kdyby zde byl trestny cin jen třeba za používání vulgarismů na veřejnosti, bylo by to alespoň v souladu s učením křesťanství vice nez že člověk má zapnutý elektronický
       pristroj. Nadávky jsou hřích už samy z podstaty uceni krestanstvi.

       Pokémoni ne, navic.na rozdíl od vás mluví slušně:-). Ale trestat vás by byla hloupost, Kamile, pro vás je největším trestem život, stejně jako pro vittu. A možná existují ti, kteří si tento váš trest vychutnávají stejně jako Putinovi pravoslavní fašisté trest někoho kdo se provinil tím, že přijde jen se zapnutym mobilem do kostela..

       Jestli zapnutý mobil v kostele máte za stejný prohřešek jako krádež, pak jste ponekud slabomyslný anebo spíše náboženský fanatik, který je na rozdíl od toho prvního případu, skutečně nebezpecny..

       • V Rusku je to ale zakázáno….
        Ten mládenec to věděl.
        A jak píší, zkoušel to.
        Ten trest není nijak závažný, podmínka……
        Rusko je svobodná země, i za šukec ve chrámu se tam dávají tresty mírné, a hudební skupina Pussy Riot tím získala nehynoucí slávu.

        • Kdo kdy v Rusku souložil v chrámu? A jaký trest, podle vás mírný, tam za tento delikt dostal? Nelžete už zase…

       • Kamile, pro vás je největším trestem život, stejně jako pro vittu.“
        Tak to se, Ondřeji, velice mýlíte. Zatím mi osud nadělil vše co je pro život opravdu důležité a ledacos z toho v tak vysoké kvalitě, že mám občas až pochyby zda si to skutečně zasloužím. Jak bych takový život mohl vnímat jako trest?

        Ten mladík byl potrestán podmínkou. To je v principu jen výstraha: „Jestli to uděláš znovu tak…bububu!“ Přitom dobře věděl že porušuje zákon a zkoušel jestli mu to projde. Nekradl chleba z hladu. Prostě zkoušel jak daleko si může dovolit zajít v omezení (rušení, obtěžování) ostatních lidí, kteří přišli na stejné místo jako on, ale z úplně jiného důvodu. On mohl lovit své pokémony jinde, nic ho nenutilo aby je lovil právě na místě kde to není dovoleno, protože bylo vytvořeno za zcela jiným účelem. Za tím účelem, kvůli kterému tam přichází jiní lidé, kterých se justice zastala.

        Můj názor na celou tu kauzu je takový:
        Ten mladík přišel provokovat (proto také své počínání natáčel a následně zveřejnil) a každá taková provokace je vydrolením malého kamínku v hrázi. Pokud se ihned neopraví, brzy za ním následují další a další – až se hráz protrhne. Mladík má asi pocit že je hráz zbytečná, to však nic nemění na její užitečnosti pro jiné lidi a jeho pocit ho nijak neopravňuje k tomu aby ji bořil. Jeho potrestání tedy vnímám jako včasnou opravu kamínku který vydrolil.

        Co se pokémonů týče – nikdy jsem s žádným nemluvil a tedy ani nedokážu posoudit rozdíl mezi jejich a mým vyjadřováním. Pokud se vám mé vyjadřování jeví jako neslušné, pak jste si jistě i povšiml že se týká jen vaší osoby a proč je tomu tak jsem vám již vysvětlil zde. Nemohu za to že máte problém s pochopením a tak polopatického vyjádření.

        Lovce pokémonů jsem již pozoroval vícekrát a tedy vím že jejich lovení nespočívá v pouhém zapnutí mobilu. Pokud se domníváte že je tomu tak, shlédněte na Youtube několik videí s touto tématikou, nebo zkuste strávit jedno odpoledne s nějakým vášnivým lovcem a jistě dospějete k názoru že se tato činnost může v některém prostředí jevit jako silně rušivá lidem přítomným a na lovu se nijak nepodílejícím.

