Když Kalousek pláče a Opletal se v hrobě obrací

Tohle je stará a už prakticky chronická záležitost: česká policie je – podobně jako úředníci státní správy a justice – sbor neuvěřitelně líných neosobností, flákačů, kteří se sami a za přihlížení nadřízených včetně odpovědných politiků pasovali do role vrchnosti, která si dělá v podstatě co chce a určuje si i tempo své práce. Přitom mají inteligenci chlapců od ponku a morálku fotbalových fanoušků. Do práce se aktivně pouštějí pouze ve dvou případech: za prvé – když mohou za státní peníze pořádat automobilové honičky za prchajícím zločincem, při nichž si nahoní adrenalin a ohrožují ostatní účastníky silničního provozu. Za druhé – když pracují na politickou objednávku (Čapí hnízdo) nebo na objednávku ze zločineckých, mafiánských kruhů.

Celý příspěvek

Podnikatelské ksichty znovu na Letné

Nemám je rád. Poměry v tomto milieu jsem dopodrobna poznal začátkem devadesátých let a protože se mi hnusily tehdy (i dnes), šel jsem, po nesouvisejících zdravotních peripetiích, raději učit před důchodem na střední školy. Samozřejmě za mnohem kratší peníze, ale to zase vyrovnávaly jiné benefity. Ušetřil jsem si tedy to, co potkalo některé mé kolegy, kteří se do podnikání dali.

Celý příspěvek

Výročí

Nemohu v sobě nalézt dosti vřelá a nadšená slova pro události před třiceti léty a následující období. Vždyť ta dnešní plejáda úžasných osobností, která se před bolševikem musela skrývat naplacato pod kamenem, ta se po vysvobození z pod toho šutru svobodně nadechla, vztyčila hrdě hlavy a pod jejím vedením jsme dokázali vybudovat současnou společnost, nejlepší, jakou jsme v historii zažili. Skutečnou hostinu ducha i těla.

Celý příspěvek

Asociace jsou různé

Například Asociace dentálních hygieniček. Účel je jasný, udělat vám pořádek v hubě a k tomuto bohulibému konání se spojily dámy do spolku neboli asociace. V jednotě je síla a tlamy díky nim házejí šajny, jak jsou nablýskané. A hned mě napadá jiná asociace (neboli mentální spojení či vztah mezi myšlenkami, pocity, pojmy, vzpomínkami, vjemy apod., jak praví slovník), že by bylo dobré založit Asociaci výrokové hygieny, která by měla za úkol dělat pořádek v tlamách politiků a novinářů a zamezit tak zápachu, který jim z prolhaných ústních dutin vychází.

Celý příspěvek

Tarasova terasa není ta barrandovská

Největší událostí minulého prodlouženého víkendu byla…….. ano, změna letního času na zimní. Hrdí nacionalisté se teď rozčilují, že znevažuji jejich významné výročí, založení společného státu se Slováky, ale já to tak skutečně vidím. Protože už léta nechodím do práce, je mi státní svátek takříkajíc volný, zato musím přetočit patery hodiny, a to se přitom počítač, noutbůk a mobil štelují samy. Hrdí nacionalisté už jsou teď skoro nasraní, ale já jejich námitku, že za samostatný stát naši předci položili i životy a já si toho nevážím a nadřazuji tomu točení ručičkama od hodinek, neuznávám, hoďte se do klidu, vlastenci, je vám líp teď, jako Čechům, nebo by vám bylo lépe s německým nebo rakouským platem i důchodem? Ha?

Celý příspěvek

Gender je moje hobby

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier je – jako skoro všichni němečtí prezidenti – vážený a respektovaný muž. S Milošem se to nedá vůbec srovnávat. Němci mají v sobě zakódovánu úctu (a poslušnost) k autoritám a tak se jim žije docela spokojeně, na rozdíl od naší permanentní nasranosti. I když má také svoje hříšky, nejen mládí, přičemž nelze zapomenout na to, jak si s ním (tehdy v roli ministra zahraničních věcí) a jeho západními kolegy vytřela zadnici ukrajinská fašistická junta v roce 2014. Kapánek nadměrně fandí multikulti, což ale zase vyvažuje jeho osobní statečnost, se kterou daroval k transplantaci své ženě ledvinu.

Celý příspěvek

Jak asi kaká Rejžek?

Mistr rozemlet, Vlasta asi taky, Peroutka dávno zetlel, takže – jak je mým dobrým zvykem – naseru zase jednou všechny. Výrazným, pokud ne rovnou určujícím znakem současné společnosti je, že nesnese pravdu. Jinak řečeno, lže se od hlav nejpomazanějších až po čtvrtou cenovou. Posledně jmenované spécie lžou (pro tresen: lhou) lidově, prostonárodně, ti prvně jmenovaní, řečeno moderní mluvou, lžou sofistikovaně. Komunisti lhali až se jim za předvojem prášilo, americký politicko-vojenskoprůmyslový komplex lže ve všem, co z huby vypustí, naše mladá demokracie se prolhaná už narodila.

Celý příspěvek