Drahoš může na Hrad

Druhá TV debata: po fotbale v Karlíně sterilita pitevny v Rudolfinu. Proč je nutné do každé debaty cpát publikum? Cožpak by nemohla proběhnout ve studiu a oba kandidáty nechat samotné svobodně diskutovat o tématech, která jsou vážná a důležitá, jako jsou kapitalismus a jeho postupný úhyn v křečích, majetková nerovnost, která rdousí sociální služby a sráží většinu lidí do chudoby, nepřípustný vliv miliardářů na politiku, jednostranné zaměření privátních médií na propagaci kapitalismu a diskreditaci socialismu, uchvácení veřejnoprávních médií pražskou kavárnou a havlisty, agresivní politika NATO a zločinné chování USA, obojí ohrožující světový mír, impotentní a zbyrokratizovaná EU, neschopná a líná policie a justice, zdravotnictví a školství jenom pro bohaté a v úpadku a chaosu, pitomoučká mladá generace, zkažená počítačovými hrami, akčními filmy a nefunkční školou – a hlavně absencí výchovy doma, neúcta ke starým lidem, stále se prohlubující vykořisťování zaměstnanců, rozkrádačky zastupitelů na všech úrovních a jejich chybějící kontrola, hospodářský a společenský vývoj po roce 1989 a nepotrestané zločiny rozkrádání státního majetku? A dalo by se pokračovat do aleluja…

Namísto těchto vážných témat se řeší nesmyslná Mynářova prověrka, nesplněné marginální sliby či změna stanovisek dvacet let starých. co projednával prezident na setkáních se státníky, proč nebyl pozván velvyslanec, řeší se ten či onen poradce kandidátů se škraloupem, presumpce viny u Čapího hnízda, zcela evidentně politicky a účelově vyvolané kauzy neboli Chovancova majstrštyku, a tak dál, a tak dál.

Zemanova největší chyba v diskuzi? Pochválení Wittowské na závěr. Nebyla nestrannou moderátorkou, prvních dvacet minut šila do Zemana ze všech veřejnoprávních zbraní, typickým momentem byla – po nějakém Drahošově útoku – její dodatečná podpůrná palba směrem na prezidenta. V opačném případě se to nestalo ani jednou. V těch prvních minutách také Milošovi skákala do řeči, nenechala říci dvě souvislé věty, tak, jak je naučená, zatímco na Jiříka nábožně zírala. Pak zřejmě dostala do sluchátek pokyn, aby s tím přestala, protože to bylo do nebe volající.

Zeman však má puzení jevit se velkodušným a veleobjektivním (vedle puzení být nejchytřejším na celém světě), a tak chválil nepřítele.

Je zjevné, že režií sešněrovaný formát debaty vyhovoval spíše Drahošovi, protože mu dovolil používat naučené fráze a do ohně konfrontační debaty se nedostal ani jednou.

Na nesmyslnost hodnocení výroků kandidátů post factum různými neziskovými prevíty a komentátory ukáži na konkrétním případě. V hovorové řeči prohlásí Zeman, že Krym daroval Ukrajině Chruščov. Šmejd Mitrofanov to ve svém komentáři označí za lež, protože Krym byl převeden Ukrajině výnosem Nejvyššího sovětu. Kdo zná postupy v totalitě, dobře ví, že bez diktátora by se nepohnul v zemi ani lísteček, ale Mitrofanov (a Demagog.cz) hledá vši i tam, kde nejsou. Což vypovídá samozřejmě nejvíc o něm samotném.

Nejlepší fór večera ale patřil Zemanovi. Na otázku, jak se Hrad chytá oslavit sté výročí vzniku Československé republiky pravil, že už vystavil korunovační klenoty, že hrad je volně přístupný – a že se pan profesor konečně může také přijít podívat. Tyhle jemnosti mám rád.

Reklamy
Můžete si uložit odkaz příspěvku mezi své oblíbené záložky.

One thought on “Drahoš může na Hrad

  1. Pingback: Drahoš může na Hrad | Ostrov Janiky

Komentáře nejsou povoleny.