        Předpokládám, při vašem vzdělání, že by vás nenapadlo jít na koncert Pražské filharmonie nebo na představení do Národního divadla v zahnojených montérkách. Zkuste tedy pochopit lidi, kteří by takové počínání odsoudili a viděli v něm urážku nejen účinkujících ale i místa kde se taková událost odehrává. Pak snad pochopíte i postoj lidí kteří pociťují úctu ke chrámu s nímž je svázána jejich víra. To není žádný fanatismus ale prostá lidská slušnost. Jestliže se vám lidé kteří tuto slušnost respektují a očekávají její dodržování jeví nebezpečnými, pak se asi pohybujete v dost podivné společnosti.

        Nevím co vás přimělo k domněnce že kladu rovnítko mezi záměrné porušení zákazu a krádež. U krádeže bych samozřejmě očekával vyšší postih (pochopitelně v závislosti na okolnostech).

        • Ten kretén si myslí, že v životě trpíš, protože nemáš německý plat.
         Tedy…trpíme, jmenoval i mě.
         Jeho jediná radost je plat.
         To je opravdu morální bída.
         Bohatý není ten, kdo má hodně peněz, ale ten, komu jeho peníze stačí.
         Ondřej ovšem….evidentně není spokojen.
         Nikdo si totiž ještě na prdel z jeho platu (a vzdělání) nesedl.
         Takže si myslí, že kdyby bral víc, 2x, 3x,10x tolik, že by si lidé sedali.
         Znám takovéhle dementy.
         Celý život pak trpí, protože si myslí, že mu všichni závidí, ale neřeknou to!

        • 1) Jen to že jste ten primer dal
         2) kdy dosta u nás někdo za to, že vstoupil do Rudolfina v monterkach 3letou podmínku? (Nebudu se snad ani ptát jestli by to mělo být zavedeno, když jste odmítl odpovědět na dotaz „jak byste naložil s kapitalisty mající podle vás „nadměrný“, či snad vůbec nějaký majetek:-)

         Nemyslím, že by bylo jakkoli patrně z vašich příspěvků zde, že byste byl se svým současným životem spokojený, určité existuji omezeni, které vám vas současný život přináši, když vás projev zde je takový jaky, je. To musí být jasné komukoli kdo do sebe dostal alespoň to základní (Freudovo) minimum. Jen mi přijde, že vás způsob argumentace je nejen lživý, viz výše, ale v tomto ohledu ( přiznám se, že pro ta synonyma jsem použil český slovník) “ zapškly, zklamaný, byl tam i výraz nerudný, třeba embecko pomůže najit v nemcině adekvátní termín:-), ale snažím se vyhýbat dávat charakterové atributy v anonymních debatách ad hominem. Mimo reakce na explicitni rétoriku obsahující vulgaritu a „agresivně vyjadřované touhy“ (Freud).

         Díky za zajímavou debatu a dobrou noc.

         • Dobrou. Vyspěte se z toho, Ondřeji, protože už fakt nějak blábolíte z cesty. 🙂

     • Pokoušet se vám vysvětlovat rozdíl mezi „lovem pokémonů“ v chrámu, který skutečně může některým citlivějším věřícím vadit a je vědomou provokací, a prohlášením typu „moji političtí protivníci zneužívají náboženské texty k politické agitaci,“ které kupodivu nijak nenapadá vlastní náboženství, jen ty politické protivníky, by asi bylo dost zbytečné, že, Mr. Fake News.

      P.S. Zkuste si zajet do nějaké muslimské země a „lovit pokémony“ v mešitě a pak přijďte poreferovat, jak jste dopadl. A čistě pro jistotu, vynechte při tom pokusu muslimského lidskoprávního garanta OSN č,.1 Saudskou Arábii.

      P.P.S. „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá!“ říká přísloví. A vy, Ondřeji Fake News Fagane, se zde prezentujete pouze kopírovanými úryvky cizích textů, úmyslně špatně maskovanými urážkami a arogantně pohrdavými projevy, dokonale vhodnými pro vznešeného bílého sáhiba na návštěvě u negramotných lidožroutů kdesi v džungli. Už jsem vám jednou napsal, že mezi poskoky pánů Himmlera, Beriji a Hoovera byste dokonale zapadl. Tentokrát přitvrdím a napíšu, že byste se svou povahou u nich určitě udělal skvělou kariéru. U všech.

      • Když to tak řeknu, tak je Ondřej typický buzerant a to..řekněme v obou smyslech slova.
       Ze všeho udělá výhodu pro sebe, co výhodu, důkaz nadřazenosti.
       Je vzdělaný, všichni kolem jsou lůzři, při čemž jak je vlastně vzdělaný nikdo neví a lůzři jsou u něj i vzdělaní.
       Je to teplouš, což je cosi neskutečně vyjímečného.
       Je liberální demokrat, což nikdo neví, co to přesně znamená,(Ondřej je ve skutečnosti skutečný nácek se vším všudy) ale určitě je to cosi neskutečně inteligentního.
       Ondřej se zdravě stravuje, na rozdíl od Čechů, kteří jedí tak špatně, že jednou muslimům bude stačit, odpojit je od kapaček.(jak sám psal)
       Ondřej hodně vydělává, což ho staví vysoko na společenský žebříček, dokonce výš, než jsou ti, co vydělávají ještě víc, ale nemají potřebu o tom 30x za den kecat.
       Ondřej nedělá v kotelně.
       Ondřej nemluví sprostě.
       Ondřej umí mnoho řečí, určitě o hodně víc, jak ti, co umí také hodně řečí.
       Ondřej má dobré srdce, nikdy by netrestal nikoho, za lov pokemónů, jmenovitě pokud by to bylo v pravoslavném chrámu.
       Sorry jako, ale tohohle vola číst, to má něco do sebe.

    • Pak je lepší žít s muslimy než s pravoslavnym Putinem. Ten tresta účast na demonstraci obdobně a může se vám tam stát i „náhle“ úmrtí jako v.pripade Magnitskeho.

     Jak říká onen klasický vtip, ti co zažili život na západě s muslimy a zivot v totalitnim Rusku, řeknou jako v tom vtipu, kdy je na kostele nápis, že neúčast na mši je stejný hřích jako svést ženu blizniho sveho, a.druhy den je tam pripsano -zkusil jsem obojí, nedá se to srovnat:-)

     • Žijte si s kým chcete, kdo vám brání?
      Jen nechápu, proč do toho chcete tahat ostatní…

 13. Jiři Pehe ve svém článku Odkud pramení tekutý hněv uvádí, že fenomén „tekutého hněvu“ je především důsledkem určitých změn, kterými prochází současný světový společenský a ekonomický pořádek.

  Zde

  http://denikreferendum.cz/clanek/25082-odkud-prameni-tekuty-hnev

  Naštvání celého světa spojme se!

  Pokud současný tekutý hněv vykrystalizuje, mění se do podoby identitárního konzervativního hnutí volajícího po právu a pořádku, návratu k tradicím a vlastenectví. Viz Polsko, Maďarsko, Turecko, Indie atd. Není to hnutí mladých jako protesty v šedesátých letech za rovnoprávnost žen, sexuální volnost, konec rodinných patriarchálních vztahu. Ve Francii má sice Le Penová mezi nejmladšími voliči velkou podporu, ale není to univerzální jev, Brexit podporovali naopak více starší občané.

  V šedesátých letech měly protesty progresivní levicovou agendu, v Itálii a Německu se obracelo proti bývalým nacistům a fašistům, tedy otcům těch mladých. Bývalí fašisté a nacisté byli tehdy v místech rozhodujícího vlivu, byl to establishment, ani levicový kancléř Willy Brandt a po něm Helmut Schmidt se s tím nedokázali vypořádat, tak protesty mladých byli namířeny proti jejich podpoře prumyslnikum, „co vyvážejí za dolary německé zboží“.

  Nejsou tedy vůbec žádné argumenty pro to, že se lidé bouří proti liberálnímu kapitalismu. Téze, že lidé jsou vlastně naštvaní na „neoliberalismus“ je ovšem v levicových kruzích tak rozšířená, že se málokdo namáhá zabývat se otázkou, zda je to pravda nebo ne. Stala se z toho flaubertovská “přejatá idea“.

  „Nesouhlasím s vámi, ale rozumím vašemu hněvu“ je sice značně povýšenecky postoj označujíci velké skupiny lidí za zaostale, ale v době „alternativních fakt“ a vzmáhající se xenofobie lepší než o takto postižených říci, že jsou nevzdělaní primitivové.

  Zdejsi sociální mikroklima je toho UKAZKOVYM příkladem.

  • Hlavně Pehe by měl být v klidu…
   Poslouchal jsem radiožumpál a tam si nějací redaktoři dali tu práci,a spočítali demonstranty na Václaváku.
   Napočítali jich 5300.
   Vskutku masové…..
   A to ještě….
   Takže to s tím vztekem není tak zlé, těch nenávistných idiotů tam bylo fakt pár, když odečteme profesionální hejtry!

  • Áno.Slávne hnutie „novolavičiarov“ zvrhlíka Herberta Marcuseho v 60-tich rokoch.Medzitým potomkovia týchto „ľavičiarov“a reformných komunistov dospeli svojim „dlhým pochodom inštitúciami“až do najvyšších poschodí v bruselských orgánoch EU a vo vládach a parlamentoch európskych štátov.Usadili sa v socialistických stranách a stranách zelených (pedofil Daniel Cohn-Bendit napr.)O ich úprimnej ľavicovosti svedčí napr.p.J.Manuela Barrosa,najskôr kovaného komunistu,neskôr socialistu,ktorý po „úspešnom pôsobení“ vo funkcii predsedu EK,dostal za odmenu lukratívny flek v banke Goldman-Sachs.Aké je to úžasne ľavicové!

   • Ti naši normalizační komouši byli proti těm západním dementům úplní géniové, jak se zdá.
    To mě už nějaký ten rok dost překvapuje.
    Vlastně naši komouši razili úplně jinou politiku.
    Jó, rovnost pohlaví, ale…s rozumem.
    A kdo nepracoval, ten to měl blbý.
    A kdo byl líný, ten si našel flek, kde se nesedřel, ale chodit tam musel.
    To ti na západě by rozdávali každýmu vocasovi, jen dělníkovi nasrat!
    Nebýt socialistického tábora, tak by protěžovali verbež už tehdy, rádi by dělali, co dnes, jenže tehdy to nešlo!

    • Dělníci ze Západu jezdí k vám a hází vám pětieurovku coby tuzera pod stůl..A vy se pro ni ochotne shýbnete. Asi neznáte životní úroveň dělníků z Volkswagenu, že? Nicméně je fakty že západní dělníci pořád nejezdí moc do Ameriky, i když..

     • Dělníci ze západu žádné tuzéry nedávají.
      Jestli někdo opravdu rozhazuje, jsou to Rusové.
      Na životní úroveň dělníků z Volkswagenu pak z vysoka seru!
      Za český plat- v české zemi!
      Vy můžete jí klidně do prdele.
      Jen ubožák si myslí, že si může všechno koupit.
      Nemůže, Ondřeji, i kdyby měl 5 německých platů.
      A ani 1000 000 německých platů nevrátí život těm, kteří byli zavražděni ve jménu multikulturismu.
      Můžete si koupit milence, co vám za prachy vykouří ptáka, ale přítele si nekoupíte.
      A to je váš problém.
      Jste sám, i když nevylučuji, že se vám může někdo podbízet za peníze.
      Není ale větší samoty, než s někým, co něco dělá za prachy!

     • Už zase urážate! O H.Marcusem a ním vytvorenom hnutí „Nová ľavica“ je na internete toľko informácií,že keby ste nebol lenivý a narcisticky zahľadený do seba,tak by ste si to vygúglil aj sám a nemusel by ste nikoho otravovať so svojimi požiadavkami o dôkazy.
      Je však nepochybné,že ste zvláštny človek.Zamyslel ste sa už niekedy nad tým prečo vás vykopli už z toľkých diskuzných fór?Ja áno!Pozorne som čítal vaše príspevky v snahe pochopiť,čo z vás robí takého odpor vzbudzujúceho človeka.A okrem zistenia,že ste trapasník úctyhodných rozmerov som získal aj dva zásadné poznatky o vás.
      Ten prvý zásadný poznatok a názor o vás je,že ste úbohý hňup.A ten druhý zásadný poznatok a názor o vás je,že ste úbohý hňup.
      Nič viac sa na vašu adresu napísať nedá.

   • A kde jste tyto lži slyšel? Můžete cokoli z toho co jste o „novolačiarov“ (min.ty co jste jmenoval) teď prohlásil nějak prokázat anebo vám rádi fejkař, co přitápi fosíliemi?

    • Prokázat….
     Nějakým odkazem z denníku Referendum, ne?
     Každej druhej z těch „levičáků“ je feťák a buzerant.
     Výsledky tomu odpovídají….

     • vittta, myslim ze tohle nemate zapotrebi
      myslim to tak ze kdo se s hovnem maze….atd
      Jak je mozne ze v posledni dobe tu Fagan urcuje beh debaty?
      Protoze mu odpovidate.
      Chapu Vasi nasratost z jeho odklaneni, z polopravd a rozesirani blogu, ano neni to prijemne kdyz si NEMEC dela na blogu v CR co chce, pripomina to stare casy protektoratu Boehmen und Mahren kdy ministr Moravec chvalil vse co bylo Deutsch.
      Poturcenec horsi Turka, plati presne i pro Fagana. Kolaboranti byli jsou a budou.
      Drive Moravcove dnes Fagani na Internetu, Hermannove ve vlade.
      Otazka co s tim.
      Pokud to pujde nastoupenou cestou tak za nekolik desitek let to
      nakonec spravni wahabisti rasantne vycisti ale jde o zivot dnes, je treba se s tim naucit zit.
      Neni ale dobre aby to dostalo az soucasnou podobu , kdy tady z toho dela Fagan platformu novoNemectvi a jeste to Goebbelsovsky vydava za to nejspravnejsi Evropanstvi.
      Proto jsem rikal cist ano, ale ne reagovat na kazdou jeho broskvovinu.

      • Sakra! Astře máte pravdu na sto procent. A já jsem blbec že se těmi jeho kecy nechám pokaždé vyprovokovat. Ono se to fakt asi nedá řešit jinak než – ani nečíst.

      • Dáme mu zase banána, náckovi posranýmu?
       Mně to problém nedělá.
       Sax tady už dobu nebyl, ani bych se nedivil, kdyby to bylo kvůli tomu Kleinhitlerovi!

      • Možná by stálo za to, začít nabubřelého trolla zase ignorovat. Tentokrát, čistě pro jistotu, na neurčito.

       • Ale na druhou stranu, je to duševně nemocný člověk.
        Můžeme mu takhle moc ublížit?
        Psát sem, je náplní a smyslem jeho ubohého a zbytečného života, to je třeba vidět!

     • Skvělé!
      Hodně mě to uvedlo do současných problémů světa, ve smyslu „proč“.
      Dávno jsem si všiml, že neolevičáci za něco bojují, ale nevěděl jsem kořeny tohoto zla.
      Zdá se, že tihle zvhrlíci sice usilovně bojují, ale smyslem je boj samotný, není mi jasný cíl.
      Pokud totiž společnost ve vyspělých zemích světa dosáhla svobody a blahobytu, čeho by měla ještě dosáhnout?
      Cíl lidského snažení přece je svoboda a blahobyt, jakkoliv se mi po zkušenostech, daných věkem jeví, že svoboda a blahobyt nepřinese nakonec uspokojení.
      Ale pochybuji, že by neolevičáci měli za cíl destrukci blahobytu, i když destrukce svobody je tam dobře patrná, ale to oni nemusí tak vnímat, protože za svobodné považují výhradně to, co dělají oni. (v článku zmíněno bojem za toleranci netolerancí)
      Ve světle Ondřejových textů v porovnání s uvedenými články může být Ondřejova zjevná deprese způsobena i tím, že jakkoli by chtěl být homosexuálem a provozuje i homosexuální sex, ve skutečnosti jím není.
      Tedy hraje si na homosexuála se vším všudy v souladu s jeho fanatickou vírou, ale spokojen s tím není, stejně jako nebyli vesměs spokojeni mniši a jeptišky s celibátem, i když ho prosazovali.

 14. Slavný francouzský spisovatel postmoderny vyslovil geniální myslenku, které v sobě zosobňuje zdejší diskusní roll-out. Podobné jako období mdraknfilismu,.burzoasniho nacionalismu, které skončilo válkou, namísto otevření obchodních hranic a výstaveni trhu mezinárodní konkurenci, lze i na sociální neuropatii zdejšího klimatu aplikovat Sartrovu připomínku o „peklu těch druhých“…

  V jeho dramatu Huis clos se potkají tři lidé, mrtví lidé, z nichž ani jeden není schopen přijmout odpovědnost za své skutky a právě „ti druzí“ mu nastavují zrcadlo. Tím se pro sebe navzájem stávají peklem. My všichni jsme podle tohoto konceptu sami sobě peklem, protože jsou-li „ti druzí“ peklem pro mě, jsem s velkou pravděpodobností i já peklem pro ně. Sartre to však myslel trochu jinak: „Peklo, to jsou ti druzí. Ale právě tak jsem mohl napsat, že ráj jsou ti druzí, zkrátka všechno přichází k člověku jenom od druhých, od lidí.“

  • My tady ale nemáme a nechceme mít peklo.
   Jde o pokec, především o politice, protože řeč o politice v reálu je poměrně složitá, resp. ne každý o tom chce mluvit, z velké části proto, že se o to lidé moc nezajímají.
   Vy tady pořád někomu nastavujete zrcadlo, každý dle vás trpí, já a Kamil už samotným životem, Oh svou prací někde v kotelně….
   Vy sem nevnášíte žádný jiný přínos, že že ukazjete skutečný vnitřní postoj těch, kteří mluví o svobodě a rovnosti, ale ve skutečnosti sebe sama jen považují za všestranné elity a ostatní se tomu musí, MUSÍ liberálně demokraticky přizpůsobit, jinak je označukete jako lůzry a rasisty atd..(u nás), nebo je rovnou profesně i sociálně ničíte.(u vás a celkově na západě).
   Ty vaše odvolávky na Freuda a teď třeba na velkého francouzkého spisovatele (zřejmě) Satra, mají jen dokázat jakousi vaší velikost.
   Ve skutečnosti tyhle lidi naprosto nechápete a pracujete jen s jejich jmény, leckdy bez jakékoliv souvislosti s tématem.
   Lidský život nemusí být hned peklem, a že to tak leckdy přeintelektualizovaní jedinci vidí, neznamená nic víc, než že to tak prostě oni vidí, není to nějaká univerzální poučka.
   Lidé jsou svázáni biologickou podstatou a evolucí, každý jedinec je součást celku a jeho vývoje.
   Bez kreténu by nevynikli ti dobří,bez utrpení by nevynikla pohoda a kdyby všichni měli IQ 150 a 4 vysoké školy, musela by část z nich kopat silnice a vytírat prdele nemocným, či uklízet v supermarketu.
   Nikdo jiný by prostě nebyl.
   Takhle ti hloupější pracují s hadrem a krumpáčem a chytřejší vymýšlejí rakety a dělají třeba oční operace.
   Žádný z nich ale není zbytečný.
   Vy jste ale vymysleli celou škálu zbytečných idiotů, výzkumníků rovnosti žen a mužů, a heterosexuálů a všech možných devianů a fanatických negrů s bílými obyvateli zemí s tisíciletou tradicí.
   Odčerpávate mozky na zbytečná studia a na ta samá zbytečná studia odčerpáváte i ruce, (protože tyhle studia zvládnou jak chytří, tak hloupí) takže sice mnoho lidí ví, že ženská má kundu a chlap ptáka (což je velký objev genederistů) ale lidi nemá kdo léčit, nemá kdo navrhovat stavby a nemá kdo je provádět, protože vy se motáte někde v oblacích.
   Jděte se vysrat s vaší zvrhlou ideologí a dementními žvásty, vysrat!

Komentáře nejsou povoleny.